Online talentplatformen voegen 2,7 biljoen toe aan BBP

06 juli 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De snelle opkomst van online talentplatformen en de toenemende toegevoegde waarde die deze kunnen bieden zullen een marktverstorende impact hebben op de arbeidsmarkt, stelt McKinsey & Company in een nieuw onderzoek. Door een betere toegang tot de arbeidsmarkt en door betere afstemming van vraag en aanbod van talent, hebben dergelijke platformen de potentie om tot 2025 zo’n $2,7 biljoen toe te voegen aan het wereldwijde BBP.

In het rapport ‘A labour market that works: Connecting talent with opportunity in the digital age’ nam McKinsey & Company de huidige status van de wereldwijde arbeidsmarkt onder de loep. Het rapport laat zien dan 30% tot 45% van de wereldwijde beroepsbevolking momenteel werkeloos is, een non-actieve status heeft of slechts parttime werkt. Vooral in Zuid-Afrika ligt de werkeloosheid en non-activiteit hoog – met 58% maar liefst 11% hoger dan in India. In de Verenigde Staten ligt dit percentage op 32%. Volgens cijfers van het CBS ligt de werkeloosheid in Nederland aanzienlijk lager – een percentage van 7,5% in het eerste kwartaal van 2015.

Online talent platforms


Potentie van online talentplatformen
Terwijl miljoenen mensen vandaag de dag geen werk kunnen vinden, lijken veel werkgevers hun vacatures niet te kunnen vullen. Volgens het consultancybureau benadrukken deze problemen de inefficiënties in de arbeidsmarkt*, maar kunnen de stoornissen mogelijk (deels) worden weggenomen door de komst van online talentplatformen, met LinkedIn als het bekendste voorbeeld. Zo heeft bijvoorbeeld in ons land bijna de helft van de Nederlandse internetgebruikers een LinkedIn-account. 

Dergelijke talentplatformen hebben de potentie om individuen op de hoogte te brengen van relevante vacatures door hun CV te vergelijken met het openstaande aanbod van werkgevers. Op macro-niveau loopt de toegevoegde waarde van het matching proces flink op: volgens de onderzoekers kan de wereldwijde potentiele economische waarde (BBP) tussen nu en 2025 oplopen tot $2,7 biljoen. Doordat er meer mensen aan het werk zijn zullen bedrijven namelijk productiever worden en worden de werkloosheidcijfers teruggedrongen. In termen van werkgelegenheid kan de toegevoegde waarde oplopen tot zo’n 72 miljoen nieuwe fulltime banen.

Potential of online talent platforms.jpg

Nieuwe werkgelegenheid
Naar verwachting zullen tegen 2025 zo’n 540 miljoen mensen profiteren van de platformen, waarbij 230 miljoen werkzoekenden relatief eenvoudig aan een nieuwe baan zullen komen en ongeveer 200 miljoen individuen meer zullen werken als gevolg van freelance platformen. Zo’n 60 miljoen mensen zullen een baan vinden die beter past bij hun vaardigheden en wensen, en 50 miljoen werkenden zullen waarschijnlijk hun werk in de informele economie verruilen voor een officiële baan.

Vooral in China zullen mensen profiteren van de platformen. Naar schatting zullen 92 miljoen Chinezen – 9,1% van de totale beroepsbevolking – een (betere) baan vinden. Daarna zullen India en de Verenigde Staten het meest profiteren van de effecten van de platformen – 77 miljoen Indiërs en 41 miljoen Amerikanen. Het percentage van de beroepsbevolking dat profiteert is daarmee het hoogste in de VS (18,5%), maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië hebben relatief veel mensen baat bij de opkomst van talentplatformen – respectievelijk 16,1% en 14,2% van de beroepsbevolking.

Benefits of online talent platforms by 2025

Productiviteitsboost
Voor bedrijven bieden de online talentplatformen een manier om sneller en eenvoudiger geschikte kandidaten te vinden en aan te nemen voor hun vacatures. Wel zullen nieuwe aanwinsten hun productiviteit snel moeten verhogen nadat zij gestart zijn, omdat zij gemakkelijker vervangbaar worden. Volgens het onderzoek levert het omarmen van de platformen tegen 2025 mogelijk een wereldwijde productiviteitsboost op van 9% voor zakelijke dienstverleners. De sector voor zakelijke dienstverlening wordt, op het gebied van productiviteitsgroei, gevolgd door de technologische sector (7%) en ziekenhuizen (4%). Ook op het gebied van kostenbesparing spant de zakelijke dienstverlening de kroon met 7%, gevolgd door ziekenhuizen en banken op een gedeeld tweede plek, met 6% minder kosten.

Gemiddeld zullen de winstmarges van bedrijven door de online talentplatformen toenemen met 275 basispunten (bps), waarbij de winstmarge in de zakelijke dienstverlening toeneemt met 540 bps en technologiebedrijven er 390 bps op vooruit gaan.

Online talent platforms can increase output

McKinsey concludeert: “Online talentplatformen zijn veelbelovend voor het realiseren van meer transparantie en dynamiek binnen de wereldwijde arbeidsmarkt. Als mensen op efficiëntere wijze in contact komen met beschikbare werkgevers, kan er de komende jaren zelfs een nog grotere exponentiele economische groei plaatsvinden. Om deze voordelen te benutten zullen wet- en regelgeving, zakelijke gebruiken, en individuele denkwijzen moeten veranderen, evenals de technologie. Met de juiste investeringen, een goed overdachte aanpak, en continue innovatie vanuit de private sector kan de wereld goede stappen zetten om een arbeidsmarkt te creëren die werkt.”

* Ook The Boston Consulting Group nam recent de economische impact van de mismatch op de arbeidsmarkt onder de loep. Volgens BCG kan het niet dichten van de kloof tussen vraag en aanbod in de rijkste landen ter wereld leiden tot zo’n €7,7 biljoen aan ongerealiseerd BBP in de komende twintig jaar.