M&A wereld belooft €5,4 miljard aan synergie, realisatie is topprioriteit

23 juni 2016 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Met een dealomvang van meer dan €100 miljard verkeert de Nederlandse fusie- en overnamemarkt de afgelopen jaren in een hosannastemming. Nu alle deals zijn gesloten volgt een periode waarin de betrokken organisaties van het recordaantal aan beoogde dealsynergieën de vruchten moeten plukken. De doelstelling: het realiseren van €5,4 miljard aan aangekondigde kostensynergieën, om over overige synergieën nog maar te zwijgen.

2015 was een recordjaar voor de wereldwijde M&A branche. Volgens data van Mergermarket kwam de totale wereldwijde dealwaarde uit op iets minder dan $5 biljoen, bijna twee keer zoveel als de $2,5 biljoen die in 2012 werd gerealiseerd. De Nederlandse M&A markt kende eveneens een ijzersterk jaar – volgens sommige schattingen is de totale dealomvang in Nederland het afgelopen jaar verdrievoudigd. Ook Deloitte heeft onderzoek verricht naar de Nederlandse M&A markt van de afgelopen jaren. Het bureau richtte zich in haar onderzoek op de top-25 deals tussen 2014-2015 en concludeerde dat 2015 hierin een dealomvang vertegenwoordigt van circa €119 miljard. Ter vergelijking: dat is bijna vier keer zo veel als het aandeel uit 2014 van €32 miljard.

De Nederlandse M&A markt werd vooral gestuwd door mega-deals. Zo bedroeg het bod van Shell op de Britse branchegenoot BG medio vorig jaar ruim €74 miljard, was er de overname van NXP Semiconductors door Freescale (€14,3 miljard) en was de fusie tussen retailconcerns Ahold en Delhaize goed voor een dealwaarde van meer dan €10 miljard.

M&A markt (Wereldwijd / Nederland)Businesscase

Zoals bij alle transformaties, geldt een overname slechts als start van een langer traject waarin de voordelen van de deal gerealiseerd moeten worden. De echte waarde zit in de onder de streep gerealiseerde voordelen, die voortkomen uit, onder meer omzetsynergieën (bijv. samenwerking in marketing en sales) en kostensynergieën (bijv. integratie van overhead), die samen de kern van de businesscase vormen.

Volgens het Deloitte onderzoek hebben de top 25 deals in Nederland tussen 2014-2015 kostensynergieën van ongeveer €5,4 miljard in het vooruitschiet gesteld. Om tot dit bedrag te komen, namen de financiële consultants de aangekondigde synergievoordelen (in jaarrapporten, persberichten, investeerdersinformatie, enz) van de kopers en verkopers onder de loep. Ze keken naar kostensynergieën zoals de consolidatie van (hoofd)kantoren, het ontdubbelen van overheadfuncties, het bundelen van inkoopkracht en het rationaliseren van benodigde activa.

Hoewel kostensynergieën een deel zijn van de complete businesscase, zijn Nederlandse ondernemingen voorzichtiger in het communiceren van doelstellingen voor het realiseren van omzetsynergieën. In de Angelsaksische landen is dit meer gebruikelijk, aangezien er meer regelgeving bestaat over het transparant maken van verwachte synergieën ten behoeve van de kapitaalmarkt. En ook de verschillen binnen organisaties in bijvoorbeeld de historie, cultuur en/of leiderschapsstijlen liggen hier mogelijk aan ten grondslag.

M&A kostensynergieen van Nederlandse deals

De onderzoekers van het Big Four kantoor concluderen dat, over de hele linie, kopende en/of fuserende Nederlandse partijen voordelen verwachten te realiseren die op kunnen lopen tot zo’n 3,6% van de totale dealwaarde. Hiermee liggen de verwachtingen van dealmakers hoger dan de gemiddelde groei van de economie en van organisaties in ons land. In de afgelopen tien jaar kwam de gemiddelde groei van de Nederlandse economie uit op 2,4%.

“Fusies en overnames zijn daarom voor Nederlandse management teams een belangrijk middel om harder te groeien in omzet en winstgevendheid dan de onderliggende groei van de thuismarkt toelaat”, aldus het onderzoek van Deloitte. De conclusie van Deloitte is niet geheel nieuw – zo brengt Willis Towers Watson
 jaarlijks in kaart hoe de ROI van deals zich verhoudt tot de aandelenindex. Uit hun laatste rapport (gebaseerd op 2015 data) valt op te maken dat bedrijven die in 2015 grote overnames hebben gedaan een fors hoger rendement hebben behaald ten opzichte van de markt.

Het gemiddelde van 3,6% aangekondigde kostensynergieën wordt echter sterk beïnvloed door de Shell en BG transactie. Exclusief deze mega-deal komt het Nederlandse gemiddelde uit op 3,0%, of 54% van het operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van de overnemende partij, waarmee Nederlandse bestuurders conservatiever zijn dan het wereldwijde gemiddelde van 3,3%. In de VS, een van de belangrijkste overnamemarkten ter wereld, ligt het gemiddelde zelfs op 4,9%.

M&A kostensynergieën (top 25 deals in Nederland)

De verwachte besparingspercentages in ons land variëren echter per sector. De sectoren ‘Maakindustrie’ en ‘Consumentengoederen’ vormen de koplopers met respectievelijk 5,2% en 4,1% aan geplande jaarlijkse kostenbesparingen. In de sector ‘Energie & Nuts’ wordt naar verwachting 4,0% aan synergieën gerealiseerd (sterk beïnvloed door de Shell/BG transactie). De sector ‘Technologie, Media & Telecommunicatie’ volgt onder het gemiddelde met 2,8%. De sectoren ‘Financial Services’, ‘Life Sciences & Zorg’ en ‘Vastgoed’ zijn hekkensluiters met respectievelijk 1,5%, 0,8% en 0,7% aan beoogde synergieën.

Integratie en realisatie van kostensynergieën

De enorme synergiebeloftes van bestuurders zet grote druk op het succesvol integreren van een aankoop en daarmee het realiseren van de beloofde voordelen. In het licht van de risico’s en financiële belangen die kleven aan fusies en overnames en post-fusie integratieprocessen, is het volgens de onderzoekers van essentieel belang dat op tijd wordt begonnen met de integratieplanning en wordt gezorgd voor een transparante en excellente executie. Op basis van haar wereldwijde netwerk en ervaring noemt Deloitte een aantal succesfactoren die zorgen voor een succesvolle integratie en daarmee realisatie van het waardepotentieel.

Succesfactoren van M&A integraties

Zo is voor het succesvol afronden van integraties onder meer een solide programmamanagement organisatie, een Integration Management Office (IMO), en een ervaren integratiedirecteur essentieel. Een IMO speelt een onderscheidende rol aangezien deze de belangrijkste doelstelling monitort en de inspanningen kan prioriteren, doordat deze alle werkstromen en individuele projecten overziet. Deloitte: “Een van de belangrijkste voordelen van een IMO is dat deze zorgt voor transparantie richting alle stakeholders en de kwaliteit van de executie waarborgt. Ook kan het de benodigde middelen en capaciteit toewijzen aan de taken die de hoogste prioriteit hebben – zo is in de regel 20% van de initiatieven goed voor 80% van het synergiepotentieel.”

Daarnaast is een lean governance structuur nodig die besluitvorming tussen beide partijen mogelijk maakt. “Zo is het van belang dat betrokken managers van beide ondernemingen onderdeel zijn van het reguliere besluitvormingsproces, waardoor ook een handshake ontstaat voor elk programmaonderdeel.” Tot slot wijst Deloitte op de rol van menselijk kapitaal. “Focus op de menselijke kant van integraties en onderken de cultuurverschillen die bestaan binnen de verschillende organisaties”.

Gerelateerd: Executiesnelheid en PMI capaciteiten bepalend voor M&A succes.