CEANconsulting betrokken bij herontwikkeling van woonzorgcentrum

09 maart 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Vorig jaar opende Stichting Sint Jacob in Heemstede ‘Nieuw Overbos’, een nieuw woonzorgcomplex met 98 ouderenwoningen en dementie woongroepen. Colette Niemeijer, business consultant architect en medeoprichter van CEANconsulting, was nauw betrokken bij het ontwerp en het bewaken van het innovatieve zorgconcept. Al in 2006 had CEAN een review uitgevoerd ten aanzien van het gebouw- en projectportfolio van de stichting en hen geholpen de vastgoedtransitie vorm te geven.

Het zorglandschap voor ouderen is de laatste jaren flink op de schop gegaan. In tegenstelling tot vroeger wonen ouderen vandaag de dag steeds langer thuis en nemen zij de regie over hun oude dag steeds meer in eigen hand. Die ontwikkeling brengt veranderingen met zich mee voor de wensen en eisen van ouderen als het gaat om ouderenhuisvesting. De huidige zorgwetgeving stimuleert ouderen bovendien om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en intramurale zorg (cliënten krijgen zorg binnen een zorginstelling) wordt teruggevoerd en getransformeerd.

Stichting Sint Jacob is een zorgorganisatie uit Haarlem met acht zorgcentra en verpleeghuizen. Om inzicht te krijgen in de actualiteit van zijn gebouwportfolio en lopende projecten schakelde de stichting – met het oog op de transformaties binnen de zorg – in 2006 de hulp in van CEANconsulting. Het adviesbedrijf uit Baarn, gespecialiseerd in strategisch advies en complexe projecten in de zorg op het snijvlak van bedrijfsvoering, vastgoed en waarde creatie, onderwierp de portfolio van de stichting aan een review om de eigentijdsheid en de toekomstbestendigheid ervan te beoordelen.

Ten tijde van de review lagen er bij Stichting Sint Jacob plannen om zijn bejaardentehuis in Heemstede – een gebouw dat stamde uit de tweede helft van de 20e eeuw – om te bouwen tot groepswoningen voor mensen met dementie. Colette Niemeijer, concludeerde destijds dat deze plannen niet in lijn waren met de “klantgerichte en innovatieve visie op de zorg”, vertelde zij onlangs tegenover vakblad de Architect. Ook zorgde de scheiding tussen wonen en zorg ervoor dat inwonende personen zelf hun huisvesting moeten bekostigen en invullen.

Samen met de stichting werd besloten om een prijsvraag uit te schrijven om zo te komen tot een geheel nieuw concept: een nieuw pand dat zowel ruimte biedt voor groepswoningen voor mensen met dementie als voor appartementen waar mensen kunnen gaan wonen vanaf het moment dat hun kinderen uit huis gaan. Het idee hierachter is het opbouwen van een buurtgemeenschap die burenhulp en mantelzorg stimuleert. De prijsvraag werd in 2008 gewonnen door Drost + van Veen Architecten (tegenwoordig Van Veen architecten*), in een consortium met Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, investeerder Syntrus Achmea en vastgoedontwikkelaar AM. Hun concept werd mede gekozen vanwege het integrale gebouwconcept waarin alle functies met elkaar verbonden waren, aldus Niemeijer tegenover de Architect. Ook de inpassing in het landschap, met een sterke focus op buitenruimten – iets wat volgens projectarchitect Evelien van Veen vaak onderbelicht blijft in zorg- en woongebouwen – was een groot pluspunt.

Van Veen voerde als projectarchitect de esthetische directie, terwijl Niemeijer vanuit innovatief perspectief waakte over het programma. Niemeijer bleef betrokken tot en met het definitieve ontwerp, dat in 2010 werd goedgekeurd. De bouw van het nieuwe woonzorgcomplex, dat de naam Nieuw Overbos draagt, startte in 2012 en werd afgerond in maart 2015. Het complex bestaat uit drie aan elkaar verbonden vleugels die in totaal ruimte bieden voor 98 ouderenwoningen.

Ook zijn er zes kleinschalige groepswoningen voor acht dementerende cliënten, die met elkaar verbonden zijn zodat cliënten zich vrij tussen de woongroepen kunnen bewegen. Het concept wordt nog verder doorontwikkeld, benadrukte Niemeijer tegenover het vakblad, zodat later ook zelfstandig bewegen buiten de eigen groepswoning mogelijk wordt. Verder is het complex uitgerust met grotere ruimten voor dagopvang en activiteiten, een wijkservicecentrum, een voorzieningencentrum, en is er toegang tot fysiotherapie, een huisartsenpraktijk en een apotheek.

* In augustus 2014 werd Drost + van Veen Architecten gesplitst in Simone Drost Architecture en Van Veen Architecten.