Vraag naar financiële interim-managers neemt toe

19 april 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De vraag naar interim-managers werkzaam op het gebied van finance, risk & control gaat de komende maanden stijgen. Dit heeft te maken met de groeiende veranderportefeuille binnen organisaties, maar ook met het feit dat CFOs en finance afdelingen steeds positiever zijn over de toegevoegde waarde van financiële interimmers.

Interim-management biedt ondernemingen de mogelijkheid om tijdelijke managementfuncties in te vullen of waar nodig op te schalen in resourcing. Volgens een nieuwe enquête van Robert Half, een arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor financiële interimmers.

Uit het onderzoek, gehouden onder meer dan 200 CFO’s en financieel directeuren bij Nederlandse organisaties, blijkt dat 81% van plan is het komende jaar een beroep te doen op interim-managers. De belangrijkste aanleiding hiervoor is het managen van projecten: 36% overweegt om in de komende twaalf maanden een interim-manager in te schakelen voor projectmanagement. “Interim-management blijft een flexibele manier om externe professionele kennis in het bedrijf te brengen om aan managementbehoeften te voldoen”, aldus Stephan Renken, directeur van Robert Half in ons land. 29% van de respondenten wil met inhuur de bedrijfscontinuïteit garanderen, en op de derde plek in de lijst met belangrijkste aanleidingen voor het inhuren van interimmers staat het leveren van support ter ondersteuning van een bedrijfstransformatie (bijvoorbeeld: implementatie van efficiëntere werkprocessen).

Renken: “Interim-managers worden vaak voor een specifiek project aangetrokken. Een voordeel is dat zij vaak in diverse organisaties hebben meegewerkt en daardoor goed zicht hebben op de beste manieren van werken. Zij kunnen objectief kijken naar het bedrijf en de bedrijfsprocessen.”

De toenemende populariteit van interim-managers heeft volgens Renken niet alleen te maken met de groei in de veranderportefeuille. Interimmers leveren ook een concrete toegevoegde waarde op, stelt hij. Uit het onderzoek komt naar voren dat 80% van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren vindt dat het aanstellen van een interim-manager tot een verhoogde rendabiliteit leidt, en 78% is er dan ook van overtuigd dat het werken met financiële interimmers leidt tot meer efficiëntie. Als belangrijkste toegevoegde waarde van interim-managers wordt succesvolle implementatie van een project of verandering (40%) genoemd. Op nummer twee staat het besparen van kosten; een aanzienlijk aandeel van 34% van de CFO’s noemt kostenbesparing als belangrijke graadmeter van het succes. Interim-managers zorgen ook voor een verbeterde productiviteit en betere bedrijfsprestaties (32%).

Bijkomend voordeel is dat interim-managers, die gemiddeld genomen heel wat jaren ervaring met zich meebrengen, snel beschikbaar zijn en weinig inwerktijd nodig hebben. “Bij het aannemen van nieuwe vaste krachten moet er vaak heel wat inwerktijd ingecalculeerd worden. De inwerkperiode van een interim-manager is vaak kort waardoor meteen kan worden overgegaan tot actie”, aldus de Robert Half directeur.

Gevraagd naar waarom sommige CFO’s de voorkeur geven aan een interim-manager ten opzichte van een financieel consultant, zegt Renken: “Interim-management gaat verder dan consultancywerk. Interim-managers geven niet alleen advies maar maken integraal deel uit van de organisatie en werken proactief aan oplossingen.”