Megadeals drijven M&A in chemiemarkt naar recordniveaus

10 mei 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

2016 lijkt een goed jaar te worden voor de fusie- en overnamemarkt in de chemische industrie. In de sector zijn weinig kansen voor organische groei, terwijl de grondstofprijzen laag liggen. Mede hierdoor verwachten onderzoekers een aantal megadeals, waarbij de totale dealwaarde voor 2016 geschat wordt op het dubbele van de $110 miljard van vorig jaar.

Het afgelopen jaar is de wereldwijde markt voor fusies en overnames flink aangetrokken. Het economisch herstel zorgt ervoor dat grote bedrijven weer meer openstaan voor overname- en fusiedeals, en ook private equity spelers zijn op zoek naar kansen om hun bedrijvenportfolio’s uit te breiden. Volgens een recente analyse van McKinsey & Company bereikte de wereldwijde fusie- en overnamemarkt in 2015 een totale waarde van bijna $5 biljoen.

Ook in de chemische industrie vertoonde de markt voor fusies en overnames de afgelopen jaren een sterke groei. De wereldwijde dealwaarde in de chemische sector steeg met 30% naar $110 miljard in 2015, het vierde jaar groei op rij. Dat blijkt uit een recent onderzoeksrapport van A.T. Kearney, waarin het strategy consultancybureau de vooruitzichten op de chemische M&A activiteit voor het komende jaar in kaart brengt. Het rapport baseert zich op een marktanalyse van de afgelopen vijftien jaar en op een onderzoek onder bestuurders uit de chemische industrie.

Volgens die bestuurders zal de M&A-activiteit in hun sector dit jaar toenemen doordat er weinig rendement te behalen valt met organische groei. 26% van hen geeft aan dit als sterke drijfveer te beschouwen om fusies en overnames te overwegen, terwijl 44% het hier enigszins mee eens zegt te zijn. Volgens de analisten van A.T. Kearney werden chemische bedrijven in 2015 relatief hoog gewaardeerd ten opzichte van hun historische omzetcijfers. Om hun bedrijfswaarderingen hoog te houden moeten organisaties volgens het consultancybureau hun inkomsten verhogen – wat maar moeilijk lukt via organische groei. Veel bedrijven zullen om die reden kiezen voor fusies en overnames om de benodigde groei te realiseren, stellen de onderzoekers.

15% van de respondenten geeft bovendien aan het verkopen van bedrijfsonderdelen te zien als belangrijke drijfveer voor meer M&A-activiteit. Een overige 55% geeft aan het hier enigszins mee eens te zijn. Deze verkooptrend is het gevolg van de noodzaak die chemische bedrijven voelen om hun portfolio’s opnieuw te evalueren en afscheid te nemen van onderdelen die niet aansluiten op hun kernactiviteiten. Op deze manier proberen zij hun schaal te vergroten, terwijl zij ook meer focus en samenhang aanbrengen in hun portfolio’s. Ook de lage olieprijzen worden door veel chemische bedrijven gezien als een reden om op overnamepad te gaan. 69% geeft aan om die reden op zoek te zijn naar M&A-kansen.

Een analyse vanuit een regionaal perspectief toont aan dat sinds 2002 het aandeel van Europese landen in het wereldwijde dealvolume aan het afnemen is. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk daalde van 8% naar 4%, en een soortgelijke daling voltrok zich in Duitsland. Zwitserland en Frankrijk behielden hun marktaandeel van respectievelijk 2% en 4%. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bestuurders gelooft dat Europa in 2016 een inhaalslag zal gaan inzetten.

Het aandeel van de Verenigde Staten heeft de afgelopen dertien jaar slechts een kleine stijging vertoond, van 21% naar 22%. Naar verwachting zal ook dit aandeel in 2016 gaan stijgen, aangezwengeld door de lage olie- en grondstofprijzen. China heeft sinds 2002 een explosieve groei vertoond in chemische fusie- en overnamedeals. Het aandeel van China steeg van 4% in 2002 naar 21% het afgelopen jaar, en zal naar verwachting verder stijgen in 2016.

“De invloed van China op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt zal naar verwachting toenemen, aangezien steeds meer bedrijven op zoek zijn naar knowhow van wereldklasse en groeikansen buiten hun thuismarkt. Ondergewaardeerde doelen in volwassen markten, zoals in Europa, vormen naar verwachting aantrekkelijke overnamedoelen voor deze kopers”, vertelt Linus Hildebrandt, Principal bij A.T. Kearney.

Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat de markt dit jaar nieuwe hoogten zal bereiken als het op M&A volume aankomt. Deze voorspelling doen zij onder meer op basis van drie aangekondigde megadeals die zich dit jaar zullen voltrekken. Een daarvan wordt ook wel de megadeal van alle megadeals genoemd – de fusiedeal van $68,58 miljard tussen Dow Chemical en DuPont, waardoor een gigantische chemische speler ontstaat met een waarde van zo’n $130 miljard. Ook de op een-na-grootste megadeal overstijgt de deals van afgelopen jaren veruit met een waarde van $43 miljard – de aangekondigde overname van Syngenta door ChemChina.

Maar naast de waardestijging als gevolg van de aangekondigde megadeals, voegen de onderzoekers toe dat ook de rest van de markt zich opmaakt voor een stijging in dealwaarde in 2016. Maar liefst twee derde van de bestuurders geeft aan dat zij een toename of sterke toename in activiteit verwachten.