Mitopics helpt bij BVP aanbesteding Meesterinjewerk.nl

02 december 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Eind september ging Meesterinjewerk.nl, het digitale loopbaanplein van A+O-fonds Gemeenten en A&O-fonds Provincies, online. Voor de ontwikkeling van de website, die bijna 170.000 medewerkers voorziet van informatie over loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap, werd een aanbestedingstraject gestart. Deze werd op inkoopvlak begeleid door IT adviesbureau Mitopics.

Om de nieuwe uitdagingen waar gemeenten sinds de grote decentralisaties begin dit jaar mee te maken krijgen het hoofd te bieden, is investeren in vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling van ambtenaren cruciaal. Hun werkzaamheden maken in hoog tempo veranderingen door, waarbij andere vaardigheden van hengevraagd worden dan voorheen. Om ambtenaren te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze nieuwe vaardigheden, het vinden van ander werk of het leveren van vakmanschap hebben het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten (A+O-fonds) en het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds) besloten om een nieuwe website te lanceren: Meesterinjewerk.nl.

Voor de bouw van en ondersteuning bij de realisatie van de website werd een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Om het aanbestedingsproces te begeleiden werd IT-adviesbureau Mitopics ingehuurd. Als leidraad gedurende deze aanbesteding werd door het gezamenlijke projectteam gebruik gemaakt van de Beste Value Procurement methodologie. Deze aanpak, ontwikkeld in de jaren negentig en vooral populair bij aanbestedingstrajecten, gaat uit van de expertise van de (potentiële) opdrachtnemer. De opdrachtgever waardeert deze expertise en geeft de leverancier ook de verantwoordelijkheid en ruimte deze te benutten. De gedetailleerde aanpak die in traditionele aanbestedingstrajecten gehanteerd wordt hierbij losgelaten, hierdoor krijgen aanbieders de kans om hun expertise maximaal te laten zien.

Meesterinjewerk

Als onderdeel van het project bracht Mitopics samen met de twee fondsen de eisen en wensen in kaart. Aan de hand daarvan werden de aanbestedingsstukken opgesteld. Nadat deze goedgekeurd waren, werd de aanbesteding in de markt uitgezet, waarbij Mitopics het proces als penvoerder en inhoudelijk begeleider overzag. De inschrijvingen op de aanbesteding werden beoordeeld, mede via een due dilligence, wat uiteindelijk leidde tot het selecteren van een opdrachtnemer voor de technische bouw van de website.

Op 24 september was het zover, toen voorzitters van de fondsen Bert de Haas (FNV overheid) en Jaap Doeven (CMHF) het digitale loopbaanplein Meesterinjewerk.nl gezamenlijk openden. Bestuurder Bert de Haas van A+O Gemeenten toonde zich zeer enthousiast over het resultaat: “In aanleg zitten er voor iedereen echt geweldige mogelijkheden in om met zijn loopbaan en ontwikkeling aan de slag te gaan. Ik ben ontzettend blij dat we met elkaar steeds door zijn gegaan vanuit de overtuiging dat we hiermee echt meerwaarde kunnen bieden als fondsen. Als medewerkers over een jaar zeggen dat dit echt een instrument is waar zij iets aan hebben, dan hebben we ons doel bereikt.”

Mitopics, A&O Provincies, A+O Gemeenten

Ook bestuurder Jaap Doeven van A&O Provincies sluit zich aan bij de uitspraak van De Haas. Hij geeft op zijn beurt aan verheugd te zijn met de manier waarop de fondsen deze aanbesteding gezamenlijk hebben opgepakt. Bovendien benadrukt Doeven dat niet alleen medewerkers baat hebben bij de website, maar dat werkgevers ook voordeel kunnen halen uit de grotere mobiliteit van medewerkers. “Maar het belang ligt primair bij de medewerkers zelf”, geeft hij aan. “Dat wilden we ook. De medewerker is zelf architect van zijn of haar loopbaan”, besluit hij.

De site is op 1 oktober officieel gelanceerd in de sectoren provincies en gemeenten. Om de website te promoten en ervoor te zorgen dat de mogelijkheden die deze biedt optimaal gebruikt worden door ambtenaren, trekt er de komende maanden een roadshow door het land, waarin wordt uitgelegd hoe de website in elkaar zit. Daarnaast is er een animatiefilmpje gecreëerd, als onderdeel van een uitgebreide communicatie toolkit om de website te promoten bij alle gemeenten en provincies.

Op het moment van de lancering van de website waren zo’n 80.000 vacatures te vinden op het digitale loopbaanplein, niet alleen binnen de overheid maar ook in andere sectoren. De Haas hoopt dat ook de gemeentelijke vacaturebanken binnenkort aan de site kunnen worden gekoppeld. Ook wordt al nagedacht over nieuwe functionaliteiten om de site verder uit te breiden.