Basisschoolleerlingen krijgen les in design thinking en programmeren

01 november 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Deze week staat in het teken van DesignWeek@School. Met de speciale week willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk scholen stimuleren om 21ste eeuwse vaardigheden in het reguliere lesprogramma op te nemen. IT-adviesbureau The Next View en Design Thinking Center Amsterdam hebben zich als partner verbonden aan DesignWeek@School.

Het onderwijs heeft als doelstelling om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst op de arbeidsmarkt. Maar door de opkomst van een aantal megatrends in de samenleving, zoals digitalisering, globalisering en individualisering, en de impact van technologische trends, zoals robotisering en the Internet of Things, zijn de pijlers van het onderwijssysteem aan verandering onderhevig. De komende jaren verdwijnen veel beroepen – volgens sommige schattingen gaat het zelfs om twee tot drie miljoen banen – en de kennis, kunde en vaardigheden die straks nodig zijn om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt verschillen met wat leerlingen vandaag de dag voorgeschoteld krijgen. Zo heeft Deloitte bijvoorbeeld becijferd dat het baanperspectief van zo’n 300.000 studenten, bijna een kwart van de totale studentenpopulatie, bedreigd wordt door automatisering. 

21e eeuwse vaardigheden

21ste-eeuwse vaardigheden

Om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst te optimaliseren hebben internationale en nationale denktanks zogeheten 21ste-eeuwse vaardigheden (of 21st century skills) ontwikkeld. In ons land is het door Kennisnet gepresenteerde cirkel-model de meest bekende variant – in totaal gaat het om 12 verschillende vaardigheden, verdeeld over vier clusters. Tot deze vaardigheden behoren onder meer samenwerking, probleemoplossend vermogen, creatief denken, digitale skills, ondernemendheid en zelfregulering.

Van scholen en onderwijsinstellingen door het land wordt verwacht dat zij, in lijn met het onderwijsbeleid vanuit de politiek, 21ste-eeuwse vaardigheden in toenemende mate zullen opnemen in hun lesprogramma’s. Er is echter nog een lange weg te gaan, omdat het een tijdje zal duren voordat het beleid volledig is uitontwikkeld en de contouren daarvan zijn doorvertaald naar de praktijk.

DesignWeek@School

Om zoveel mogelijk scholen te stimuleren om de transitie naar 21ste eeuwse vaardigheden (als onderdeel van het reguliere lesprogramma) te versnellen is de DesignWeek@School in het leven geroepen. Initiatiefnemers zijn Jan Willem Goes, adviseur bij The Next View, en Floor Coonen, adviseur bij TheNaturalStep. “Tijdens de DesignWeek@school gaan kinderen aan de slag met nieuwe technologie om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Het doel is om de leerlingen voor te bereiden op het moderne werkveld van de 21ste eeuw”, aldus Goes.

OBS De Koningslinde, een basisschool uit Vught, gaat als eerste school in Nederland met het programma aan de slag In verschillende Labs leren kinderen hoe computers werken, hoe ze robots kunnen programmeren en ze zelf een eigen game kunnen maken. De kinderen worden hierbij bijgestaan door Goes en overige adviseurs van The Next View. Goes: “Wij zetten onze expertise graag in om scholen te helpen en kinderen een leerzame en leuke week te bezorgen.”

DesignWeek@School

Daarnaast leren de kinderen probleemoplossend denken op basis van Design Thinking, waarbij samenwerking, creatief denken, observeren en experimenteren centraal staan. De groepen 7 en 8 brengen hiervoor een bezoek aan Design Thinking Center Amsterdam. Op vrijdag 4 november presenteren de kinderen vanaf 13.00 uur hun resultaten, prototypes en nieuwe ideeën. Tevens zijn er dan diverse organisaties aanwezig die technieken demonsteren zoals 3D-printen, Virtual Reality en Internet of Things. 

Miron Hageman, directrice OBS De Koningslinde, laat weten verheugd te zijn met het initiatief, en zegt: “DesignWeek@School is voor ons een uitgelezen mogelijkheid om alle vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben, in ons onderwijs te verbinden.” Ze noemt de samenwerking met The Next View en TheNaturalStep een “krachtig voorbeeld van hoe het bedrijfsleven een bijdrage kan leveren aan onderwijsinnovatie.”

Welke scholen volgen?

De week met OBS De Koningslinde is een primeur voor Goes en Coonen, maar ze zien de ontwikkeling met vertrouwen tegemoet. Wat hun betreft vertegenwoordigt het de start van een structureel initiatief binnen het onderwijs. “Wij hebben als doel om zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor de belangrijke, nieuwe vaardigheden van deze eeuw. Het lesprogramma dat OBS De Koningslinde deze week volgt, is beschikbaar voor alle basisscholen die daar interesse in hebben. Wij hopen scholen hiermee een vliegende start te kunnen geven om deze vaardigheden meer te verankeren in het reguliere lesprogramma”, sluit Goes af.