RadarAdvies ondersteunt Leeuwarden met wijkinitiatief

26 juni 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Samen met de gemeente Leeuwarden ondersteunt adviesbureau RadarAdvies het initiatief ‘De Kracht van Leeuwarden’. Het wijkinitiatief is erop gericht wijkbewoners samen te laten werken om de wijken Oud-Oost en Noord-Oost leuker, gezelliger en meer leefbaar te maken.

In een samenleving waar burgerparticipatie een steeds belangrijker thema is op gebieden zoals zorg en hulpverlening aan minder bedeelden, krijgen burgers ook steeds meer inspraak over het te voeren beleid in hun gemeenten of zelfs wijk. De Kracht van Leeuwarden is een initiatief van wijkbewoners van Oud-Oost en Noord-Oost in Leeuwarden. De bedoeling van het project is om erachter te komen wat de verbeterpunten in de wijken zijn. Wijkbewoners kijken samen hoe zij samen kunnen bijdragen aan een leukere, gezelligere en beter leefbare wijk – een initiatief van wijkbewoners voor wijkbewoners. Het project loopt sinds het voorjaar van 2014 en heeft al een aantal interessante initiatieven opgeleverd.

De Kracht van Leeuwarden

Initiatieven
RadarAdvies, een adviesbureau voor sociale vraagstukken uit Amsterdam, verleent samen met gemeente Leeuwarden zijn steun aan De Kracht van Leeuwarden en de daaruit voortkomende initiatieven. Bij een van deze initiatieven, Stichting De Kunst van het Rondkomen, is RadarAdvies zelfs al eerder betrokken geweest. De Kunst van het Rondkomen is een aantal jaar geleden opgericht door een groep vrijwilligers die met hun ervaringsdeskundigheid mensen uit de armoede willen helpen. In 2013 ging het bureau in het kader van het initiatief in gesprek met inwoners van gemeente Dalfsen die een zeer laag inkomen hebben en onder de armoedegrens zitten, om te ontdekken wat armoede voor hen betekent en bij welke hulp zij de meeste baat zouden hebben.

Bij de start van het initiatief ‘De Kracht van Leeuwarden’ heeft ‘De Kunst van het Rondkomen’ (DKvhR) zich hierbij aangesloten. Vanuit zijn ondersteuning aan het wijkinitiatief gaat RadarAdvies in opdracht van de gemeente Leeuwarden meer sturing geven aan ‘De Kunst van het Rondkomen’ en het door hen opgerichte Eigen Kracht café, een bekend ontmoetingspunt voor de doelgroep van DKvhR. Het café is een concept om mensen die in armoede leven uit hun isolement te halen, te voorzien van tips om goedkoper te leven en te helpen met het invullen van belangrijke formulieren.

De kuntst van het rondlopen

Kerstpakketten voor elkaar door elkaar
Een ander voorbeeld van een initiatief is De Krachtmand, een coöperatieve parttime onderneming die kerstpakketten verkoopt aan kleine en grote bedrijven. De onderneming is gestart door die inwoners van Oud-Oost. De kerstpakketten die het bedrijfje samenstelt bevatten producten die door de wijkbewoners zelf gemaakt zijn. Op deze manier wordt de wijkbewoners, die vaak vanuit huis of vanuit hun eigen parttime onderneming producten maken en verkopen, een podium geboden voor hun producten.

Maar naast de stimulatie van ondernemerschap en kwalitatieve producten heeft het initiatief ook nog een andere insteek. RadarAdvies legt uit: “Onder de paraplu van de coöperatie kunnen werkloze inwoners van Leeuwarden een inkomen verdienen zonder hun uitkering kwijt te raken. Stapsgewijs komen ze uit de uitkering zonder gebukt te gaan onder de eisen die Werk & Inkomen aan bijstandsgerechtigden stelt. Het geld dat de parttime ondernemers verdienen binnen de coöperatie wordt afgetrokken van hun uitkering.”

RadarAdvies
RadarAdvies, onderdeel van RadarGroep, behoort inmiddels tot de grotere adviesbureaus gespecialiseerd in het sociale domein. In de afgelopen jaren wist het bureau dubbele groeicijfers te behalen en onlangs nam het bureau zijn 50ste adviseur in dienst. Ook lanceerde het bureau in april een nieuw adviesteam, ‘Management en Organisatie’.