Steun van Vintura verbetert zorg in Bangladesh en Sierra Leone

09 december 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zorgconsultancy Vintura heeft de afgelopen twaalf maanden, als onderdeel van haar MVO-beleid om impact binnen de zorg te realiseren, twee goede doelen ondersteund. Het gaat om Max Foundation, een stichting die arme mensen in Bangladesh zorg biedt, en Masanga Hospital, een ziekenhuis in Sierra Leone. 

Opgericht in 2000 is Vintura een adviesbureau gespecialiseerd in de zorg en life sciences sectoren. Het bureau is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft anno nu zo’n 25 consultants en overige professionals in dienst, die zijn gevestigd in Baarn. Als onderdeel van haar missie – ‘creating meaningful impact in healthcare together’ – en vanuit haar aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), steunt Vintura elk jaar een goed doel. Noël van Oijen, partner bij Vintura, benadrukt waarom hij het belangrijk vindt dat Vintura dit doet: “Ieder jaar zetten we een geldbedrag opzij waarmee we goede doelen in de zorg kunnen ondersteunen. We kiezen voor doelen waarvan we weten dat onze bijdrage goed terechtkomt en waarmee we echt impact kunnen realiseren. We vinden het ook belangrijk dat dit doelen zijn, waar onze consultants persoonlijk door geraakt worden.”

Zorg in Bangladesh

Al een aantal jaar staat Max Foundation – een stichting die zich inzet voor het voorkomen van kindersterfte – op de MVO-lijst van het bureau. De stichting werd voorgedragen door Ewoud Ravenshorst, een consultant van Vintura die zich zelf jarenlang vrijwillig had ingezet voor Max Foundation alvorens hij in 2012 van branchegenoot &samhoud de overstap naar Vintura maakte. “Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe de bedrijfsmatige aanpak écht leidt tot maximale impact. Van iedere euro besteden ze €0,93 rechtstreeks aan het project en ze sturen strak op uitkomsten”, aldus Ravenshorst over zijn motivatie om de stichting te steunen.

Max Foundation - Schenking Vintura

Max Foundation probeert een van de grootste zorgvraagstukken in Bangladesh, een van de armste en dichtstbevolkte gebieden ter wereld, op te lossen. Het land kampt met een schrijnend tekort aan schoon water en sanitatie, met als gevolg dat elementaire levensaspecten als hygiëne, voeding en bevallingen onder grote druk komen te staan. Volgens recente cijfers sterven er in het land dagelijks zo’n 18.000 kinderen onder de vijf jaar aan eenvoudig voorkombare ziektes als diarree en dysenterie. Max Foundation richt zich op het voorkomen van kindersterfte door onder meer het verbeteren van water infrastructuur (bijvoorbeeld het installeren van waterputten en latrines) en door het trainen van de lokale bevolking in hygiëne en veilige bevallingen.

De financiële bijdrage van Vintura van de afgelopen vier jaar heeft Max Foundation geholpen om “meerdere dorpen aan betere leefomstandigheden” te helpen, zegt Ravenshorst. “Hiermee hebben we een belangrijke bedrage geleverd aan het voorkomen van kindersterfte. Ik ben blij en trots dat Vintura de stichting Max Foundation ondersteunt.”

Ziekenhuiszorg in Sierra Leone

Dit jaar is een nieuwe naam op Vintura’s lijst van te ondersteunene goede doelen verschenen: Masanga Hospital, een middelgroot ziekenhuis in het midden van Sierra Leone, een van de armere landen van Afrika. Het ziekenhuis, opgericht in de jaren ’60, is een tweedelijns zorginstelling voor 400.000 mensen, 87 basis gezondheidsposten en acht gezondheidscentra in de omgeving. De polikliniek ontvangt vijftig tot honderd mensen per dag en het ziekenhuis heeft honderd bedden, verdeeld over de kinderafdeling, kraamkliniek, chirurgische afdeling, operatiezalen, eerste hulp, radiologie, afdeling oogheelkunde en de HIV kliniek. Daarnaast leidt het ziekenhuis verzorgenden en verpleegkundigen op en heeft het een tweejarige chirurgische opleiding voor basisartsen. 

Ondanks de belangrijke rol die Masanga Hospital speelt binnen de regionale maatschappij, heeft het ziekenhuis moeite om zijn eigen broekriem op te houden. Zonder externe steun, waaronder hulp van het buitenland in de vorm van geld en expertise, zou het ziekenhuis grote moeite hebben om te kunnen voortbestaan. Nederlandse partijen dragen een groot steentje bij aan de zorg die Masanga Hospital levert (sinds 2006 werken er Nederlandse tropenartsen in het ziekenhuis), waar Vintura er een van is*. 

Masanga Hospital, Sierra Leone

Met de financiële bijdrage van het consultancybureau kon het ziekenhuis de afgelopen twaalf maanden twee kraambedden, twee zuurstofconcentrators en twee dopplers (voor het beluisteren van harttonen van de foetus tijdens de zwangerschap) aanschaffen. Daarnaast heeft Vintura geld gedoneerd aan de ambulance voor verloskundige- en spoedzorg. 

Christel Jansen, een consultant bij het bureau, geeft aan persoonlijk geraakt te zijn over hoe Vintura haar persoonlijke ervaring heeft vertaald naar concrete daden. “In 2015 heb ik een Management- en Leiderschapstraining gegeven aan het (jonge) management team van Masanga Hospital. Ik heb toen kunnen zien met hoeveel ambitie en toewijding er wordt gewerkt in dit ziekenhuis en hoe belangrijk dit ziekenhuis is voor de regio. Maar ook hoe moeilijk het is om goede zorg te leveren en tegelijkertijd het ziekenhuis financieel draaiende te houden in een land waarin 70% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Met onze hulp creëren we daarom echte impact, op de kwaliteit van zorg in de regio en op de mensen die er werken.” 

Walking the talk

Partner Van Oijen stelt dat Vintura trots is op de ondersteuning die het levert aan zorg in niet-Westerse landen. Maar ook in ons land is er volop aandacht voor dergelijke initiatieven. Zo heeft Vintura zich bijvoorbeeld dit jaar als partner verbonden aan de Sustainable Healthcare Challenge (SHC). De Sustainable Healthcare Challenge is een stichting die door het organiseren van evenementen duurzaam ondernemen door studenten en young professionals in de gezondheidszorg inspireert, stimuleert en faciliteert. Hij voegt verder toe dat deze initiatieven slechts een onderdeel vormen van het tot leven roepen (‘walking the talk’) van hun missie. “Met ieder afgerond project in de zorg en life sciences proberen we als Vintura weer bij te dragen aan een verbetering van de zorg voor patiënten en de maatschappij. De ene keer is dat vrij direct, de andere keer meer indirect.” 

* De ondersteuning vanuit Nederland aan het ziekenhuis in Sierra Leone wordt gecoördineerd door de Stichting Masanga Nederland.