Financial Services adviesbureau FiSer Consulting van start

17 maart 2016 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Mischa Wesdorp en Dirk Worm, twee voormalige bankiers en consultants, hebben gezamenlijk FiSer Consulting opgericht. Het consultancybureau dat zich uitsluitend focust op verandermanagement binnen de financiële dienstverlening en daarbinnen zijn pijlen alleen richt op het bankingsegment, heeft de ambitie om binnen twee jaar een erkende speler te worden op dit gebied. In de jaren daarna zal de focus vervolgens liggen op verdere groei en internationale expansie.

Meer dan tien jaar geleden, in 2004, ontmoetten Mischa Wesdorp en Dirk Worm elkaar voor het eerst. Wesdorp was destijds al een aantal jaar werkzaam bij ABN Amro, Worm was vanuit zijn werkgever Logica (tegenwoordig CGI) als consultant actief bij de bank. Zij maakten beide deel uit van een projectteam dat voor de uitdaging stond om de implementatie van Basel 2 te overzien, een Europese wetgeving die sindsdien twee opvolgende versies heeft gehad – Basel 3 is reeds geïmplementeerd en Basel 4 wordt momenteel opgesteld. 

Nadat het project was afgerond gingen beide professionals weer hun eigen weg en duurde het zes jaar alvorens hun paden elkaar weer zouden kruisen. In 2009 nam Worm afscheid van Detica – waar hij sinds 2006 werkte – om zich aan te sluiten bij Avantage Reply (destijds Avantage*), een consultancybureau dat zich specialiseert in risk management. Pakweg zes maanden later volgde Wesdorp zijn voorbeeld, nadat hij een aantal jaar voor ConQuaestor en IBM had gewerkt. De twee bouwden voort op hun eerdere werkrelatie en hebben sindsdien vaak aan een scala van opdrachten en business development initiatieven samengewerkt. In de jaren dat zij samenwerkten versterkte hun onderlinge band en op basis van hun gemeenschappelijke deler, een passie voor business advisory en executie, besloten zij samen een nieuwe uitdaging aan te gaan. FiSer Consulting werd geboren.  

De afgelopen twaalf maanden hebben Wesdorp en Worm zich toegelegd op het neerzetten van de basis voor hun eigen consultancybureau. Ze maakten strategische besluiten, ontwikkelden een dienstenportfolio, richten hun nieuwe kantoor aan de Zuidas in, brachten de merknaam naar buiten en lanceerden een website. FiSer Consulting – FiSer is een samenvoeging van FInancial SERvices – richt zich uitsluitend op het financial services segment, waarbinnen de focus specifiek ligt op de segmenten Corporate en Private banking. Het bureau ondersteunt opdrachtgevers bij het doorvoeren van business transformaties, vertelt Wesdorp, waarbij de kracht van FiSer met name ligt op de business kant van verandertrajecten.

In de dienstverlening van het bureau staan drie domeinen centraal. Onder de noemer Regulatory Change helpt het bureau klanten om te gaan met compliance en risk management vraagstukken omtrent (nieuwe) regelgeving zoals MiFIDII en FRTB. De tweede kernpropositie – Technology Transformation – richt zich op het bieden van ondersteuning aan klanten binnen het financial services segment om nieuwe technologieën te omarmen, zoals FinTech of blockchain technologie. FiSer Consulting’s dienstverlening omvat hier het hele proces van het ontwikkelen van business cases tot de daaropvolgende uitvoering en uitrol binnen de gehele organisatie.

Tot slot bestaat de Customer Experience propositie uit een aantal ondersteunende diensten op het gebied van het creëren van een naadloze ‘customer journey’. Klanten hebben tientallen omnichannel contactpunten die geoptimaliseerd moeten worden, en om die reden omvat het dienstenportfolio van FiSer Consulting al deze kanalen, stelt Worm. “Het verbeteren van de klantervaring vergt een transformatie naar een nieuw operationeel model, en dit heeft een impact op alle onderdelen van het bedrijf. Over de hele linie, van producten tot interne operaties en technologie, beschikken wij over een uitgebreid track record om te voorzien in passende ‘journeys’.”

Met een geschatte marktgrootte van rond de €300 miljoen – een kwart van de waarde van de €1,2 miljard waarop de Nederlandse adviesbranche geschat wordt – vormt ‘Financial Services’ de op een na grootste afzetmarkt voor consultants. Bovendien is deze sector redelijk volwassen wat betreft de inhuur van consultancy- en freelance diensten. Tegelijkertijd wordt er voor de komende jaren een gezonde groei in consultancyuitgaven verwacht, aangezien bankiers en verzekeraars te maken krijgen met strategische bedreigingen en veranderingen.

Deze bedreigingen variëren van de marktintrede van grote tech reuzen op het gebied van betaaldiensten en de evolutie van robot-adviseurs, tot de opkomst van FinTech bedrijven en startups in verschillende segmenten van de sector. Deze spelers verstoren met hun digitale diensten – zoals bijvoorbeeld het binnen 1 uur kunnen afhandelen van een hypotheekaanvraag – de customer experience van gevestigde spelers.

Naast de verwachte uitgavengroei spelen nog enkele factoren een grote rol in de markt, zoals de aanzwellende kritiek op consultancybudgetten of de toenemende concurrentie van interne consultants. Maar ook consolidatie van externe leveranciers door inkoopafdelingen met strengere eisen en vooraf bepaalde longlists, of de groeiende behoefte van klanten aan geïntegreerde dienstenproposities, zijn van grote invloed op de huidige marktontwikkelingen. Vanuit een consultancyperspectief vormt het financial services segment een van meest competitieve domeinen binnen de branche. Zo zijn strategie consultants vooral actief in de bestuurskamers en beschikken de Big Four en grotere IT-consulting dienstverleners over grote Financial Services-praktijken. Daarnaast is er een breed scala aan specialistische bureaus met een stevige staat van dienst binnen deze markt actief, waaronder Delta Capita, Double Effect, Projective en Voogt, Pijl & Partners, om een aantal namen te noemen. 

Midden in deze oorlog om erkenning en advieswerk, staan Wesdorp en Worm voor de vraag hoe zij in de massa kunnen opvallen. Volgens Wesdorp maakt “de exclusieve focus op de business kant van verandertrajecten” hun bureau anders dan alle andere. “We zijn experts op dit gebied en staan los van systeemleveranciers”, aldus Wesdorp. Bovendien werkt het bureau uitsluitend met “ervaren professionals”, die relevante kennis hebben opgedaan in de financiële sector. “Het is van cruciaal belang dat deze mensen hun ervaring in de financiële sector hebben opgedaan en deze dus ook echt van binnenuit kennen; alleen dan kan je de klant goed begrijpen en ook adviseren bepaalde uitdagingen te tackelen”, aldus Wesdorp. 

In lijn met de veranderende verwachtingen van klanten – het traditionele uurtje-factuurtje met geringe impact is op zijn retour – committeert FiSer Consulting zich aan zijn resultaten, vertelt Worm. “We beperken ons als consultancybureau niet alleen tot het verlenen van advies, we verzekeren klanten van het gewenste resultaat door ze precies te ondersteunen waar en hoe ze dat nodig hebben. Dit doet niet af aan de kwaliteit van ons advies. Voor FiSer Consulting is er namelijk maar één team, en dat is de klant.” Worm voegt toe: “Een goed voorbeeld van hoe wij ons advies anders benaderen dan anderen is onze focus op specialisme in plaats van generalisme. Een project manager voor een financial markets verandertraject vergt een andere skill set dan voor een retail traject'.”

Met het officieel lanceren van FiSer Consulting richten Wesdorp en Worm zich nu op het realiseren van het door hen uitgestippelde en – zoals het hoort bij consultants – goed doordachte groeipad. Tegen het einde van 2016 willen de oprichters “vooral naamsbekendheid in de Nederlandse financiële sector” hebben verworven. Bovendien willen ze tegen die tijd een kernteam van vijf consultants in dienst hebben met daaromheen een klein aantal associate adviseurs, die onder de vlag van FiSer Consulting projecten uitvoeren.

2017 zal vervolgens in het teken staan van uitbreiding van het dienstenportfolio en dan met name in de breedte, waarbij nieuwe markten binnen de financiële sector – zoals verzekeringen of pensioenfondsen – aangeboord zullen worden. Op langere termijn dromen de medeoprichters van internationale expansie. “Dan gaan we uitbreiding naar een tweede of derde locatie onder de loep nemen. Hierbij denken we in eerste instantie aan Europa maar op den duur ook buiten Europa, zoals Azië of Amerika”, sluiten Wesdorp en Worm af.

* In 2011 werd Avantage, een consultancybureau met kantoren in Londen, Amsterdam, Edinburgh en Luxemburg, overgenomen door het beurgenoteerde Italiaanse bedrijf Reply. Volgend op de integratie werd het adviesbureau gerebrand naar Avantage Reply.