CEANconsulting partner Colette Niemeijer gepromoveerd

12 november 2013 Consultancy.nl

Op 10 december 2012 is Colette Niemeijer, partner bij CEANconsulting, gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft met het proefschrift: 'De Toegevoegde Waarde van Architectuur voor de Zorg in Ziekenhuizen'. Daarin betoogt Niemeijer onder meer dat de invloed van architectuur op de bedrijfsvoering van ziekenhuizen wordt onderschat.

Colette Niemeijer
Begonnen als architect had Colette Niemeijer aan het begin van haar loopbaan de wens een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van gebouwde omgevingen. Architectuur bleek echter te beperkt voor haar dieper gaande ambities. Gedurende haar carrière, ondervond zij dat juist het samenvoegen van gebouwontwerp en bedrijfsvoering leidt tot het crëeren van waarde en innovatie. Niemeijer kwam tot die conclusie toen zij de overstap maakte naar het business consulting domein*, en nauw betrokken raakte bij het plannen en ontwerpen van ziekenhuisgebouwen. “Ik heb geleerd dat vernieuwingsstrategieën om innovatie te realiseren vanuit strategische bedrijfsdoelen moeten voortkomen en dat dit leidt tot verbetering van de organisatie,” vertelt Niemeijer, die daaraan toevoegt: “Deze gedachte was in 2001 nog nieuw voor de zorgsector.”

CEANconsulting
Niemeijer ging aan de slag met dit gedachtegoed en besloot de aanpak verder vorm te geven en in de praktijk te brengen. Zij besloot daarom in 2006 om samen met Gura Manja, CEANconsulting op te richten. Het bureau uit Baarn levert advies op het snijvlak van bedrijfsvoering, vastgoed en waardecreatie. Mede vanuit CEAN ontwikkelde Niemeijer de methode verder door, onder andere door in 2007 een PhD te volgen aan de TU Delft, waaruit onlangs een proefschrift volgde.

Eind vorig jaar promoveerde Niemeijer op het onderwerp ‘De toegevoegde waarde van architectuur voor de zorg in ziekenhuizen’. Daarin stelt ze onder meer dat de invloed van architectuur op de bedrijfsvoering van ziekenhuizen wordt onderschat en bepleit ze drie uitgangspunten voor de kwaliteit van ziekenhuisarchitectuur: de toekomstwaarde, de culturele waarde en de gebruikswaarde. Niemeijer ziet het als een doodlopende weg wanneer ziekenhuisbouw uitsluitend wordt benaderd ‘vanuit een financieel of vastgoedperspectief’ en ziet het als de een opgave ziekenhuizen te ontwikkelen in samenhang met nieuwe bedrijfsconcepten. Daarbij maakt architectuur integraal onderdeel uit van de realisatie van strategische doelstellingen en van de ziekenhuizen.

Het proefschrift van Niemeijer kreeg lovende recensies in de media, onder meer in De Architect en Medisch Contact.

Nieuws

Meer nieuws over