Berenschot zet vraagtekens bij doelstelling werkbedrijf

10 december 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Volgens een recente analyse van Berenschot is de doelstelling van het nieuw op te richten Werkbedrijf Atlant de Peel wel heel optimistisch. Het nieuwe werkbedrijf van de zeven Peelgemeenten wil in 2016 300 gehandicapten of uitkeringsgerechtigden aan een (gesubsidieerde) baan helpen, en in 2019 moeten dat er 900 zijn. Volgens het adviesbureau zijn de doelstellingen onrealistisch en loopt het werkbedrijf gevaar om in de huidige opzet in de financiële problemen te raken.

In januari 2016 staat de start van Werkbedrijf Atlant de Peel gepland, het nieuwe werkbedrijf dat wordt uitgevoerd door de zeven Peelgemeenten: Helmond, Gemert-Bakel, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Geldrop-Mierlo. Het bestaande werkbedrijf Atlant Groep gaat dan op in het nieuwe werkbedrijf, dat zich ten doel stelt om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking of uitkering aan een gewone baan te helpen. Volgens een recente raming wonen er in de zeven gemeenten aan het begin van 2016 zo’n 4.651 uitkeringsgerechtigden. In de plannen voor het nieuwe werkbedrijf is de doelstelling opgenomen om in 2016 300 van hen aan een vaste baan te helpen, en in 2019 moet dit aantal stijgen naar 900 banen.

Gehandicapt, Berenschot, Atlant Groep

Berenschot heeft onlangs de plannen voor Werkbedrijf Atlant de Peel onderworpen aan een analyse. Volgens het Utrechtse organisatieadviesbureau is de doelstelling om zo veel mensen in zo’n korte tijd aan het werk te krijgen misschien te optimistisch. In zijn rapport schrijft Berenschot de doelstelling onrealistisch te vinden en dat het risico dat deze niet gehaald wordt ‘aanzienlijk’ is. Het niet halen van de doelstelling – realisatie zou een ‘winst’ opleveren van €5 miljoen in 2019 – kan er toe leiden dat het werkbedrijf mogelijk in de financiële problemen geraakt, als deze volgens de huidige plannen wordt opgezet. Dit zou deels komen door een relatief groot aantal leidinggevenden, meldt het Eindhovens Dagblad.

De wethouders van de zeven gemeenten vinden de doelstelling wel verantwoord, en onderbouwen dit met het feit dat het huidige Atlant goede contacten heeft met het bedrijfsleven in de regio. Volgens Atlant-directeur René Walenberg zijn er voldoende banen in de regio van Helmond. In een reactie op het Berenschot-rapport verklaart hij dat het hoge aantal leidinggevenden komt door “het grote aantal taken dat moet worden uitgevoerd”. De gemeenteraden van de zeven betrokken gemeenten zullen zich in de komende weken uitspreken over de plannen voor de inrichting van het nieuwe werkbedrijf.

gemeenten Helmond, Gemert-Bakel, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Geldrop-Mierlo