Corporate overnames leveren hoger rendement op dan markt

25 januari 2016 Consultancy.nl

Bedrijven die in 2015 grote overnames hebben gedaan hebben een fors hoger rendement behaald ten opzichte van de markt. Dat blijkt uit een analyse van Willis Towers Watson.

Elk jaar doet de M&A praktijk van Willis Towers Watson in samenwerking met Cass Business School in Londen onderzoek naar het rendement van transacties. Om het rendement te meten analyseren de onderzoekers de ontwikkeling van de waarde van kopende ondernemingen. Hierbij maken zij gebruik van aandelenkoersen en vergelijken ze twee peildata: een meting zes maanden vóór de aankondigingsdatum en een meting na closing van de deal (met het einde van het respectievelijke kwartaal als meetpunt). Alleen M&A-deals met een waarde van meer dan $100 miljoen worden in ogenschouw genomen*.

Een analyse van de onderzochte deals (1.041 zijn meegenomen in het onderzoek) laat zien dat kopende bedrijven in 2015 aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan de wereldwijde aandelenindex**. Over de hele linie presteerden kopers 10,1 procentpunt (pp) beter dan de index. Met name de ‘outperformance’ van brancheoverschrijdende deals is opmerkelijk: 23,8 pp boven de index, ruim twee keer zo hoog als in het jaar ervoor 10,1 pp. Steve Allan, M&A Practice Leader EMEA bij Willis Towers Watson: “De outperformance die we bij brancheoverschrijdende deals zien is fenomenaal. Als we dit beter bekijken, zien we dat kopers uit alle branches willen groeien via dit soort transformerende transacties, en dat ze daar door de markt voor worden beloond. De aanzienlijke outperformance van deze dealmakers is een teken dat investeerders erop vertrouwen dat kopers zeer uiteenlopende bedrijfsmodellen kunnen integreren en dat ze kunnen zorgen voor groei op de langere termijn.”

De outperformance van grensoverschrijdende en intraregionale deals groeide in 2015 ook aanzienlijk, met respectievelijk 6,0 pp en 6,2 pp, ten opzichte van 3,3 pp en 3,4 pp in 2014. Het onderzoek laat ook zien dat kopers in alle sectoren in 2015 beter presteerden dan de indices; Materialen (25 pp), Industrie (18 pp), Hightech (14 pp) en Gezondheidszorg (9 pp) presteren aanzienlijk beter dan in 2014 (respectievelijk 6 pp, 8 pp, 9 pp en 7 pp).

2016 outlook
In het onderzoeksrapport doen de consultants ook vier M&A voorspellingen voor 2016:

1. Wereldwijde economische volatiliteit en politiek worden een belangrijke factor
De politieke en economische instabiliteit zal een dominerend thema zijn voor M&A-activiteiten. Er zijn meerdere kwesties die gezamenlijk van grote wereldwijde invloed kunnen zijn, zoals een verdere verhoging van de Amerikaanse rente, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een mogelijke Brexit, politieke onzekerheid in Europa en de volatiliteit op de Chinese markt. Elke combinatie van deze gebeurtenissen kan voor grote veranderingen zorgen, positief dan wel negatief.

2. Megadeals gaan door, maar maskeren mogelijk dat de markt langzaam minder actief wordt
De M&A-activiteiten van farmaceutische bedrijven blijven onverminderd doorgaan en kunnen de activiteit rondom megadeals blijven aanjagen. Hoewel het volume van deals in monetair opzicht hoog zal blijven, wordt het interessant om te zien of er een vermindering optreedt van het aantal kleinere deals.

3. Aantal brancheoverschrijdende deals blijft toenemen
Van oudsher wordt van brancheoverschrijdende en ‘transformationele’ deals gezegd dat ze lastiger te realiseren zijn en lastiger zijn om rendabel te maken, gezien de complicaties bij het integreren van diverse bedrijfsmodellen en organisatieculturen. In 2015 is er een recordaantal van dit soort deals gesloten, zowel qua aantallen als qua percentage van alle deals. De onderzoekers verwachten dat dit in 2016 doorzet.

4. Lage grondstofprijzen blijven mogelijkheden bieden voor de winnings-, olie- en gassectoren
Doordat de grondstofprijzen laag blijven, willen de winnings-, olie- en gassectoren rationaliseren en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Ondanks de onrust in deze sectoren hebben kopers in 2015 beter gepresteerd dan de indices in deze branches. Willis Towers Watson verwacht op dit gebied meer van dit soort deals binnen de sector, doordat sterkere spelers optimaal willen profiteren van de mogelijkheden die zich voordoen.

Volgens Allan wordt 2016 wederom “een interessant jaar voor M&A”, met grote mogelijkheden voor zowel kopers, verkopers als private equity. Ook voorspelt hij een grotere rol voor integratie en executie: “Deals worden grootschaliger en zijn steeds vaker brancheoverschrijdend en wereldwijd. De uitdaging van een goede implementatie, hét criterium voor het slagen van een deal, wordt daardoor wel steeds groter.”

* Minderheidsbelangen of deals waarbij de koper vóór de overname al meer dan 50 procent van de aandelen in bezit had zijn niet meegenomen in het onderzoek.

** Willis Towers Watson gebruikt hiervoor de MSCI World index van Morgan Stanley Capital International World (MSCI) als benchmark. De index is samengesteld uit meer dan 1.600 aandelen uit 20+ ontwikkelde landen.

Nieuws