First Consulting 3 jaar in infrastructuur en mobiliteit - Wat valt ze op?

21 april 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

In 2014 sprak Consultancy.nl met Jurjen Mooiweer over de uitbreiding van First Consulting naar de infrastructuur en mobiliteitssector (bedrijven zoals Dura Vermeer, NS, Rijkswaterstaat, PostNL, ProRail, Schiphol, Volker Wessels). Deze sectoren kennen veel overeenkomsten met sectoren waar First Consulting al uitgebreide ervaring heeft opgedaan. Nu, drie jaar later, blikt Consultancy.nl samen met First Consulting adviseurs Jurjen Mooiweer, Ivo Sturm en Marc Lodewegen terug op de afgelopen periode.

Nadruk op kernwaarden ‘samen’, ‘no-nonsense’ en ‘vertrouwen’

De aanpak van First Consulting is in de verschillende sectoren waar zij werkzaam is, vrijwel gelijk en rust op de 6 kernwaarden. In de infrastructuur en mobiliteit wordt volgens Lodewegen, Mooiweer en Sturm specifiek veel waarde gehecht aan ‘samen, no-nonsense en vertrouwen’. Marc Lodewegen omschrijft dit als volgt:

‘We werken graag samen met en bij de klant, het wordt erg op prijs gesteld dat we altijd op locatie zijn en dat we samen met de klant de uitdagingen aanpakken. We zijn aanwezig, beschikbaar en stellen ons benaderbaar op. De feedback die we krijgen is dat we goed luisteren naar alle betrokkenen. Waar nodig nemen we initiatief om de juiste zaken en mensen in beweging te krijgen en houden. Daarnaast zijn we flexibel, betrouwbaar en werken we graag volgens agile methodieken (bijvoorbeeld Agile/SCRUM, DevOps, SAFe), uiteraard toegespitst op de organisatie van de klant. Wat de klant aan de voorkant loslaat aan controle tijdens het project, krijgt hij dubbel en dwars terug aan kwaliteit.’

First Consulting is 3 jaar actief in infrastructuur en mobiliteit – Wat valt ze op?

In het voorbeeld van Ivo Sturm vinden we de aanpak van Marc terug: ‘Bij een infrastructuurbedrijf was de complete administratie omtrent risicomanagement van assets in vele gekoppelde Excel bestanden belegd. Dit maakte het beheer complex, vergrootte de kans op fouten en zorgde voor een inefficiënte dataopslag. First Consulting was daarom gevraagd om samen met de klant de data onder te brengen in een beheerde applicatie. De focus lag op herbruikbaarheid van data en een sterke User Experience (UX) component. Deze applicatie moest ervoor zorgen dat de klant in zo weinig mogelijk klikken soortgelijke handelingen kan doen als in Excel. Door middel van een Agile ontwikkelaanpak met het software platform Mendix is in 6 Sprints een applicatie opgezet die het dagelijks werken met meer dan 50 Excelbestanden moet gaan vervangen. In verschillende sessies met de Product Owners van de klant werd het proces rondom risicomanagement gedurende de Sprints ook uitvoerig onder de loep genomen. Hierdoor zal de applicatie bij de livegang naast betrouwbaar datamanagement ook een verbeterd risicomanagement proces faciliteren’. 

Verschillen en overeenkomsten andere sectoren

Terugkomend op het artikel van 2014, een korte terugblik op wat de infrastructuur- en mobiliteitssector ook alweer inhouden. Infrastructuur gaat over bedrijven die de aanleg, beheer en onderhoud uitvoeren van de fysieke assets waarvan bedrijven gebruik maken om personen en/of goederen te vervoeren. Mobiliteit betreft de bedrijven die deze personen en/of goederen vervoeren, de vervoers- en transportbedrijven zelf. Jurjen benoemt in het artikel uit 2014 een drietal overeenkomsten tussen de infrastructuur- en mobiliteitssector en de sectoren waar zij toen al werkzaam waren ‘(1) De bedrijven waar we werken beheren fysieke assets of maken gebruik van deze assets, (2) de processen voor onderhoud en administratie zijn vergelijkbaar en (3) er werken vaak mensen met veel vakinhoudelijke technische kennis’. De ervaring die First Consulting heeft opgedaan in deze sectoren konden worden gebruikt om op voort te bouwen. 

Marc Lodewegen: ‘Toch is ons een belangrijk verschil opgevallen tussen de mobiliteits- en energiesector: namelijk de impact van storingen. Een storing binnen de infrastructuur en mobiliteit kan een reeks van vertragingen door het hele land veroorzaken terwijl de energiesector daarentegen vaak lokale storingen kent, waardoor de landelijke impact beperkt is.’ 

Een voorbeeld van een project waarbij First Consulting helpt de impact van storingen te verkleinen wordt toegelicht door Jurjen Mooiweer. ‘We zijn bij een infrastructuurbedrijf gevraagd te ondersteunen in de analyse van publieke storingen en het bedenken van oplossingen. Om het inzicht in de grondoorzaken van deze storingen te vergroten, zijn storingsgegevens verrijkt met specifieke data. Daarnaast is het gehele proces van het ontstaan tot en met het oplossen van storingen in kaart gebracht en zijn de belangrijkste knelpunten door alle betrokken afdelingen geïnventariseerd. Op basis van zowel data- als procesanalyse zijn drie concrete verbetervoorstellen opgesteld, zoals registratie van storingen en toezicht op werkzaamheden aan de infrastructuur. Elk verbetervoorstel is vervolgens binnen het bedrijf met een eigen projectleider opgepakt om zo het aantal storingen terug te dringen.’ 

Er liggen nog volop kansen in de infrastructuur en mobiliteit die we graag samen met de mensen uit die sectoren op willen pakken

Ervaring omzetten in successen van de toekomst

En dan komt de grootste uitdaging: alle nieuwe ervaringen inzetten om de kansen van nu te benutten, hoe ziet Jurjen Mooiweer dat? ‘Wij blijven ons altijd maximaal inzetten voor de huidige klanten binnen de infrastructuur en mobiliteit. Daarnaast bieden projecten op het snijvlak van business technology, business process en business implementatie ons de kans onze ervaringen in te zetten voor steeds complexere uitdagingen en First Consulting verder te laten ontwikkelen binnen de infrastructuur en mobiliteit.

De ontwikkeling van Business Intelligence (BI) oplossingen zorgt ervoor dat er steeds meer en steeds betere data beschikbaar komt en de volgende vragen kunnen worden gesteld; hoe vertaal je deze data naar bruikbare informatie voor de business? Hoe implementeer je agile/scrum werken in de dagelijkse processen? Hoe gebruik je stuurinformatie op KPI’s om concrete verbeteracties in de business uit te zetten en prestaties de verbeteren? Dit is slechts een greep uit het type uitdagingen waar First Consulting in de komende jaren graag ondersteuning in wilt bieden. Er liggen nog volop kansen in de infrastructuur en mobiliteit die we graag samen met de mensen uit die sectoren op willen pakken!’