Overheid schakelt vier bureaus in voor luchtvaartadvies

28 juli 2015 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vier bureaus – To70, Decisio, SEO en Twynstra Gudde – geselecteerd om deel te nemen in een raamcontract rond het leveren van integrale advies- en ingenieursdiensten voor de luchtvaart en luchthavens in Nederland. Met de expertise van de vier bureaus voorziet het ministerie zich van brede kennis en ervaring in onder meer luchthaven- en luchtruimgebruik, project-, proces- en omgevingsmanagement en besluitvorming.

Projecten rond luchtvaart en luchthavens zijn vaak ingewikkeld en veelomvattend waarbij tegengestelde belangen een belangrijke rol spelen. De politiek-bestuurlijke complexiteit is hoog waar het gaat om internationale, nationale, regionale en lokale belangen op het vlak van economie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om hierop in te spelen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vier complementaire partners in de arm genomen om te fungeren als extern beleidsadviseur. Het betreft To70, Decisio, SEO en Twynstra Gudde.

Luchthaven - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

To70 bestaat inmiddels circa 15 jaar en levert advies- en onderzoeksdiensten aan de wereldwijde luchtvaartgemeenschap. To70 levert zijn diensten onder meer aan luchthavens, overheden, luchtvaartmaatschappijen, onderzoeksinstellingen en luchtverkeersleidingorganisaties, organisaties die volgens het bedrijf “staan voor de uitdaging om de groeiende behoefte aan luchtverkeer te accommoderen en hun activiteiten te integreren in de omgeving”.

Decisio is een economisch onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op (ruimtelijk-) economische vraagstukken. Het bureau, dat dertien professionals in dienst heeft, werkt onder meer voor gemeenten, provincies, ministeries, Rijkswaterstaat, Kamers van Koophandel (KvK), het bedrijfsleven, zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en Intermediaire organisaties.

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van de overheid en het bedrijfsleven. Het bureau is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich op uiteenlopende segmenten, waaronder de sectoren energie & duurzaamheid, financiële markten, luchtvaart, openbaar vervoer en mobiliteit, onderwijs, telecommunicatie en zorg.

Twynstra Gudde is een van de grootste management consultancybureaus van Nederland, met zo’n 250 adviseurs in dienst. Twynstra Gudde levert een breed scala aan organisatieadvies diensten binnen zo’n twintig sectoren, waaronder energie, farma, onderwijs, gemeenten, mobiliteit & infrastructuur, woningcorporaties en de zorg. Vorig jaar werd het bureau verkozen tot het op een na beste consultancybureau van Nederland.

To70, Decisio, SEO Economisch Onderzoek, Twynstra Gudde

Door de keuze voor de vier bureaus krijgt de overheid toegang tot brede kennis en ervaring op het gebied van luchthaven- en luchtruimgebruik, economie, maatschappelijke kosten-baten, project-, proces-, omgevingsmanagement en besluitvorming. Daarnaast beschikken de adviesbureaus over een breed netwerk aan kennispartners die op de gebieden van rechtspraak, natuur, verkeer en burgerluchtvaartveiligheid nadere ondersteuning kunnen leveren, aldus de opdrachtgever.

Naast bovenstaande bureaus hebben ook Adecs en NLR/Haskoning een raamcontract binnengesleept.