Atos streeft naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer

23 augustus 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Atos Nederland heeft zich verbonden aan het Charter Diversiteit, een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Met het Charter Diversiteit wil de stichting via het aanreiken van kennis, netwerken en advies werkgevers en werknemers stimuleren in hun streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

De afgelopen jaren is meer diversiteit op de werkvloer verworden tot een belangrijk thema op de managementagenda van organisaties. En niet zonder reden. Zo kan diversiteit binnen organisaties zorgen voor een beter moraal en betere teamprestaties onder werknemers en kunnen werkgevers die diversiteit hoog in het vaandel hebben staan op de arbeidsmarkt als aantrekkelijker gezien worden. Ook blijkt uit diverse onderzoeken van de afgelopen jaren dat meer diversiteit de productiviteit van werknemers kan verhogen en onder de streep kan leiden tot betere financiële resultaten.

Naast diversiteit is er tegenwoordig ook steeds vaker aandacht voor ‘inclusie’, en inclusief werkgeverschap. Inclusie kan worden gezien als de staat waarin mensen gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund worden. Het draait om het scheppen van een omgeving met de juiste voorwaarden, waarin ieder individu zijn volledige potentieel kan benutten. Deze setting beslaat zowel de harde procedures als de cultuur die inclusie bevordert. Diversiteit kan binnen organisaties worden omschreven als de mix van alle verschillende type mensen, waarbij een werkgever die inzet op inclusie zich inspant om alle werknemers goed en efficiënt samen te laten werken.

Atos streeft naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer

Ondanks alle aandacht voor het diversiteitsvraagstuk is er nog altijd een lange weg te gaan alvorens werknemers uit iedere groep (op de werkvloer) gelijk behandeld worden. Een van de initiatieven die zich hiervoor inzet is het ‘Charter Diversiteit’, een vrijwillige toezegging van organisaties om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Hierbij gaat het nadrukkelijk om door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Grondleggers van het Charter Diversiteit zijn onder meer de Stichting van de Arbeid, Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP*. 

Tot op heden hebben 65 organisaties het Charter Diversiteit ondertekend. Vanuit de adviesbranche heeft ook Atos Nederland zich recentelijk bij de groep ondertekenaars gevoegd**. Middels deze stap wil Atos laten zien dat diversiteit binnen de organisatie een hoge prioriteit kent, omdat het innovatie en groei stimuleert. “Wie de verschillen in leeftijd, geslacht, vaardigheid en culturele achtergrond als een verrijking ziet en onderlinge samenwerking actief stimuleert, benut nieuwe kansen op groei. Bovendien kun je zo een voedingsbodem creëren voor innovatie en veranderprocessen in gang zetten, die bijdragen aan het succes van het bedrijf”, vertelt Marianne Hewlett, CMO en hoofd Wellbeing@work bij Atos Benelux & The Nordics. 

Bij Atos vormt diversiteit een belangrijk onderdeel van het Wellbeing@work-programma, dat gericht is op het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers optimaal kunnen presteren, zich kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen. “Een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen, met name in leadership-teams is hierbij één van de aandachtsgebieden om innovatie te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een beter bedrijfsresultaat”, aldus Hewlett.

Diversiteit op de werkvloer

Hewlett benadrukt verder dat het juist nu voor vrouwen extra interessant is om in de technologiesector te werken. “De digitale transformatie, gedreven door cloud, mobiliteit, big data en het Internet of Things, brengt een ingrijpend veranderproces met zich mee. Hierin staat de klantervaring – voor consument, burger en patiënt – centraal. Voor de meeste bedrijven en organisaties leidt dit tot een disruptieve aanpak, waarbij een nieuwe stijl van leidinggeven cruciaal zal zijn. We zien een verschuiving van traditioneel leiderschap gebaseerd op ‘command & control’ naar inspirerend en coachend leiderschap waarin verbinden centraal staat. Dat is juist een kwaliteit waarin vrouwen erg sterk zijn”.

Meer vrouwen in de ICT is ook hoog nodig, benadrukt Hewlett: “We hebben een landelijk tekort aan vrouwen in de IT-sector.” Op dit vlak heeft Atos harde doelstellingen opgesteld. Hewlett licht toe: “Eind 2014 hadden we minder dan 15% vrouwen bij Atos in dienst. Het is onze ambitie dat onze organisatie tegen 2020 voor 30% uit vrouwen bestaat”.

Atos jaar werd afgelopen jaar door zo'n 1.300 IT-professionals uitgeroepen tot de op twee na beste ICT werkgever van ons land. 

* Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiëring de uitvoering mogelijk.
** Vanuit de adviesbranche hebben ook PwC en EY
 zich verbonden aan het Charter Diversiteit.