Investeringen in Industry 4.0 bereiken $4,5 biljoen in 2020

17 mei 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Industry 4.0 zal de komende jaren naar verwachting een enorme impact hebben op het concurrentievermogen van organisaties binnen de wereldwijde industriële en productiesectoren. In de aankomende vijf jaar wordt binnen deze sectoren een omzetgroei van in totaal $493 miljard per jaar verwacht. En hoewel de investeringen die gemaakt moeten worden om Industry 4.0 te adopteren in eerste instantie erg groot lijken – tegen 2020 in totaal zo’n $4,5 biljoen – zijn de verwachte voordelen nog veel groter.

PwC en Strategy& hebben onlangs het rapport ‘Industry 4.0: Building the digital enterprise’ uitgebracht. Daarin deden zij onderzoek naar de Industry 4.0 transformatie die momenteel plaatsvindt binnen tien industriële marktsegmenten. Bestuurders van meer dan 2.000 bedrijven uit 26 landen wereldwijd namen deel aan het onderzoek. Het grootste deel van de respondenten is, met 21%, afkomstig uit de industriële maaksector, gevolgd door de techniek- en bouwsector met 19%.

Industry 4.0 raamwerk

‘Industry 4.0’ is de benaming voor de industriële trend waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van zogenaamd ‘industrieel internet’, wat in brede zin neerkomt op het gebruik van digitalisering en automatisering in industriële processen. Hierbij brengen organisaties hun fysieke systemen – en die van hun partners binnen de gehele waardeketen – onder in digitale ecosystemen.

Investeringen in Industry 4.0

Het onderzoek toont aan dat organisaties de komende periode substantieel in Industry 4.0 gaan investeren. In de komende vijf jaar verwachten zij gezamenlijk zo’n $4,5 biljoen te investeren in de adoptie van de nieuwe industriële standaard. Tot 2020 zal ieder jaar gemiddeld $907 miljard worden geïnvesteerd, gelijk aan ongeveer 5% van de totale omzet van deze bedrijven.

In het elektronica segment zullen tot 2020 naar verwachting de grootste investeringen gedaan worden, met een geplande investering van $243 miljard per jaar – wat neerkomt op ongeveer 7% van de verwachte omzet. Op de tweede plek volgt de techniek- en bouwsector als de grootste investeerder, met $195 miljard per jaar, gevolgd door de industriële maaksector met $177 miljard.

Digital en Industry 4.0

De enorme investeringen zullen de komende vijf jaar naar verwachting zorgen voor meer digitalisering binnen de diverse functionele gebieden. Tegenwoordig is bij organisaties zo’n 41% van de verticale waardeketen digitaal geïntegreerd – de komende vijf jaar zal dit naar verwachting gaan stijgen naar zo’n 72%. Ook horizontale waardeketens zullen waarschijnlijk verder integreren, van 34% nu naar 65% in 2020. Bovendien zal er een toename zichtbaar zijn van digitale businessmodellen, digitale producten en dienstenportfolio’s – van 29% nu naar 64% over vijf jaar.

Industry 4.0 bespaart kosten

Een van de voordelen van Industry 4.0 is dat het bedrijven zal helpen om efficiënte productieprocessen met hogere productie en verbeterde energie- en grondstoffenefficiëntie te creëren. Door over te stappen op geïntegreerde ‘planning & scheduling’ van maakprocessen zijn verschillende efficiencyvoordelen te behalen. Ten eerste kan ‘integrated shop floor planning’ zorgen voor betere bezetting van de productielijnen en doorlooptijden van producten. Ook wordt onderhoud van belangrijke onderdelen van productielijnen meer voorspelbaar door het gebruik van voorspellende algoritmen, die reparatie- en onderhoudsplanning kunnen verbeteren. Tot slot kan volgens de onderzoekers de integratie van horizontale ketenpartners, onder wie leveranciers en klanten, leiden tot aanzienlijke efficiencyverbeteringen en lagere voorraden.  

Verder blijkt uit het onderzoek dat de grote investeringen in de belangrijkste industriële sectoren tot 2020 zullen leiden tot significante kostenbesparingen. Gemiddeld zullen de bedrijven 3,6% op hun kosten besparen, tegen 2020 goed voor een gecombineerde jaarlijkse besparing van $421 miljard. De grootste kostenbesparing wordt met 4,2% per jaar naar verwachting gerealiseerd in de bos-, papier en verpakkingsindustrie, gevolgd door de automotive en chemische industrie, met elk een gemiddelde jaarlijkse besparing van 3,9%.  

Industry 4.0 uitdagingen

De transformatie naar Industry 4.0 zal naar verwachting leiden tot aanzienlijke veranderingen in de structuur van organisaties. De onderzoeksresultaten suggereren dat interne factoren, zoals cultuur, organisatie, leiderschap en vaardigheden hierbij belangrijker zullen zijn dan externe invloeden. Als grootste drempel voor een succesvolle transformatie naar industry 4.0 wordt (door 40% van de respondenten) een gebrek aan een duidelijke visie over digitale operaties, en steun vanuit het leiderschap en top management genoemd. De op een na grootste uitdaging ligt in het gebrek aan duidelijkheid over de te behalen economische voordelen en benodigde investeringen in digital, aangegeven door 38% van de respondenten. De grote benodigde financiële investeringen staan met 36% op de derde plek.

Minder belangrijke drempels voor bedrijven vormen onder meer hun zorgen over het mogelijk verliezen van de controle over het intellectuele eigendom van het bedrijf, aangegeven door 14% van de respondenten. En zo maakt 16% zich zorgen dat het wellicht niet mogelijk is om samen te werken met partners op het gebied van digitale oplossingen.