Capgemini: Tech-reuzen grootste bedreiging bankensector

16 februari 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Traditionele banken zien steeds meer de noodzaak om te investeren in IT, in hun strijd om te blijven voldoen aan de hoge verwachtingen van klanten en de concurrentie te slim af te zijn. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Capgemini en Temenos. Vooral de universele en retail banken dreigen onder de voet te worden gelopen door concurrentie van grote IT-bedrijven, terwijl private banking en microfinance voorlopig nog in handen blijven van traditionele spelers.

De bankensector heeft te maken met concurrentie uit geheel nieuwe hoeken. Niet alleen nieuwe FinTech-spelers maken hun intrede in de financiële markt, maar ook grote gevestigde technologische spelers, zoals Apple en Google, maken zich op voor de strijd binnen de markt voor financiële dienstverlening. Bovendien wordt de wendbaarheid van banken ingeperkt door oude backoffice IT-systemen en doordat bankbestuurders vaak in mindere mate technologische ervaring hebben.

Temenos, een aanbieder van bankensoftware, heeft in samenwerking met Capgemini onderzoek gedaan naar de zakelijke en IT-prioriteiten van banken, hun uitdagingen en hun beeld van de concurrentie in de markt. De resultaten van het onderzoek, waar 201 senior bankmedewerkers van over de hele wereld aan hebben deelgenomen, zijn gepresenteerd in het onderzoeksrapport ‘Shifting Sands: Banking in the Digital Era’ en biedt een breed overzicht van het sentiment van banken op het gebied van IT-trends en bijbehorende uitdagingen.

Dit jaar zijn er belangrijke verschuivingen geweest in de strategische investeringsprioriteiten van banken. In 2014 was het aanbieden van meerdere kanalen waarlangs klanten hun bankzaken kunnen regelen nog de belangrijkste prioriteit. Dit jaar realiseren banken zich steeds vaker dat zij eerst hun achterliggende IT-systemen moeten vernieuwen voordat deze kanalen kunnen voldoen aan de verwachtingen van klanten. Niet heel verrassend staat daarom eind 2015 modernisatie van de IT-backoffice bovenaan de prioriteitenlijst van bankbestuurders. In 2014 stonden investeringen in IT-modernisatie nog op de vierde plek, onder compliance, innovatie en meerdere kanalen.

Ook in 2015 blijft innovatie een van de belangrijkste prioriteiten voor banken. Banken willen nieuwe producten en diensten introduceren die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een hechtere relatie met de klant in hun digitale omgeving. Hierbij kan men denken aan zaken als belonings- en loyaltyprogramma’s (genoemd door 10%), persoonlijk financieel management en andere tools die klanten helpen om hun financiën beter te beheren (genoemd door 8%) en investeringen in real-time, locatie-gebonden aanbiedingen (7%). Verder blijkt dat banken zich minder zorgen maken om wet- en regelgeving, en deze prioriteit is gezakt van de derde naar de vijfde plek. Het aannemen van het juiste talent is daarentegen naar de vierde plek gestegen .

Het rapport identificeert daarnaast welke concurrenten door de respondenten als de belangrijkste bedreiging worden gezien, evenals in welk segment van de bankensector deze bedreiging het grootst is. Hoewel er veel gesproken wordt over de mogelijke bedreiging die FinTech spelers vormen voor de bankensector, lijken de grootste bedreigingen te komen van grote gevestigde spelers op de markt evenals tech-spelers (in het bijzonder Amazon, Apple en Google). Deze cross-industry concurrenten hebben namelijk niet alleen een aanzienlijk sterk vermogen om te innoveren maar ook een zeer krachtig merkimago.

Universele banken zien de meeste bedreiging in de marktintrede van tech spelers met (genoemd door 32%), gevolgd door FinTech (23%), en grote gevestigde concurrenten (21%). In het retail banking segment zijn het ook de tech spelers die het meest als bedreiging gezien worden (28%), gevolgd door de gevestigde concurrentie (20%), en FinTech spelers op de derde plek (15%).

Volgens het rapport heeft het Private Banking segment het minste last van bedreiging uit de technologische hoek. FinTech en grote tech spelers worden door respectievelijk 6% en 8% van de respondenten als bedreiging gezien. Hier zijn het vooral de gevestigde spelers (28%) en de internationale uitbreiding van spelers uit het buitenland (24%) die naar verwachting voor de meeste concurrentie zullen zorgen. Ook het Micro-finance segment lijkt te worden gedomineerd door de bestaande concurrentie, omdat respondenten niet verwachten dat tech en FinTech spelers hier een grote rol kunnen spelen.

Als gevolg van de hogere prioriteit die wordt toegekend aan het verbeteren van IT-systemen, zijn in 2015 de IT-budgetten van het gros van de banken opnieuw gestegen. Het verschil tussen het aantal respondenten dat verwacht hun IT-budgetten te verhogen en het aantal dat hun budgetten verwacht te verkleinen staat op een recordhoogte van 58%. Nog nooit sinds 2008 was dit verschil zo groot.

Het rapport toont daarnaast aan dat de investeringsverwachtingen variëren per regio. In de Verenigde Staten verwacht slechts 56% van de banken dat de budgetten hoger zullen worden, en 44% verwacht dat deze niet zullen veranderen. In 2014 was dat respectievelijk nog 70% en 30%. Aziatische banken verwachten het vaakst hun budgetten te zullen verhogen – 82% verwacht zijn budgetten naar boven bij te stellen, 12% denkt deze juist te verlagen. Ook Europese spelers verwachten meer in IT te zullen investeren, 58% verwacht hogere budgetten ten opzichte van 44% in 2014. De onderzoekers menen dat dit het gevolg is van de aantrekkende macro-economische situatie in Europa.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de IT-budgetten voor de kernbanksystemen de grootste prioriteit zullen blijven, aangegeven door 23% van de respondenten, gevolgd door digitale kanalen (21%). Dit betekent voor beiden een daling van 2% ten opzichte van het percentage dat in 2014 deze zaken als prioriteit heeft aangegeven. Ook investeringen in data analytics worden minder belangrijk gevonden, met 14% ten opzichte van 16% in 2014. Het verbeteren van de IT-diensten is het sterkst gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor, van 0% naar 6% in 2015. Ook aan betalingen wordt een hogere prioriteit toegekend in 2015 – 7% ten opzichte van 6% in 2014.