Rijnconsult ziet interim-management vraag toenemen

07 juli 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De interim-managementpraktijk van organisatieadviesbureau Rijnconsult is aan een opmars bezig. Het afgelopen jaar is het aantal via Rijnconsult’s netwerk actieve interim professionals met meer dan de helft gegroeid. “De vraag naar tijdelijke invulling van organisatievraagstukken neemt toe”, zegt Jan-Willem van Stijn, partner bij Rijnconsult.

Organisatieadviesbureau Rijnconsult specialiseert zich op enkele thema’s waaronder lean, leiderschap en ketens & netwerken, maar daarnaast ook opleidingen en interim-management. Waar de afgelopen twee jaar het herstel van de markt vooral zichtbaar was in de consultancyhoek, merkt Rijnconsult de laatste maanden een forse stijging in de vraag naar interimdiensten. 

Kantoor Rijnconsult

Interimmarkt groeit sterk
“Rijnconsult zet al meer dan vijfentwintig jaar tijdelijk management in om organisatorische en bestuurlijke vraagstukken op te lossen”, zegt Jan-Willem van Stijn, partner bij Rijnconsult en verantwoordelijk voor de interim-managementpraktijk. “De vraag naar interimdiensten is echter sterk gerelateerd aan de economische situatie en overige trends binnen de markt.” De laatste maanden merkt hij op dat de markt “weer in beweging komt”. Van Stijn: “De vraag naar tijdelijke invulling van organisatievraagstukken neemt toe. Vooral ervaren project- en programmamanagers zijn gewild.” 

Volgens Van Stijn heeft de stijgende behoefte van opdrachtgevers te maken met het terugkerende vertrouwen en daarmee ook de beschikbare budgetten van BV Nederland. Hij merkt op dat de vraag over de hele linie toeneemt. Maar er zijn volgens hem ook specifieke factoren die de vraag stimuleren. “In de publieke sector zijn lokale overheden bijvoorbeeld druk bezig met implementaties van veranderingen binnen het sociaal domein. Zij hebben behoefte aan expertise en ondersteuning om samenwerkingsvragen vlot te trekken. Daardoor zoeken ze vaker naar inhoudelijke expertise en huren ze interim-managers in voor “daadkrachtig leiderschap”, aldus Van Stijn.

Transities in het sociale domein

In de zorgmarkt – een van de expertisegebieden van Rijnconsult – is er sprake van een groeiende vraag naar (interim) zorgconsultancydiensten. Er komt veel af op zorgorganisaties waardoor veel kennis van slimme bedrijfsvoering en veranderkunde nodig is. Dit maakt dat via Rijnconsult nu bijvoorbeeld interim-managers werkzaam zijn als projectleider administratieve organisatie of als programmamanager serviceorganisatie. Herkenbare thema’s zijn het inrichten van lean processen, de koppeling van ICT met zorg, ketensamenwerking alsmede zelfsturing. “Deze interimmers hebben vaak ook buiten de zorg ervaring opgedaan en weten deze kennis gericht in te zetten” zegt Van Stijn.

Rijnconsult breidt interim-activiteiten uit
Tegen de achtergrond van de groeiende interim consultancymarkt, breidde Rijnconsult de afgelopen maanden zijn interim-managementactiviteiten uit. Deze groep interim-managers is actief over de hele breedte van Rijnconsult’s portfolio, “van overheid tot onder meer zorg, agri-food, industrie en onderwijs”, stelt Van Stijn.

Kenmerkend voor de aanpak van het bureau is de begeleiding van de interimmer in de opdracht. Ruud Goijarts, momenteel actief via Rijnconsult binnen de bibliotheekbranche: “Door op gezette tijden te sparren met mijn schaduwadviseur zorg ik voor een kwalitatief goede uitvoering van mijn opdracht. Het houdt me scherp, levert mij en hierdoor ook de opdrachtgever meerwaarde. De te kiezen veranderaanpak, het tempo waarin ik aan de slag ga, de toekomstscenario’s samen met de aan te sturen teams: allemaal onderwerpen die zich lenen voor een goede afstemming achter de schermen.”

Jan-Willem van Stijn en Ruud Goijarts

Van Stijn beaamt: hier ligt de toegevoegde waarde van het werken via een bureau. “Als ZZP-er sta je vaak toch alleen. Nu kun je als interim-manager beschikken over de totale ondersteuning van een organisatieadviesbureau. Als klankbord voor de interimmer, maar tevens als partij die zorgt voor verankering van de gewenste verandering. Zo hebben we voor de branche waarin Ruud werkt trainingen geleverd om de interne adviesrol te versterken. Waarop de interim-manager weer verder kan bouwen richting een toekomstbestendige organisatie.”

Rijnconsult behoort tot een van de meer gevestigde organisatieadviesbureaus van ons land. Het adviesbedrijf werd in 1978 opgericht als verzelfstandiging van de interne adviesafdeling van AKZO. Na een periode van groei werd het bureau in 2000 overgenomen door Ordina, een besluit dat volgde vanuit de ambitie van de IT-dienstverlener om zijn footprint in de management consultancymarkt uit te bouwen. Na vijf jaar kwam hier een einde aan en konden de 30 partners en medewerkers zelfstandig weer verder met Rijnconsult. Sindsdien groeit Rijnconsult sterk. Ondanks de crisisjaren wist het bureau ieder jaar zwarte cijfers te noteren, een prestatie die relatief uitzonderlijk was in de sterk krimpende markt. Momenteel heeft het adviesbureau uit Houten zo’n 40 managers en adviseurs in dienst.