Wendbaarheid nodig op strategisch niveau en organisatiebreed

06 juli 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Bedrijven moeten strategisch wendbaarder worden om te kunnen overleven. Daarover gaat het nieuwe boek ‘Hoe Agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen’ van managementadviseur Sjors van Leeuwen. Hoe agile is jouw strategie? geeft een introductie over het onderwerp, en gaat ook uitgebreid in op het realiseren van strategische én operationele wendbaarheid. Het één kan niet zonder het ander.

Bedrijven moeten sneller en wendbaarder worden. Bedrijven die dat nalaten krijgen het moeilijk. “Zo eenvoudig is het”, zegt Sjors van Leeuwen, zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij noemt een aantal bekende voorbeelden van iconen die kopje onder zijn gegaan: Nokia, V&D, Kodak, Digital, Free Record Shop, Polare, Saab en Hyves. “De noodzaak om als organisatie wendbaarder te worden, wordt dan ook breed gevoeld.” Dit komt ook veelvuldig terug uit (internationaal) onderzoek, waaronder een studie van BCG, waaruit blijkt dat vrijwel alle topmanagers strategische wendbaarheid cruciaal vinden voor innovatie en het succes van hun bedrijf. 

Het Engelstalige woord 'agile' staat voor 'beweeglijk, behendig en lenig'. Kort samengevat in het centrale thema 'wendbaarheid'. Door agile-principes toe te passen kunnen organisaties, afdelingen en projectteams sneller en wendbaarder werken met alle voordelen van dien. Tegen deze achtergrond wordt anno 2016 door allerlei bedrijven en afdelingen ge-scrumd en ge-sprint dat het een lieve lust is, en vliegen dagelijks tal van agile ‘buzzwoorden’ zoals agile-ICT, agile-HRM, agile-productontwikkeling, agile-marketing en agile managen door boardrooms.

Hoe Agile is jouw strategie?

Maar volgens Van Leeuwen is dit niet voldoende. “Met alleen agile werken (lees: op een agile manier een strategie uitvoeren op operationeel niveau), zijn we er niet. Bedrijven moeten ook sneller inzicht hebben in welke externe ontwikkelingen van belang zijn, wat er speelt in markten en wat de veranderende wensen en behoeften van klanten zijn.” Ook moeten ze volgens de auteur hun strategie en businessmodel daar steeds sneller op kunnen aanpassen. “Het gaat hier dus om het toepassen van agile-principes op strategisch niveau en organisatiebreed. Oftewel strategische wendbaarheid. Dat betekent dus ook het einde van stroperige en langdurige strategietrajecten en in beton gegoten lange termijn plannen, maar een flexibel strategieproces dat ik rolling strategy noem.” 

Hoewel een groot aantal startups en bekende namen als Google, Zappos en Spotify dit gedachtegoed al langer hebben omarmd, evenals een klein aantal gevestigde bedrijven zoals DSM, GE en ING, komt agile ondernemen pas net om de hoek kijken, stelt Van Leeuwen. Strategisch wendbare bedrijven blinken volgens hem uit op vijf gebieden: ze zijn extreem extern gericht, tonen verbindend leiderschap op alle organisatieniveaus, hebben een flexibele werkorganisatie met zelforganiserende eenheden, hanteren flexibele processen op basis van modelleren en genereren en kiezen voor een ‘rolling strategy’ op basis van ELOA: experimenteren, leren, optimaliseren (of stoppen) en accelereren.

Al deze aspecten komen in zijn ‘Hoe Agile is jouw strategie?’ boek aan bod. Net als het geheim van een goede strategie en het vergroten van de wendbaarheid van een organisatie door een hybride concurrentiestrategie, businessmodelinnovatie, klantgedreven innoveren en het ontwikkelen van een sterk klantenmerk. “Want het merk moet kunnen meebewegen met de veranderende koers van het bedrijf en dat wordt nog wel eens vergeten.” 

Sjors van Leeuwen

In het boek waarschuwt Van Leeuwen dat wendbaar ondernemen niet gemakkelijk maar noodzakelijk is – en lucratief als het lukt. “Het zorgt er ook voor dat je beter kunt omgaan met de vele strategische paradoxen waar organisaties tegenwoordig mee te maken krijgen. Steeds vaker kiezen bedrijven noodgedwongen voor en-en in plaats van of-of. Dus zowel lage kosten als hoge kwaliteit, efficiëntie en klantgerichtheid, standaardisatie en maatwerk, etc. Strategisch wendbare bedrijven kunnen beter met dit soort schijnbare tegenstrijdigheden omgaan.” Zo vragen traditionele bedrijven: ‘Gaan we A of B doorvoeren?’, terwijl strategisch wendbare bedrijven de vraag stellen: ‘Hoe kunnen we A én B doorvoeren om nieuwe kansen te benutten?’

Voor bedrijven die het voortouw nemen liggen lucratieve kansen in het vooruitzicht. De snelheid waarmee een transformatie wordt ingezet en z’n vruchten afwerpt is echter van groot belang. “Strategische wendbaarheid heb je niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Snel en wendbaar ondernemen biedt dus grote kansen voor organisaties die dit sneller voor elkaar hebben dan hun naaste concurrenten. Des te eerder je strategisch wendbaarder bent, des te groter de kansen op bestaansrecht en ondernemingssucces.”

Van Leeuwen sluit af: “Je kunt er dus niet snel genoeg mee beginnen, of “agile” nu een hype is of niet.”