Luc Molenaar over de toegevoegde waarde van Lean Six Sigma

02 mei 2012 Consultancy.nl

De methodiek Lean Six Sigma wordt door velen geprezen omdat het een grote bijdrage levert aan organisatieverandering, prestatieverbetering, innovatie en kostenbesparing. In dit interview vertelt Luc Molenaar, adviseur bij ConQuaestor en Master Black Belt, over de werkelijke toegevoegde waarde van Lean Six Sigma en wat organisaties ervan kunnen verwachten.

Wat is nu eigenlijk Lean Six Sigma?
Lean Six Sigma is een methode waarmee je medewerkers, processen en klanten verbindt. Je zorgt ervoor dat de uitkomst van een bedrijfsproces datgene oplevert wat de klant graag wil, binnen de randvoorwaarden die hij of zij stelt. Hierbij loopt het proces zo soepel mogelijk en voegt elke activiteit waarde toe voor deze klant. Medewerkers werken optimaal samen en ‘weten waarvoor ze het doen’.

Als je het zo stelt, moet het in deze economie wel erg populair zijn?
Dat klopt. De methode groeit weer in populariteit. Wat eigenlijk gek is, omdat dergelijke methoden eigenlijk altijd waarde toevoegen, ook in een groeieconomie. Het lijkt erop dat veel bedrijven denken dat Lean Six Sigma bedoeld is om kosten te drukken. Natuurlijk is dit een effect, maar het uiteindelijke doel van de methode is het invoeren van continu verbeteren en zorgen dat de organisatie goed presteert en doet wat het moet doen.

Hoe kun je een Lean Six Sigma traject het beste implementeren?
Startpunt is dat organisaties veranderkundigen opleiden die worden getraind als Lean Six Sigma specialist. Deze medewerkers begeleiden de verbeterprojecten, samen met de verantwoordelijk manager van de betreffende afdeling. Zo’n Lean Six Sigma specialist of (master) Black Belt wordt op diverse plekken in de organisatie ingezet op basis van analyse waaruit blijkt welke verbeteringen zinvol zijn om daadwerkelijk door te voeren. En ook daar moet je goed over nadenken, want niet elk verbeterinitiatief is belangrijk om beet te pakken.

Wat is dan jouw rol als adviseur?
Wij trainen en coachen organisaties op dit vlak. Wij zorgen dat de organisatie voldoende capabel is om zelf de verandering door te voeren met Lean Six Sigma. Als de eerste resultaten zijn geboekt en wij hebben de indruk dat de organisatie het zelf verder succesvol kan uitrollen, zit onze taak er op. Soms leveren wij een (Master) Black Belt die tijdelijk de aanvoerder is van het verbeterinitiatief en de klant op weg helpt.

Veel mensen geloven niet meer in Lean Six Sigma omdat de belofte ervan zich niet heeft waargemaakt.
Ik hoor die geluiden helaas ook. En die zijn soms ook terecht. Maar als je al die cases bekijkt, dan zie je een gemene deler. Namelijk: al deze projecten zijn aangevlogen vanuit een louter blauwe kijk.

Blauwe kijk?
Ja, ik bedoel hiermee de harde kant. Statistiek. Berekeningen. Theoretische modellen. Je moet er altijd voor zorgen dat er balans is tussen rood en blauw. Tussen gevoel, emotie en groepsprocessen versus ratio, meting en techniek. Het een gaat niet zonder het ander. Hoe vaak ik niet analyseresultaten zie die 0,35 (of iets dat daarop lijkt) FTE’s willen besparen…. Moet je iemand dan in stukken hakken? En hoe bereik je die verwachte resultaten? Medewerkers vanuit de organisatie moeten het toch uitvoeren. En om die mensen mee te krijgen, moeten ze er iets van zichzelf in herkennen. Lean Six Sigma zorgt daarvoor doordat zowel de analyse als de realisatieplannen door henzelf wordt uitgevoerd. Hiermee verbind je emotie en ratio.

Maar Lean Six Sigma staat toch veelal te boek als statistische tool?
Dat is helaas waar. Nu is statistiek een belangrijk onderwerp. Net als een arts die tijdens de anamnese op zoek gaat naar de kernoorzaak van de klacht, zo gaat Lean Six Sigma op zoek naar kernoorzaken voor bestaande problemen. Hiervoor is onderzoek nodig en bewijslast. Statistiek is hier een handig hulpmiddel voor. Maar alleen voor problemen waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Als je de oorzaak al welweet, volstaat wellicht louter een Leanoplossing.

Waarom zou een firma moeten kiezen voor Lean Six Sigma en niet voor methoden als BPM?
Wij zien Lean Six Sigma als verbetermethode binnen het raamwerk van BPM. Het vult elkaar mooi aan. Waar BPM richtlijnen biedt voor optimale procesinrichting, richt Lean Six Sigma zich op het zo efficiënt mogelijk inrichten en aansluiten van deze processen op strategie. Een organisatie die zichzelf serieus neemt en wil werken aan een hoge klanttevredenheid en gezonde groei, doet er goed aan een methode als Lean Six Sigma in te voeren. Natuurlijk zijn er alternatieven. Het is alleen handig dat er een methode bestaat die alle verandercomponenten in zich heeft, en ervoor zorgt dat je de organisatie in beweging krijgt. En het heeft zich bewezen. Bedrijven als GE, Motorola, of in Nederland bedrijven als ABN AMRO, Akzo Nobel, TenneT en vele anderen, zijn er succesvol mee. Ook overheden als het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en diverse gemeenten gebruiken deze methode.


Is het niveau 6 sigma überhaupt haalbaar?
Tja, in sommige sectoren is het zelfs te weinig. Six sigma betekent dat je streeft naar maximaal 3,4 fouten per een miljoen mogelijkheden. Dus met andere woorden, als Schiphol met 500.000 vluchten per jaar het 6 sigma niveau zou halen, zouden er 1,7 vliegtuigen (minimaal 1 en soms dus 2) neerstorten. Niemand die dat tolereert, dus streven we daar naar een hoger niveau. Maar binnen bedrijven waar veel regelgeving heerst, zoals bij de overheid, is het soms onmogelijk om 6 sigma te halen. Daar kan 4 of 5 sigma al het optimum zijn.

Wat is in jouw ogen de werkelijke waarde van Lean Six Sigma?
Elke organisatie is op zoek naar dingen anders doen. Beter doen. Lean Six Sigma faciliteert dit proces en biedt hiervoor de ruimte. Het zorgt voor de verbinding tussen klant (strategie), processen en medewerkers om optimale processen te bouwen en te behouden. Het zorgt ervoor dat je als organisatie de ogen op de bal houdt.

Nieuws

Meer nieuws over