Victor Akkersdijk start als Senior Business Architect bij Novius

26 april 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Na vijftien jaar in het publieke domein gewerkt te hebben heeft Victor Akkersdijk de overstap gemaakt naar Adviesgroep Novius. Akkersdijk is bij het adviesbureau aangesteld als Senior Business Architect. 

De afgelopen elf jaar werkte Akkersdijk als Enterprise Architect voor de CIO Office van de Belastingdienst. In die rol was hij betrokken bij alle ‘run’ en ‘change’ aspecten van het architectuurlandschap van het dienstonderdeel van het Ministerie van Financiën. Zo was hij verantwoordelijk voor de concernarchitectuur, voor de architectuur van de ondersteuning van de toezichtprocessen en voor het uitvoeren van diverse verbeterprojecten binnen het domein.

Naast zijn rol als architect was Akkersdijk onderdeel van een groot aantal bestuurlijke adviestrajecten, waaronder Inzet Office365, Roadmap Werkplek2020, Verkenning Enterprise Architectuur in een agile overheid en Doelenboom Belastingdienst 2015-2020. Ook zetelde Akkersdijk in verschillende rijksbrede werkgroepen waarin hij de rol van bewaker van het architectuur-landschap op zich nam.

In zijn vroege carrière bij de Belastingdienst werkte hij als Procesarchitect ICT. Akkersdijk was onder meer betrokken bij het ontwerp van het Toeslagen systeem dat vandaag de dag in gebruik is, en speelde een rol in de opzet van het governance proces, dat door de Belastingdienst gebruikt wordt om zorg te dragen dat haar toezicht op orde is.

Victor Akkersdijk - Novius

Akkersdijk begon zijn loopbaan als ICT Management Trainee bij HEC (een juridische voorganger van PBLQ), waarna hij een jaar werkte binnen het vroegere ministerie van VROM. Daar heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het huursubsidiesysteem voor DG Wonen. Akkersdijk behaalde een Master in Bedrijfsinformatie Technologie aan Universiteit Twente en een Master in Public Information Management aan de Tias Business School. Daarnaast behaalde hij diverse certificaten, waaronder Togaf 9 Foundation en Prince2 Foundation en mag hij zich een SAFe Agilist noemen.

Begin deze maand sloot Akkersdijk zich aan bij Novius, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in onderwerpen op het snijvlak van business en ICT. Het bureau heeft vooral een sterk trackrecord op het gebied van architectuur – De Novius Architectuur Methode wordt door veel bedrijven en instellingen gebruikt als raamwerk voor enterprise architectuur.

Gevraagd naar waarom hij de overstap heeft gemaakt van de publieke sector naar de profitsector, geeft Akkersdijk aan: “De Belastingdienst was een goede werkgever en er zijn grote, spannende projecten waarin architectuur een cruciale rol speelt om de complexiteit beheersbaar te krijgen. Maar het begon te kriebelen: ik ken de cultuur, de manier van werken en de mensen nu zo goed dat mijn leercurve begon af te nemen. Ik werd nieuwsgierig naar andere sectoren: wat zou ik daarvan kunnen leren?”

Hij licht zijn keuze voor Novius toe: “Novius daagt mij op twee vlakken uit: het is een vooruitstrevend adviesbureau dat continu voortbouwt op hun bewezen aanpak en ze hebben een uiteenlopende klantenkring, waardoor ik heel veel nieuws kan leren en mijn uitgebreide ervaring in het overheidsdomein voor hun interessant is.” Over zijn nieuwe rol bij het adviesbureau zegt Akkersdijk: “Ik blijf werken vanuit mijn kracht als architect, maar de Novius aanpak (Business Transformation Planning, red.) vraagt door de integrale aanpak ook regelmatig uitstapjes naar strategische bedrijfsplanning, portfolio management en bedrijfsprocesontwerp. Laat dat nu net onderwerpen zijn waar ik al ervaring mee heb, maar waar ik tegelijkertijd nog veel van kan leren!”

T
enslotte vertelt Akkersdijk waaraan hij de komende tijd zal gaan werken: “Ik begin als hoofddocent van de Novius Architectuur Academy met enkele architectuur trainingen: inhouse maatwerk en de Novius Academy met open inschrijving. Daarnaast schrijf ik mijn eerste offertes: het is wel grappig om te switchen van de rol van beoordelaar naar die van indiener. Ik weet in ieder geval waar ik op zou letten!”