B&A helpt wijk in Enschede met verhogen van participatiegraad

09 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Enschede wil bewoners in de wijk De Bothoven stimuleren om een actievere rol in de samenleving te spelen. In opdracht van de gemeente is adviesbureau B&A momenteel betrokken bij twee projecten die hieraan bijdragen: ‘Route 53’ en ‘Aan Zet’. B&A adviseurs Yentl van Heest en Jeroen Weekenborg vertellen kort over hun bijdragen.

De Bothoven is een wijk direct ten Oosten van het centrum van Enschede. Vroeger stonden hier voornamelijk fabrieken van de vele textielproducenten in de stad, maar deze zijn gesloopt en vervangen door woonhuizen. Volgens data van het CBS wonen er ruim 5.700 mensen in de buurt, die onderdeel uitmaakt van de grotere wijk Binnensingelgebied. In de wijk zijn de afgelopen tijd meerdere projecten opgezet om bewoners te stimuleren een actievere rol te spelen in de wijk, en de samenleving. De projecten maken onderdeel uit van het Burgerkracht-programma van de gemeente, en passen in de bredere sociale trend richting meer burgerparticipatie.

Bij verschillende van deze projecten is ook B&A betrokken, een adviesbureau gespecialiseerd in het sociaal domein en actief binnen onder meer gebieden als Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. De betrokkenheid van B&A komt voort uit een aanbestedingsprocedure eind 2015, die de adviesorganisatie samen met nog drie andere partijen wist te winnen. Momenteel zijn twee adviseurs van B&A, Yentl van Heest en Jeroen Weekenborg, betrokken bij de projecten ‘Route 53’ en ‘Aan zet’.

Yentl van Heest, Jeroen Weekenborg - B&A Group

‘Route 53’ is een leer- en ontwikkelcentrum gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners. Yentl van Heest is vanuit B&A verantwoordelijk voor het project, dat wijkbewoners ondersteunt bij het vinden van werk als vrijwilliger of een betaalde baan. “Het succes zit in de slimme aanpak, gericht op vrijwilligers”, aldus Van Heest. “Wij zetten dit samen met vrijwilligers en partijen uit de wijk op en brengen dingen samen die er al zijn. Buurtbewoners ervaren hierdoor een betere en bredere aansluiting bij het initiatief, dan wanneer wij alles zelf zouden doen.” Partijen uit de buurt die bijdragen aan het project zijn onder meer Saxion Hogeschool en Custom Solution, een organisatieadviesbureau.

Project ‘Aan zet’ wordt vanuit B&A verzorgd door Jeroen Weekenborg. De doelstelling van ‘Aan zet’ is om bewoners uit de buurt te stimuleren om initiatieven op te zetten vanuit hun eigen interesses en drijfveren. Eerst verzamelt Weekenborg informatie door te praten met professionals uit de wijk, waarna hij op zoek gaat naar ‘sterke bewoners met een goed verhaal’, met wie hij persoonlijk in gesprek gaat. “Ik praat met bewoners over hun drijfveren, over bezigheden die betekenis hebben of geven. Hiermee stimuleer ik ze in actie te komen en initiatieven op te starten die aansluiten bij hun interesse. Zo kunnen ideeën ontstaan om anderen te helpen, of om bijvoorbeeld een zang-of theaterclub te starten”, vertelt de adviseur. Hij heeft dezelfde aanpak eerder met succes toegepast in Amstelveen en Nijmegen. “Tot nu toe blijken in De Bothoven met name jonge bewoners enthousiast en positief”, merkt hij op.

Net als bij ‘Route 53’ is het ook bij ‘Aan zet’ de bedoeling dat actieve buurtbewoners de touwtjes in eigen handen nemen en zelf met initiatieven gaan komen. Op hun beurt betrekken zij weer andere buurtbewoners bij de initiatieven. “Het gaat over elkaar helpen en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vergroten”, aldus Weekenborg. Dat kan ook op zeer kleine schaal zijn – als voorbeeld noemt hij een buurtbewoner die graag wandelt, die besluit een keer samen met iemand in een rolstoel een rondje te maken.