First Consulting helpt telecomprovider met planningsapplicatie

13 mei 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

First Consulting heeft recentelijk een telecomprovider (zoals T- Mobile, KPN, Vodafone, Online.nl, Tele2, Ziggo, Liberty Global) geholpen met het inzichtelijk maken van de vereisten aan een nieuw te ontwikkelen planningsapplicatie. Daarbij is in nauwe samenwerking met medewerkers van de klant gekeken naar de functionele vereisten, maar ook naar de match van deze vereisten met diverse applicatieplatformen. 

Achtergrond
De telecomprovider biedt zakelijke klanten diverse internet- en telefonieproducten. Er is een speciale afdeling ingericht om het deliveryproces zo strak mogelijk te monitoren en bij te kunnen sturen. De provider werkt met een grote diversiteit aan systemen, waardoor het moeilijk is hierbij het totaaloverzicht te behouden. Bestaande technische oplossingen om deze productdata centraal toegankelijk te maken en het werk van de deliveryafdeling efficiënt in te plannen waren door het gebruik van beperkte tooling en de omvang en diversiteit van de productdata niet langer stabiel en betrouwbaar.

De aanpak
First Consulting is gevraagd om de functionele vereisten voor een planningsapplicatie in kaart te brengen en de telecomprovider te adviseren op het gebied van geschikte applicatieplatforms voor de realisatie. 

First Consulting helpt telecomprovider met planningsapplicatie

Om de functionele vereisten in kaart te brengen heeft First Consulting verschillende rollengroepen voor de applicatie geïdentificeerd en zijn uit elk van deze groepen meerdere medewerkers geïnterviewd. De resulterende vereisten uit deze interviews zijn verwerkt tot een totaaloverzicht van userstories. Deze zijn opgesplitst naar gebruikersrollen en thema´s, die in een centrale workshop met diverse stakeholders zijn geprioriteerd en gevalideerd. De belangrijkste thema’s binnen de applicatie betroffen hierbij planning, workflow, data en reporting. Tevens zijn in enkele workshops de belangrijkste delivery- en planprocessen uitgewerkt en zijn de datastromen vanuit de diverse bronsystemen in kaart gebracht.

Vervolgens heeft First Consulting het bestaande applicatielandschap binnen de telecomprovider onderzocht en op basis hiervan een shortlist van relevante applicatieplatformen opgesteld. Deze applicatieplatformen zijn getoetst aan de reeds verzamelde vereisten, maar ook aan diverse voorwaarden vanuit IT (o.a. kosten, eenvoud van beheer, herbruikbaarheid performance en stabiliteit).

Het geheel is verwerkt in één overzichtelijk adviesdocument waarin de nadruk is gelegd op het eenvoudig en visueel inzichtelijk maken van de vereisten en het applicatieadvies.

Resultaat
First Consulting heeft in korte tijd inzicht geboden in de problematiek rondom de huidige planningsoplossingen. Daarnaast is geprioriteerd in kaart gebracht welke functionaliteiten in een vervangende oplossing moeten worden gerealiseerd, hier tijdspaden aan gekoppeld en advies geboden met betrekking tot de best passende applicatieplatformen. De klant heeft hiermee een handvat verkregen waarmee de ontwikkelfase van de planningsapplicatie snel en eenvoudig kan worden opgestart.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van de thema’s Business Process, Business Implementation en Business Technology.