Mitopics en MedicalPHIT ondersteunen Pathology Image Exchange

14 februari 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De initiatiefnemers achter Pathology Image Exchange hebben het Zweedse bedrijf Sectra ingeschakeld om een platform te ontwikkelen dat de uitwisseling van digitale beelden voor diagnostische toepassingen managet. Twee adviesbureaus – Mitopics en MedicalPHIT – hebben de partijen begeleid bij de voorbereiding en aanbesteding van het innovatieve project. 

Een aantal jaar geleden heeft een groep, onder leiding van NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), het initiatief genomen om de mogelijkheden voor de uitwisseling van pathologische beelden in kaart te brengen. In het najaar van 2014 werd er een formeel project van gemaakt: project PIE (Pathology Image Exchange). Doel van project PIE is om te komen tot een landelijke infrastructuur voor het heen en weer sturen van beelden en hieraan gekoppelde verslagen.

Digitale pathologie (ook wel virtuele microscopie of Whole Slide Imaging [WSI]) is een trend die zich de afgelopen jaren duidelijk heeft ingezet: steeds meer laboratoria hebben de beschikking over een coupescanner of zijn van plan deze binnenkort aan te schaffen. Zoals bij elke vorm van informatie-uitwisseling, krijgen ook pathologen te maken met compabiliteits- of communicatiekwesties. Een van de belangrijkste doelstellingen van project PIE is om te zorgen dat het mogelijk wordt om tussen alle laboratoria beelden uit te wisselen en versnippering te voorkomen. Kernprincipe is dat alle laboratoria zich, onafhankelijk van lokale keuzes voor scanner- en softwareleveranciers, binnen een aantal randvoorwaarden kunnen aansluiten bij het platform.

Mitopics en MedicalPHIT ondersteunen Pathology Image Exchange

Het initiatief, dat volgens de initiatiefnemers wereldwijd uniek in zijn soort is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij het verwijzen van patiënten makkelijker, sneller en veiliger gaat. Dat komt doordat de uitwisseling van patiëntmateriaal niet meer – zoals tot nu toe gebruikelijk was – via de gewone post hoeft en daarentegen digitaal kan plaatsvinden. De oude manier werd bijvoorbeeld gebruikt wanneer een patiënt van het ene ziekenhuis naar een ander werd doorverwezen, wanneer een patholoog in een ziekenhuis een specialist wilde raadplegen, of wanneer een groep van pathologen samen beelden wilden bekijken (panel review). De oude transportmethodiek is, naast dat het onderhevig is aan verlies of beschadiging, ook langzaam en gedateerd. Digitale uitwisseling van beelden voorkomt deze problemen en verbetert de snelheid en kwaliteit van pathologische onderzoeken en consultaties. 

Daarnaast heeft het digitaal uitwisselen van beelden het grote voordeel dat het het verzenden van coupes drastisch vermindert en de traceerbaarheid verbetert. Tenslotte blijkt uit een eerste inventarisatie dat er op het laboratorium veel valt te besparen, bijvoorbeeld doordat hoge administratieve en logistieke kosten voor het versturen en ontvangen van coupes en blokjes voor consulten, revisies en panels vervallen. Daar profiteren alle pathologen, labs, aanvragers en patiënten van. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de diagnose voor de patiënt en leidt het onder de streep tot de beste behandeling voor de patiënten.

Europese aanbesteding

Na groen licht te hebben gekregen voor de blauwdruk van het idee, zette het projectteam afgelopen zomer online een aanbesteding uit, waarin werd gezocht naar opdrachtnemers die het systeem verder konden ontwerpen en bouwen. Daarbij zouden deze samenwerken met PALGA (het bestaande landelijke computernetwerk van alle pathologie-laboratoria in Nederland en pathologische verslagen). Na een Europees aanbestedingstraject kozen de initiatiefnemers uiteindelijk voor de dienstverlening van Sectra. De Zweedse onderneming zal het project gaan uitvoeren, samen met RAM Mobile Data en Deutsche Telekom Healthcare. 

De aanbestedingsprocedure werd begeleid door Mitopics, een IT-consultancybureau uit Gouda. Gedurende het traject heeft Mitopics inkoop- en aanbestedingsexpertise alsmede juridische en IT-marktkennis ingebracht. Een adviseur van MedicalPHIT, een boutique adviesbureau uit Utrecht met expertise binnen het medische ICT domein, was als projectleider en inhoudelijk expert op het gebied van digitale pathologie betrokken bij project PIE. Het nieuwe systeem zal naar verwachting medio 2017 in bedrijf zijn genomen.