Professionals schrijven zich massaal in voor Ordina DevOps MOOC

26 mei 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 15 mei is de massive open online course (MOOC) ‘DevOps, a way of working’, van ICT dienstverlener Ordina van start gegaan. Tijdens deze gratis online cursus worden deelnemers in vier weken de basisconcepten van DevOps nader uiteengezet en kunnen ze bovendien onderling kennis delen.

Binnen de IT-wereld is DevOps al enige tijd aan een opmars bezig. DevOps, een samenvoeging van de woorden Development en Operations, is een software ontwikkelmethode die communicatie, samenwerking en integratie benadrukt tussen software-ontwikkelaars en operationele IT-professionals. DevOps houdt in dat de gehele organisatie samenwerkt om waarde te leveren aan haar eindgebruikers en houdt verband met zowel de mensen en processen in de organisatie als met organisatietransformatie en het kiezen van de juiste tools. 

Veel IT-professionals zijn geïnteresseerd in de methodiek, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen bij ontwikkeling, exploitatie en gebruik van software. Een organisatie die de grote interesse in DevOps onderkent is
Ordina. De ICT dienstverlener – met 3.000+ professionals in dienst een van de grootste van de Benelux – is van mening dat het omarmen van deze manier van werken kan bijdragen aan de vorming van ‘high performance’-teams om zo betere resultaten te leveren voor de business.

Ordina - Devops MOOC

DevOps, a way of working

Om in te spelen op de grote interesse in DevOps besloot Ordina om speciaal hiervoor een cursusprogramma te ontwikkelen. Om zoveel mogelijk professionals* te kunnen bedienen werd besloten om te kiezen voor een Massive Open Online Course (MOOC), een cursus ingericht op massale deelname waarbij het lesmateriaal wordt verdeeld over het Internet en de deelnemers dus niet aan een locatie gebonden zijn. De animo bleek enorm, in korte tijd schreven 1.500 deelnemers** zich in voor de gratis online cursus. Ordina is naar eigen zeggen de eerste organisatie die een gratis MOOC over DevOps aanbiedt.

Tijdens de MOOC worden in vier weken de basisconcepten van DevOps behandeld en is er aandacht voor vragen als: ‘Welke mindset is nodig voor een DevOps-cultuur?’; ‘Welke organisatorische consequenties heeft DevOps?’; ‘Waarom kiezen DevOps-organisaties voor vergaande automatisering?’; ‘Wat zijn de consequenties voor management en welk ander gedrag wordt er van managers gevraagd?’ De totale studiebelasting voor de deelnemers ligt op ongeveer 8 uur – iedere week ongeveer 2 uur. Volgens Ordina beschikken de deelnemers na het volgen van deze MOOC over een stevige basis om zich te kunnen certificeren voor DevOps Fundamentals, bijvoorbeeld via de Ordina Academy, de opleidingenpraktijk van de ICT dienstverlener.

Social Learning

Ordina heeft gekozen om de cursus in een Social Learning leervorm te gieten, waarbij deelnemers naast de input van Ordina ook zelf input mogen leveren en zo hun kennis met elkaar kunnen delen (“Leren van en met elkaar: Capture the Wisdom of Your Community”). Elke week zal er door de ICT dienstverlener een nieuw ‘level’ geopend worden, waarin samen met andere deelnemers kennisdeling en kenniscreatie plaatsvindt.

Begin dit jaar kondigde Ordina aan de komende periode zo’n 500 nieuwe professionals aan zich te willen binden, en dan vooral professionals zonder traditionele IT achtergrond. Mogelijk kan de MOOC aan die ambities een positieve bijdrage leveren.

* De MOOC is bedoeld voor IT-professionals, IT-studenten of andere professionals die regelmatig met IT in aanraking komen.

** Vooral beheerders, testers en ontwikkelaars hebben zich ingeschreven, maar ook studenten en zelfstandige professionals. De inschrijving is inmiddels gesloten.