Rijksuitgaven aan interim management stabiel op €15,5 miljoen

19 juni 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De uitgaven van Rijksministeries aan interim management zijn de afgelopen drie jaar vrij stabiel geweest, zo rond de €15,5 miljoen. Van de elf ministeries spendeerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het afgelopen jaar met €7,4 miljoen veruit het meeste. Samen met vier andere ministeries kwamen de uitgaven op €14,6 miljoen, de overige zes ministeries waren zo’n €1,2 miljoen kwijt aan interimmers.

Uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 blijkt dat de elf ministeries van de Nederlandse Rijksoverheid het afgelopen jaar €105,3 miljoen uitgaven aan interim management en zakelijk advies. Onder zakelijk advies vallen accounting & finance, organisatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvies en juridisch advies. Van de €105,3 miljoen werd 15% uitgegeven aan interim management, waarmee de uitgaven op dit gebied uitkwamen op €15,8 miljoen. Doordat de uitgaven aan zakelijk advies de afgelopen jaren zijn gedaald is sinds 2013 is het deel van het totaalbedrag dat aan interim management wordt gespendeerd toegenomen van 13% naar 15%.

In 2010, voorafgaand aan ingrijpende bezuinigingsmaatregelen van de regering, gaven de elf ministeries gezamenlijk nog €20,8 miljoen uit aan interim management. In de daaropvolgende jaren daalde het bedrag als gevolg van de bezuinigingen, om in 2012 uit te komen op een dieptepunt van €9,9 miljoen – 10% van de totale uitgaven aan interim management en zakelijk advies. Vanaf het jaar daarna zijn de uitgaven echter opnieuw gestegen, waarna ze de laatste drie jaar zo rond de €15,5 miljoen zijn blijven schommelen.

Uitgaven Rijk zakelijk advies en interim management

Grote verschillen tussen ministeries

Uit de Jaarrapportage blijkt dat de interim-uitgaven per ministerie in 2016 sterk verschilden. Veruit het grootste deel werd uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie – onder meer verantwoordelijk voor het waarborgen van de democratische rechtstaat, goed functionerend openbaar bestuur, integratie, de woningmarkt en het coördineren van de samenwerkingsrelatie met Aruba, Curaçao en St. Maarten – spendeerde €7,4 miljoen aan interim management. Daarmee kwam bijna de helft van de totale €15,8 miljoen die de elf ministeries bij elkaar uitgaven aan interim managers voor rekening van het ministerie van BZK.

Op grote afstand volgt op de tweede plek het Ministerie van Economische Zaken met €2,2 miljoen en een stuk dichter daarachter staat Infrastructuur en Milieu met €2 miljoen op de derde plaats. De vierde plaats wordt gedeeld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die beiden €1,5 miljoen kwijt waren interim management.

Hoewel de uitgaven van de nummers twee tot en met vier wellicht beperkt lijken in vergelijking met die van de nummer één – BZK – zijn de uitgaven van de zes overige ministeries (Algemene Zaken; Buitenlandse Zaken; Defensie; Financiën; Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij elkaar opgeteld nog altijd lager dan die van de gedeelde nummers vier op de lijst. Deze zes ministeries gaven in 2016 gezamenlijk €1,2 miljoen uit.

Uitgaven van het Rijk aan interim management

Dertien adviesbureaus

De aan interim-management uitgegeven bedragen kwamen grotendeels terecht in de zakken van dertien advies- en interimbureaus, die in februari 2016 werden geselecteerd in een Rijksbrede raamovereenkomst. Aeves, Atos,Berenschot, BMC, Boer & Croon, Conclusion, Deloitte, Galan Groep, ItaQ, JS Consultancy, KPMG, PwC en Schaekel & Partners mochten zich vanaf dat moment ‘preferred suppliers’ noemen op het gebied van interim management – voor alle ministeries en de daaronder vallende departementen. De raamovereenkomst omvatte een bedrag van €12 miljoen – ruim €3,5 miljoen werd uitgegeven voor inhuur van interimmers buiten de raamovereenkomst om.

Interim management zorgt voor slechts een klein deel van de overheidsuitgaven aan externe inhuur. In totaal waren de kosten hiervan het afgelopen jaar bijna €1,3 miljard, waarvan veruit het grootste deel naar uitzendbureaus en detacheerders ging. De afgelopen jaren was er een sterke stijging te zien ten aanzien van het bedrag dat wordt uitgegeven aan externe adviseurs – sinds 2012 zijn de uitgaven met meer dan 150% toegenomen.

Uit een recent onderzoek van Robert Half komt naar voren dat binnen de private sector met name financiële interim managers het de laatste tijd goed doen.