BCG: Mismatch op arbeidsmarkt kost wereldwijde economie $10 biljoen

08 september 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De mismatch op de arbeidsmarkt van ’s werelds rijkste landen zal, de komende tientallen jaren, de maatschappij flink wat kosten. Als landen zoals de VS, de UK, Duitsland en Brazilië er niet in slagen om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, kan dit leiden tot zo’n $10 biljoen (zo’n €7,7 biljoen) aan ongerealiseerd BBP, waarschuwt een nieuw rapport van Boston Consulting Group.

In het rapport ‘The Global Workforce Crisis: $10 Trillion at Risk’, analyseerde Boston Consulting Group (BCG) de huidige en toekomstige status van de arbeidsmarkt in 25 landen. Om toekomstige scenario’s te voorspellen, ontwikkelden de strategie consultants een vraag en aanbod model om zo de status van arbeidsmarkten in 2020 en 2030 te voorspellen. BCG stelt dat de wereldwijde arbeidsmarkten de komende vijftien jaar enorme verandering zullen ondergaan.

Een overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen voor de VS en Europese landen:

Labor Shortages and Surpluses

Tegen 2020 zal de meerderheid van landen nog altijd een arbeidsoverschot kennen, echter tegen 2030 zullen velen te maken krijgen met een (enorm) tekort aan arbeid. Beide scenario’s zorgen voor verschillende problematiek. Met een arbeidstekort kunnen functies niet worden ingevuld. Dit zorgt voor looninflatie en ondermijnt productiviteit en daarmee economische groei.

Landen met een arbeidsoverschot hebben op hun beurt ook te maken met problemen. Een overschot aan personeel kan leiden tot onacceptabele werkloosheidscijfers, en uiteindelijk tot een verloop van vaardigheden en verminderde concurrentie van een land. Bovendien zorgt een hoog werkloosheidscijfer tot significante fiscale en sociale problemen, aangezien werklozen een beroep zullen doen op sociale voorzieningen vanuit de overheden.

BCG benadrukt dat hoe dan ook, of er nu een overschot of een tekort zal zijn, een mismatch van vraag en aanbod naar arbeid destructief is voor de wereldwijde economie. Berekeningen van de consultants schatten dat als er niet op de juiste manier wordt gereageerd, de wereldwijde mismatch kan leiden tot een verbluffende $10 biljoen (zo’n €7,7 biljoen) aan niet gerealiseerde BBP, wat meer is dan 10% van de wereldwijde BBP, in de komende twee decennia.

Labor Supply Versus Demand - Germany vs US

VS, UK, Brazilië en Duitsland

Wanneer wordt ingezoomd op sommige van de onderzochte landen, kan worden geconcludeerd dat de VS te maken zal krijgen met hardnekkige arbeidsoverschotten. In 2020, zullen zo’n 17 tot 22 miljoen volwassenen zonder baan zitten, wat een werkloosheidscijfer van 10% tot 13% betekent. Deze overschotten zullen de tien jaar daarop weer dalen, tot naar een minimum van 7.4 miljoen tegen 2030.

Dit scenario is echter omgekeerd voor Duitsland, waar een tekort van zo’n 2.4 miljoen werknemers wordt verwacht tegen 2020, en het tekort zal groeien naar 10 miljoen tegen 2030, wat neerkomt op 25% van hun arbeidsaanbod.

De UK zal een overschot zien in 2020 van tussen de 6% en 8%, en een beroepsbevolking die balanceert tussen een licht overschot en een licht tekort tegen 2030. Het meest extreme geval van de 25 onderzochte landen vormt Brazilië, waar het 2020 tekort van ongeveer 8.5 miljoen werknemers (7%) naar verwachting zal vervijfvoudigen naar 40.9 miljoen mensen, wat neerkomt op zo’n 33% van hun arbeidsaanbod.

Labor Supply Versus Demand - UK vs Brazil

Aanbevelingen

Op basis van de analyse, raadt BCG overheden ten zeerste aan om de dynamiek van hun arbeidsmarkten te begrijpen, hun ontwikkelingen nauw in de gaten te houden en waar nodig corrigerende mechanismen in te voeren.

“De consequenties voor de groei en concurrentie van veel landen zijn ernstig. Overheden, bedrijven en overige instellingen moeten nu actie ondernemen als ze de potentiële langdurige schade, voor nationale en regionale economieën en ook die voor de wereldwijde economie, willen vermijden”, zegt Rainer Strack, Senior Partner bij BCG en co-auteur van het onderzoek.

De consultants zouden geen echte consultants zijn als ze niet ook strategisch advies in hun aanbevelingen zouden geven, echter het slechte nieuws is dat ze geen eenduidige oplossing zien om de uitdaging ten aanzien van de scheve verhoudingen van werkgelegenheid op te lossen. “Iedere situatie vraagt om een op maat gesneden pakket aan interventies”, schrijft BCG, hoewel ze wel een basisset aan belangrijkste hefbomen en interventies opstellen die overheden kunnen gebruiken om de onbalans te beperken.

Arbeidstekorten kunnen beperkt worden door het bevorderen van productiviteit door kapitaalinvesteringen, het verhogen van de participatiegraad, het verhogen van immigratie en mobiliteit, en door het stimuleren van hogere geboortecijfers. Beroepsopleidingen, scholingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s en het verminderen van de schaduweconomie zijn middelen om arbeidsoverschot te minimaliseren.