Marktomvang Duitstalige consultancymarkten klimt naar €8,7 miljard

20 december 2016 Consultancy.nl 13 min. leestijd
Meer nieuws over

De adviesmarkt van de Duitstalige landen – Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (DACH) – is vorig jaar met meer dan 6% gegroeid naar een omvang van €8,7 miljard. Het financial services segment blijft de belangrijkste afzetmarkt voor consultants, terwijl strategy consulting het belangrijkste vakgebied vormt. De sterke groei in combinatie met het grote marktaandeel van ‘high-end’ consultancydiensten maakt van de DACH-regio de aantrekkelijkste adviesmarkt ter wereld. 

Ieder jaar voeren analisten van Source Global Research (Source), een Brits analistenbureau dat zich specialiseert op de management consultancybranche, onderzoek uit naar de ontwikkelingen in de Duitstalige adviesmarkt. In zijn onderzoek richt Source zich op de top van de adviesmarkt (middelgrote en grote consultancybureaus met meer dan vijftig consultants). De meest recente editie van het onderzoeksrapport toont aan dat het Duitssprekende consultancylandschap in 2015 sterk is gegroeid en dat het naar verwachting ook dit jaar met een flinke groei zal afsluiten.

Groei

Op basis van de beschikbare data schatten de onderzoekers de waarde van de DACH-adviesmarkt op ongeveer €8,7 miljard, 15% meer dan in 2012, toen de inkomsten van de adviesbranche op €7,5 miljard werden geschat. Duitsland is met een waarde van net minder van 7,5 miljard – ongeveer 7% van de wereldwijde consultancymarkt – met afstand de grootste consultancymarkt in de regio. Volgens het BDU (de Duitse brancheorganisatie voor consultancybureaus) heeft de totale markt, inclusief de omzet van kleine consultancybureaus, boutiques en zelfstandige consultants, een waarde van meer dan €27 miljard.

Duitsland was vorig jaar, door de sterke vraag naar consultants vanuit de financiële sector en industrie, eveneens de sterkst groeiende markt in de regio, met een groei van 6,5% in 2015. Ter vergelijking, de adviesmarkt in Zwitserland groeide met 5,7% (naar €943 miljoen) en in Oostenrijk groeide de markt met slechts 2,9% (naar €265 miljoen).

Omvang van de DACH consultancymarkt

De relatief slechtere prestaties van de Oostenrijkse markt komen voor een groot deel door zijn gevoeligheid voor de volatiliteit in Oost-Europa en Rusland, schrijven de onderzoekers. De Oost-Europese markt, die wordt geschat op een waarde van €1,1 miljard, zag in 2015 zijn groei afnemen met 0,6%, terwijl de Russische adviesmarkt een waardedaling van 13% te verduren kreeg, naar een omvang van €450 miljoen. Onder meer de politieke onrust en economische onzekerheid zorgden voor lagere consultancyuitgaven in het land.

Tussen 2012 en 2015 groeide de waarde van de DACH-adviesmarkt met ruim €1 miljard. De groei lag voor een groot deel ten grondslag aan de hoge consultancyuitgaven vanuit de financiële sector en de industrie. Financiële dienstverleners gaven in 2015 €3 miljard uit aan consultancydiensten, een toename van 7,1% ten opzichte van 2014. Inkomsten uit de industrie groeiden vorig jaar nog harder – industriële spelers gaven 8,9% meer uit aan consultants en waren goed voor een totaal van €2,2 miljard aan fee-inkomsten. “Vooral de automotive industrie – die bijna de helft van de totale industriële markt voor haar rekening neemt in de DACH-regio – en de sterk groeiende interesse in Industry 4.0, hebben bijgedragen aan de stijgende uitgaven aan consultants vanuit de industrie”, legt Edward Haigh uit, Director van Source Global Research.

Hoewel de farmaceutische & biotechnische adviesmarkt slechts een relatief klein aandeel binnen de DACH-markt kent, zag deze sector in 2015 de snelste groei in uitgaven – een stijging van 10,4% naar een waarde van €275 miljoen. De snelle groei werd veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen, waarbij vooral consolidatie en wet- en regelgeving aanjagers vormden in de toenemende vraag naar consultancydiensten.

Omvang van de Duitse consultancymarkt

Vakgebieden

Van de verschillende vakgebieden binnen consultancy vormt strategy consulting met een waarde van €2,8 miljard nog altijd het grootste segment in de Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse markt. Ten opzichte van 2014 is daarmee de waarde van het vakgebied met 6,1% gestegen. Risk & regulation was de snelst groeiende serviceline – met een groei van 8,9% naar €707 miljoen, voornamelijk aangespoord door groeiende zorgen om cybersecurity. Uit de 2016 CEO Study van PwC bleek bijvoorbeeld dat cybersecurity tegenwoordig overal ter wereld bovenaan het prioriteitenlijstje van bestuurders staat, terwijl onderzoek van KPMG aantoont dat CEO’s wereldwijd hun investeringen in cybersecurity aan het opvoeren zijn.

Ook naar diensten op het gebied van Industry 4.0 blijkt veel vraag te zijn, voornamelijk vanuit de industriële sectoren. De onderzoekers benadrukken dat een groot deel van de consultancyuitgaven aan Industry 4.0 in 2015 is verschoven van het strategisch niveau en van de tekentafel naar de werkvloer en de praktijk. Voor de komende jaren wordt verwacht dat Industry 4.0 een blijvende groeimotor zal zijn voor de vraag naar externe adviesdiensten – een recent onderzoek van Strategy& toont aan dat de investeringen om Industry 4.0 te omarmen tussen nu en 2020 naar verwachting explosief zullen toenemen tot $4,5 biljoen. Daarvan zullen de uitgaven aan consultants – die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen en implementeren van Industry 4.0-toepassingen – een belangrijk deel uitmaken.

Deze digital-gedreven ontwikkelingen zorgden voor een groei van 8,2% in de uitgaven aan technology consulting, naar een totaal van €2,4 miljard. Tegelijkertijd was er ook een daling in het ‘traditionele’ technologie-advieswerk zichtbaar, zoals SAP en ERP implementaties en ging het in veel gevallen om standaardopdrachten, waarbij sprake was van veel concurrentie met als gevolg lage tarieven.

Omvang van de DACH consultingmarkt

Als onderdeel van de trendanalyse benadrukt het Source-rapport dat adviesbureaus steeds meer gebruikmaken van Oost-Europese landen als locatie voor het outsourcen van gestandaardiseerde activiteiten. Waar eerst veel gekozen werd voor Aziatische landen, zoals India, neemt Oost-Europa steeds meer deze rol over. Voordelen van Oost-Europa zijn onder meer de geografische nabijheid, een minder grote taalkundige kloof en de groeiende beschikbaarheid in de regio van relevante kennis van de sector en van het vakgebied.

Daarnaast blijkt dat veel grote consultancybureaus hun klanten ervan willen overtuigen dat zij alle aspecten binnen een klantopdracht kunnen oppakken om zo grote, complexe transformatieprojecten te mogen begeleiden. De keerzijde is dat klanten op hun beurt steeds voorzichtiger zijn in het gebruik maken van het concept van ‘one-stop shopping’. Veel middelgrote en kleinere adviespartijen spelen in op de vraag van klanten naar multidisciplinaire diensten, door partnerships te sluiten met andere bureaus om zo hun verschillende vaardigheden bij elkaar te brengen.

Meest aantrekkelijke adviesmarkt ter wereld

Als de marktomstandigheden in de DACH-regio worden vergeleken met vijftien andere belangrijke adviesmarkten, blijkt volgens het onderzoek van Source dat het Duitstalige consultancylandschap zich de meest aantrekkelijke adviesmarkt ter wereld mag noemen. Source beoordeelde de adviesmarkten aan de hand van vier criteria – talent, groeiverwachtingen, gemiddelde omzet per consultant en propensity to buy (de bereidheid van bedrijven in de regio om consultants in te huren) – en concludeerde dat de score van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk samen veel hoger ligt dan grote markten als de UK, Australië, de Golfstaten en zelfs de Verenigde Staten. Zo behaalt de regio een uitzonderlijk hoge score ten aanzien van de gemiddelde inkomsten per consultant, doordat ‘high-end’ adviesdiensten in de DACH-regio een veel groter deel uitmaken van het totaal, dan in welke andere regio dan ook. 

De analyse benadrukt daarnaast dat er in de DACH-regio een relatief goed aanbod van hooggekwalificeerde talenten voorhanden is, en dat klanten sterk bereid zijn om externe ondersteuning in te schakelen. Overigens zijn bedrijven in de DACH-regio ook vaker dan gemiddeld geneigd om interne consultancytakken in het leven te roepen.

Belangrijkste consultancybureaus

De DACH adviesmarkt wordt gedomineerd door tientallen bekende namen, waaronder de Big Four, de grote Amerikaanse strategy consultancybureaus (McKinsey & Company, The Boston Consulting Group, Bain & Company, A.T. Kearney en Strategy&), evenals wereldwijd ingeburgerde namen als Accenture, Capgemini Consulting, Oliver Wyman en Arthur D. Little.

Gedetailleerde gegevens over de marktaandelen van het totale landschap en de top van de markt zijn niet volledig beschikbaar. Daartegenover staan diverse bronnen in de regio, die inzicht bieden in (onderdelen) van de branche. Voorbeelden zijn analistenbureau Lünendonk, business magazines Manager Magazin en Wirtschaftswoche, onderzoeken van Dietmar Fink en Frank Höselbarth, evenals rankings van Handelsblatt en de BDU.

Om inzicht te geven in wie de marktleiders zijn van de DACH-adviesmarkt heeft Consultancy.nl gebruik gemaakt van data uit een recent onderzoek van Statistica en brand eins Wissen*. In dat onderzoek werd consultants en klanten van consultancybureaus (meer dan 1.600 respondenten) gevraagd om de kwaliteit van adviesbureaus te beoordelen. In totaal haalden 293 consultancybureaus de lijst, verspreid over dertien sectoren en achttien adviescategorieën, waarbij de vermelde bureaus beschikten over het breedste en/of meest erkende dienstenaanbod.

Accenture prijkt bovenaan de lijst, met vermeldingen in 31 verschillende categorieën, gevolgd door vier consultancybureaus, die elk 30 vermeldingen hebben gekregen: McKinsey & Company, het van oorsprong Duitse consultancybureau Roland Berger, The Boston Consulting Group en Deloitte (Deloitte Consulting en Deloitte Financial Advisory Services samengenomen).

20 belangrijkste consultancybureaus in Duitsland

Verder staan er nog twee strategy consultancybureaus en twee van de Big Four spelers in: Bain & Company en Strategy&, en EY en PwC. Ook Capgemini Consulting prijkt in de top tien. Naast Roland Berger zijn er in de top 20 nog vier andere in Duitsland opgerichte bureaus te vinden: Horváth & Partners, Kienbaum, zeb.rolfes.schierenbeck en Q_Perior.

Top 10 Duitse consultancybureaus

Van de tien grootste consultancybureaus afkomstig uit Duitsland is Roland Berger, niet geheel verrassend, de grootste speler, kijkend naar de totale omzet. Het in München gevestigde strategie advieskantoor, dat werd opgericht in 1967, heeft wereldwijd meer dan 2.300 professionals in dienst en draait een omzet van €560 miljoen. Het bureau, dat geleid wordt door de Fransman Charles-Edouard Bouée, heeft echter de ambitieuze strategie om in de komende jaren zijn personeelsbestand te verdrievoudigen. Ter vergelijking, A.T. Kearney telt wereldwijd ongeveer 3.800 professionals, Bain & Company circa 6.400, The Boston Consulting Group heeft er meer dan 12.000 en McKinsey & Company, de marktleider in het strategy consulting segment, telt wereldwijd ongeveer 20.000 professionals. 

De nieuwe nummer twee van de grootste in Duitsland opgerichte consultancybureaus is Simon-Kucher & Partners, een specialist op het gebied van strategy, sales en marketing. Simon-Kucher heeft de afgelopen jaren een sterke groei geboekt en wist in tien jaar zijn omzet te verdrievoudigen, en heeft net als Roland Berger grootse plannen om zijn positie in de top van de markt te versterken. 2015 was een recordjaar voor het bureau, dat geleid wordt door co-CEO’s Georg Tacke en Klaus Hilleke. Vorig jaar bestond het bureau 30 jaar en in 2016 is Simon-Kucher goed op weg om zijn omzetdoel van €240 miljoen te behalen.

Top 10 grootste Duitse consultancybureaus

De nummer drie is zeb.rolfes.schierenbeck, een specialist in financiële dienstverlening, gevolgd door Horváth & Partners, terwijl de top vijf wordt gecompleteerd door KPS, een speler die zich richt op de industriële en retail sector. #6, d-fine, is een van de snelst groeiende bureaus in de top tien, die verder bestaat uit Kienbaum, Q_Perior, Porsche Consulting Group (een bureau dat in 2015 eveneens indrukwekkende groeicijfers noteerde) en goetzpartners.

Vooruitzicht

De analisten voorspellen dat de DACH-regio ook voor het jaar 2016 sterke cijfers zal vertonen. “Ondanks nerveuze reacties op de politieke volatiliteit in verschillende delen van de wereld, blijven DACH consultants opvallend genoeg optimistisch over het jaar 2016”, zegt Haigh. Duitse consultants zijn het meest optimistisch, op basis van de sterke economische omstandigheden, aanhoudende groei in de financiële dienstverlening en het groeiende momentum met het oog op Industry 4.0.

Hoewel de consultants in Zwitserland zich zorgen maken om de aanhoudende, hoge Zwitserse franc, hebben zij er vertrouwen in dat ze gebruik kunnen maken van innovatieve manieren om aan opdrachten te komen, alvorens de storm gaat liggen. Oostenrijkse consultants verwachten de laagste groei van de regio, maar zien de komende periode positief tegemoet. 

“Ondanks de vele potentiële bedreigingen voor de DACH adviesmarkt, zoals de Brexit, de bredere impact ervan op de EU, valuta-zorgen in Zwitserland, en Oostenrijk’s vatbaarheid voor de problematische marktomstandigheden in het Oosten, blijft de regio aantrekkelijk voor consultancybureaus”, zegt Haigh. Toch wijst hij er op dat het onwaarschijnlijk is dat de DACH adviesmarkt de groeiratio’s van eerdere jaren zal kunnen vasthouden: “Naar verwachting heeft de DACH regio ten aanzien van zijn groeipotentie inmiddels het plafond bereikt.” 

* De ranking van Statistica en brand eins Wissen richt zich op de Duitse adviesmarkt.