PRCS groeit en zet inhoudelijke ontwikkeling voort

04 december 2015 Consultancy.nl

PRCS heeft afgelopen maanden een reeks van opdrachten uitgevoerd en nieuwe projecten binnengehaald. Consultancy.nl nam samen met Remco Griep en Marc Schijff, oprichters van het een adviesbureau uit Amsterdam, de nieuwe projecten waaronder Universiteit Utrecht, TenneT, Manpower, Essent, Robidus, Gemeente Almere en Hoogheemraadschap Delfland onder de loep.

Zo’n vier jaar na de oprichting is organisatieadviesbureau PRCS gegroeid tot een team van twaalf organisatieadviseurs, die zich allen richten op het beter laten werken van organisaties. “PRCS doet dit samen met haar klanten. Met balans tussen aandacht voor organisatie inrichting en de menskant van de verandering”, aldus Marc Schijff, medeoprichter van PRCS. Dit jaar groeide het team van zeven adviseurs aan het begin van dit jaar naar de huidige twaalf, volgens Schijff te danken aan een “groeiende klantenportefeuille”. In de afgelopen maanden zijn diverse projecten afgerond, en ook weer nieuwe binnengehaald, vertelt hij tegenover Consultancy.nl.

Wij zijn PRCS

Eerder dit jaar huurde de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht PRCS in om te ondersteunen bij het vormgeven en concretiseren van een organisatieontwikkeltraject. “Samen met de organisatie is gewerkt aan een goed plan met voldoende energie en draagvlak om echt verandering te gaan aanbrengen. Luisteren naar feedback. Elkaar inspireren. Op weg naar betere samenwerking, efficiëntere en vooral slimmere processen, maar ook krachtiger (persoonlijk) leiderschap. En voldoende ruimte om dit in te zetten”, legt Schijff uit. Medeoprichter Griep vult aan: “Het is mooi om te zien hoe de organisatie de verbeterrichting heeft aangegrepen en hier zelf enorm enthousiast mee aan de slag is.” Naast dit traject is PRCS in meerdere verbetertrajecten actief binnen de universiteit.

Een ander recentelijk voltooid project was bij TenneT, een grote infrastructuur leverancier voor elektriciteitsvoorziening. TenneT werkt hierbij nauw samen met (inter)nationale marktpartijen. Om ervoor te zorgen dat deze externe partijen voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals door TenneT geformuleerd, lanceerde het bedrijf een audittraject, dat werd uitgevoerd door een team van internationale auditors, onder leiding van PRCS. Met de voltooiing van het project zag Tennet zich verzekerd van het feit dat zijn partners in de waardeketen voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria, legt Schijff uit.

PRCS Klanten

Vooruitkijkend, is PRCS inmiddels met nieuwe projecten gestart bij de Gemeente Almere en Hoogheemraadschap Delfland. In beide gevallen betreft het “operational management trajecten”, aldus Griep. In het geval van Almere valt de opdracht binnen de brede doelstelling van de gemeente om zijn doelmatigheid te verbeteren. Hiertoe heeft Almere het organisatiebrede programma ‘Verzilveren’ in het leven geroepen, bestaande uit diverse onderliggende deelprojecten die elk een onderdeel van de bedrijfsvoering aanpakken. “De komende maanden gaat PRCS de gemeente ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van het programma”, zegt Griep.

Bij Hoogheemraadschap Delfland is PRCS ingeschakeld om het project SLIM (Samen, lean, integraal, meer met minder) in goede banen te leiden. Door slimmer en procesgerichter te organiseren en (samen) te werken wil het Hoogheemraadschap zich doorontwikkelen naar een excellente organisatie, met doelmatiger, klantgerichter en efficiënter werken als speerpunten. “De komende twee jaar gaan we hier samen met Delfland invulling aan geven”, stelt Griep.

Ook op het vlak van managementontwikkeling is PRCS actief en recentelijk zijn er twee testimonials bijgekomen. Bij Manpower is het adviesbureau betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van een leiderschapsprogramma, waarbij het bureau het thema ‘Operationeel Management en Dienend Leiderschap’ voor zijn rekening heeft genomen. En bij Robidus, een partij die organisaties helpt om grip te krijgen op het arbeidsperspectief, organiseert PRCS een aantal trainingen op het gebied van procesoptimalisatie en projectmanagement.

Remco Griep en Marc Schijff - PRCS

En tot slot is er Essent, een van PRCS’s langst bestaande klanten. Sinds 2012 mag het bureau zich een preferred supplier noemen van de energiereus, en onlangs werd het raamcontract tussen PRCS en Essent voor nog eens 1 jaar verlengd. “We zijn trots met de verlenging. Hieruit spreekt vertrouwen en tevredenheid”, stelt Schijff, die aangeeft dat PRCS ook de komende periode betrokken blijft bij werkzaamheden op het gebied van proces- en risicomanagement.

Vooruitkijkend geeft Schijff tenslotte aan dat het bureau een “goede positionering” heeft binnen de markt om het groeipad, dat in 2015 is ingezet, richting 2016 verder te kunnen vervolgen. “Groei is overigens niet ons doel. Het is het resultaat van met veel energie, plezier en inspiratie de juiste dingen doen. Voor klanten en met elkaar”, besluit hij.

Nieuws