Adviseurs dragen bij aan Smart Government Congres

17 juni 2015 Consultancy.nl

Morgen vindt het Smart Government Congres plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, een congres waarin het draait om verandering (en verbetering) van de publieke sector van de toekomst. Vanuit de adviesbranche zullen diverse sprekers inhoudelijke sessies verzorgen, waaronder drie adviseurs van Utrechts adviesbureau Hiemstra & De Vries, dat zich tevens als partner heeft verbonden aan het congres. Ook sprekers van SEO Economisch Advies en Big Fellows zullen een bijdrage leveren.

De publieke sector is anno 2015, net als het bedrijfsleven, onderhevig aan de vele veranderingen binnen de markt. Digitalisering van dienstverlening, gewijzigde wet- en regelgeving en veranderende wensen van de burgers hebben een enorme impact op de manier waarop de overheid zijn organisatie en processen zal (moeten) vormgeven in de toekomst. Tegen deze achtergrond vindt morgen het Smart Government Congres plaats, een initiatief van Jaring Hiemstra, medeoprichter van adviesbureau Hiemstra & De Vries en directeur van Big Fellows, een bureau gespecialiseerd in de toepassing van Big Data binnen de publieke sector.

Smart Government - 18 juni 2015

Smart Government
In het kader van het congres, legt Hiemstra uit waar de overheid in de toekomst naar toe moet, en kan: “Een overheid die volop het aanwezige potentieel van medewerkers benut, waar professionals echt centraal staan en samen besluiten kunnen nemen op basis van relevante data. Een overheid waar niet meer wordt gestuurd op wollige intenties en beleidspoëzie, maar op basis van wat er écht gebeurt. Een overheid waar burgers en partners massaler en intensiever betrokken worden bij het oplossen van maatschappelijke opgaven”, aldus Hiemstra.

Hij wijst op wat er nodig is voor een zogenaamde ‘Smart Government’: “Radicaal anders organiseren, informatietechnologie toepassen en gebruikmaken van kennis van burgers en partners, is de cocktail die de publieke sector de komende jaren zal transformeren. In de zorg, in het onderwijs en op allerlei andere terreinen, zoals op het terrein van duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid, zien we de eerste voorbeelden van hoe Smart Government eruit kan zien”, legt Hiemstra uit, die besloot het congres te organiseren, om zo “de beweging naar een nieuwe overheidsorganisatie te stimuleren.”

Jaarbeurs Utrecht

Het evenement zal morgen, op 18 juni, plaatsvinden in de Utrechtse Jaarbeurs, waar zo’n 400 bezoekers terecht kunnen voor inspirerende presentaties en inhoudelijke sessies. De inhoudelijke bijdragen zijn gecentreerd rondom drie centrale thema’s: ‘Organiseren’, ‘Technologie’ en ‘Partnering’ en worden verzorgd door zo’n 26 sprekers, verdeeld over zes zalen. Naast diverse presentaties zal het programma bezoekers verder de ruimte bieden om oplossingen en visies met elkaar te delen in het netwerkpaviljoen.

Sprekers
Vanuit de adviesbranche zullen sprekers van drie bureaus vertegenwoordigd zijn tijdens het congres. Allereerst Hiemstra & De Vries*, dat zich – samen met Microsoft en Cisco – als partner heeft verbonden aan het evenement. Drie adviseurs van het bureau zullen een inhoudelijke sessie verzorgen. Ernelies Plant & Pol Van Tuijl verzorgen de sessie: ‘Teamwerk wordt cruciaal; maar wat maakt teams succesvol?’ en Marian Dobbe gaat in haar sessie in op de vraag: ‘Wat is de betekenis van Smart Government voor professionals, managers en bestuurders?’

Barbara Baarsma, werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek** en hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie, verzorgt een plenaire sessie, waarin zij ingaat op ‘De opgaven van de Nederlandse publieke sector vanuit economisch perspectief’. Tenslotte wordt de sessie ‘Data-analyse in de praktijk; inzicht in methodieken en uitdagingen’ verzorgd door Tim Paauw, Wouter van der Bij en Anouk Meerman, allen werkzaam bij Big Fellows.

Sprekers tijdens Smart Government Congres

Overige organisaties die een spreker leveren tijdens het congres zijn: Gemeente Eindhoven, Gemeente Utrecht, NSOB, Microsoft, Fontys Hogeschool, Bol.com, Erasmus Universiteit, Rabobank, Cisco Nederland, TNO, Zorg voor Elkaar, Gemeente Schiedam, Utrecht Data School, en de Nationale Politie.

* Opgericht in 2004 door Jaring Hiemstra & Joscha de Vries, richt Hiemstra & De Vries zich vooral op de publieke sector en helpt het opdrachtgevers voornamelijk bij verandervraagstukken. Onlangs vierde Hiemstra & De Vries zijn tienjarig jubileum. 

** SEO Economisch Onderzoek doet toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. SEO is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.