Ecorys adviseert bij subsidie Stimulering Herbestemming

11 november 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voor eigenaren of belanghebbenden van historische of monumentale panden is het nog tot 30 november 2015 mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor onderzoek naar herbestemming. Ecorys ondersteunt geïnteresseerden bij de subsidieaanvraag en door te onderzoeken hoe aan het gebouw een nieuwe bestemming gegeven kan worden.

Uit recente data van het CBS blijk dat Nederland bijna 62.000 Rijksmonumenten telt. Daarnaast telt Nederland ook grote aantallen provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en andere niet monumentale gebouwen met historische waarde. Uit onderzoek van Ecorys eerder dit jaar blijkt dat herbestemming en restauratie van monumenten positieve effecten hebben op de directe omgeving van het bouwwerk. Niet alleen wordt het monument meer waard, ook de werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de omgeving krijgen een positieve impuls.

Om leegstand van monumenten tegen te gaan en herbestemming te stimuleren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2011 de “Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten” in het leven geroepen. Deze subsidieregeling stelt eigenaren of belanghebbenden van monumentale panden en gebouwen met duidelijke historische waarde in staat om een subsidieaanvraag te doen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van het pand, en voor het nemen van tijdelijke maatregelen tegen verval van het monument. Aanvragen voor de nu lopende subsidieronde kunnen nog tot 30 november 2015 worden ingediend. In totaal heeft het ministerie €1,7 miljoen beschikbaar gesteld als subsidie voor herbestemmingsonderzoeken.

Monumentaal pand - Ecorys, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Omdat zij uit eigen onderzoek hebben gemerkt hoe positief de effecten van herbestemming van monumenten kunnen zijn, heeft het Rotterdamse adviesbureau Ecorys zijn diensten aangeboden aan eigenaren en belanghebbenden die van de subsidieregeling gebruik willen maken. Zij kunnen bij Ecorys terecht voor hulp bij de subsidieaanvraag, zoals het kosteloos opstellen van een offerte voor herbestemmingsonderzoek*. Ook kan een dergelijk onderzoek door Ecorys zelf worden uitgevoerd. De subsidie dekt 70% van de kosten van een onderzoek (totale kosten: minimaal €10.000 en maximaal €25.000), de overige 30% komt voor de rekening van de aanvrager.

Met het onderzoek wordt gekeken naar concrete herbestemmingsmogelijkheden die financieel haalbaar zijn. Michel Hek, Sectorleider Vastgoed bij Ecorys, over de dienstverlening van het bureau: “Ecorys ondersteunt vele monumenteigenaren in de zoektocht naar nieuwe gebruiksmogelijkheden. Hierbij ligt de kracht van Ecorys in onafhankelijk marktonderzoek (waar is behoefte aan), financiële kennis (wat levert herbestemming op en welke kosten zijn ermee gemoeid) en ervaring met vergunningen/ planologische procedures (waar moet aan voldaan worden en welke vrijstellingen zijn mogelijk).”

Voor meer informatie over de doelgroep van de subsidie, en het indienen van de aanvraag kunnen geïnteresseerden hier terecht.

* Ecorys laat weten dat wanneer de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend voor een onderzoek waar wel een offerte voor is opgesteld, het bureau deze offerte op verzoek kan laten vervallen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.