McKinsey: Bank CIO moet focussen op back office IT

19 januari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Banken die willen inspelen op de digitaliseringstrend in de financiële sector moeten goed afwegen waarin ze precies investeren, stelt consultancybureau McKinsey & Company. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat niet alle digitale investeringen zich uitbetalen. Om het hoogste rendement te halen kunnen banken zich beter richten op de automatisering van back-office dan op front-office activiteiten.

Digitale technologie neemt de laatste jaren een vlucht binnen de financiële sector en ook steeds meer banken volgen deze trend en investeren in digitale transformaties. McKinsey & Company bracht onlangs een nieuw onderzoek uit over de automatisering van bankprocessen en stelt daarin dat de return on investment (ROI) van investeringen in ‘digital’ flink verschillen*. Het advies: een selectieve aanpak hanteren en goed overwegen waarin zij precies investeren.

Gebieden gecorreleerd aan winstmarges

McKinsey keek allereerst naar de verhouding van kosten en baten ten aanzien van digitale investeringen. De onderzoekers concluderen dat winstgevende initiatieven alleen gerelateerd zijn aan specifieke gebieden binnen het ICT-domein. Gebieden waarbinnen de meeste winst te behalen valt zijn onder meer de back-office systemen, de digitalisering van documentbeheer, de automatisering van kredietbeslissingen, en op sales toegepaste Big Data analytics.

Volgens de onderzoekers realiseren banken die verhoudingsgewijs meer investeren in deze gebieden een hogere winstgevendheid. De onderzoekers stellen dat banken daarom beter kunnen investeren in automatisering van back-office systemen en sales analytics, dan in multi-channel integratie en front-end systemen.

Hoewel investeringen in multi-channel integratie volgens McKinsey niet tot beduidend hogere winstmarges leiden, stelt het adviesbureau dat het voor banken met slecht geïntegreerde kanalen toch zinvol kan zijn. Wel waarschuwen de consultants voor de hoge mate van complexiteit van systemen – dergelijke investeringen kunnen mogelijk leiden tot enorme hoge kosten en vertragingen, met een fors lager algeheel rendement als gevolg.

Dagelijkse uitgaven IT operaties

Financiering van digitale investeringen
IT-projecten kunnen niet onbeperkt gefinancierd worden. Vandaar dat banken continu scherp moeten zijn op de total cost of ownership van ICT. Volgens McKinsey zijn er vier manieren waarmee banken de kosten van hun dagelijkse IT operaties effectief kunnen besparen: het prioriteren van projecten, IT-uitbesteding, standaardisatie van de IT-infrastructuur en applicatie-architectuur, en rigide kostenbeheersing. Banken die deze aspecten goed beheersen zullen volgens McKinsey zo’n 41% minder uitgeven aan hun IT-operaties, dan banken die hierin tekortschieten. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat applicatiebeheer, een gebied dat doorgaans wordt gezien als een belangrijker pijler voor kostenbesparing, niet direct leidt tot lagere IT-uitgaven. Wel heeft het onderwerp volgens de onderzoekers een positief impact op de bedrijfsvoering doordat het operaties stroomlijnt.

Applicatie ontwikkeling uitgaven

McKinsey concludeert: “Banken moeten hun bedrijfsvoering dringend digitaliseren, maar moeten selectief investeren in de meest lucratieve gebieden.”

* In het onderzoek keek McKinsey naar vier dimensies: de ‘business enablement’ van IT, de hoogte van IT-uitgaven, de volwassenheid van ICT, en het kostenniveau en de winstgevendheid van de bank.