Nederlandse arbeidsmarkt steeds vrouwvriendelijker

16 maart 2015 Consultancy.nl

De positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren vooruit gegaan. In een nieuwe lijst van vrouwenparticipatie staat Nederland wereldwijd op de twaalfde plaats – vier plaatsen hoger ten opzichte van 2007. Ondanks de verbeteringen in geslachtsgelijkheid sinds de jaren ’00 – valt er nog veel winst te behalen valt, door bijvoorbeeld te leren van de koplopers: de Scandinaviërs.

8 maart was het Internationale Vrouwendag, een dag die sinds vroeg in de twintigste eeuw gevierd wordt en in 1977 officieel erkend werd door de Verenigde Naties. Het is een dag die liefde, respect en waardering voor vrouwen vooropstelt en aandacht besteedt aan de economische, politieke, en sociale prestaties van vrouwen. Het thema van dit jaar luidde “Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!”

Woman in Work Index

Om de rol van vrouwen in het bedrijfsleven van OECD-landen in de spotlight te zetten, en om deze te vergelijken met de rol die zij in de afgelopen jaren bekleedden, heeft PwC onlangs zijn 2015 ‘PwC Women in Work Index’ opgesteld. Het is de derde keer dat het Big Four-kantoor de index heeft uitgevoerd, de eerste editie dateert uit 2007. In de index wordt de sociale en economische waardering van vrouwen in kaart gebracht, door onder meer te kijken naar hun emancipatie en participatie in het bedrijfsleven. 

Samenstelling
De index bestaat uit een verzameling scores op een aantal verschillende indicatoren. Deze indicatoren wegen in verschillende mate mee voor de uiteindelijk totale indexscore van een land. Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven heeft een gewicht van 25% in de totale score; vrouwelijke participatie op de werkplek ook; het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke participatie en werkeloosheid onder vrouwen tellen beide voor 20% mee en tot slot het percentage vrouwen dat fulltime werkt is goed voor 10% van het totaal.

Gender wage gap

In totale index score spant Noorwegen al jaren de kroon. De structurele nummer 1 behaalde in 2013 – het meest recente jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn – een score van 82,9 in de index en loopt daarmee ver voor op Scandinavische buurlanden Denemarken (77,9) en Zweden (75,0) – de nummers 2 en 3. Nieuw Zeeland scoort ook al jaren hoog en heeft opnieuw de 4de plaats met een indexscore van 72,5. Nederland maakte ten opzichte van 2007 vier plaatsen winst, en staat momenteel op de twaalfde plek met een score van 59,9. Grootste daler is Portugal, van 4de in 2000 naar 8de in 2007, en vervolgens naar de 18de plek in 2013.

Hoewel Nederland qua positie in de lijst geen hele grote stappen heeft gezet – van 15de in 2000 naar 16de in 2007 en 12de in 2013 – is de algemene ontwikkeling in resultaten positief en scoort ons land boven het OECD-gemiddelde. Ook de afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen positief. Verdienden mannen in 2010 nog 20% meer dan vrouwen, in 2013 is dit afgenomen tot 17% meer. Het verminderde inkomstenverschil zou voornamelijk komen doordat bedrijven actief beleid zijn gaan voeren op vermindering. De voornaamste reden dat Nederland niet hoger op de lijst staat is het lage percentage fulltime werkende vrouwen. Slechts 40% van de vrouwen werkt voltijd. Nederlandse vrouwen zijn “kampioen deeltijdwerken”, volgens PwC hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen.

Fulltime werkende vrouwen

Terwijl Nederland dicht bij het gemiddelde scoort, lopen vooral Europese landen die zware klappen hebben gekregen van de crisis en Aziatische landen als Japan en Zuid-Korea achter.

Vrouwelijke bestuurders
Als onderdeel van het onderzoek werd ook gekeken naar de bestuurlijke participatie van vrouwen. Ook hier loopt Noorwegen ver vooruit. Bijna 40% van de Noorse bestuursleden in 2014 zijn vrouwen, een kleine 10% meer dan de nummer twee, Scandinavische buurman Zweden.

Female boardroom membership

Nieuw-Zeeland loopt hier ver achter met rond de 13%. Nederland staat op de 7de plek met rond de 20% vrouwelijke bestuurders in 2014, een kleine stijging ten opzichte van 2013. Nummer 6, Italië, liet een gigantische groei zien in het relatieve aantal vrouwelijke bestuursleden – van rond de 8% in 2013 naar meer dan 20% in 2014.

Nieuws