Hotels zien bezettingsgraden en kamerprijzen oplopen

05 juni 2015 Consultancy.nl

Het optimisme onder de Nederlandse hoteliers is opnieuw toegenomen. Ruim driekwart van de hoteliers verwacht in 2015 een hogere omzet te behalen dan in 2014.

Uit onderzoek van Horwath HTL, onderdeel van Crowe Horwath*, blijkt dat het herstel van de hotelmarkt definitief doorzet. Gevraagd naar de omzetverwachtingen voor 2015, geeft 79% aan een omzetstijging te verwachten, terwijl 15% een stabiele omzet verwacht en slechts 6% rekening houdt met een daling. Ruim 21% van de hoteliers verwacht zelfs een omzetstijging van meer dan 5% te zullen behalen. De omzetstijging wordt behaald doordat meer hotelgasten verblijven, en doordat zij een hogere prijs betalen. Van de ondervraagde hoteliers verwacht 67% een hogere bezettingsgraad te behalen, en verwacht 81% dat de gemiddelde kamerprijzen hoger uit zullen vallen.

Hotels zien bezettingsgraden en kamerprijzen oplopen

Ten opzichte van internationale branchegenoten zijn Nederlandse hoteliers hiermee zeer positief gestemd. In Azië en Amerika, waar de hotelmarkt de afgelopen jaren al eerder was hersteld van de laatste crisis, wordt nog maar rekening gehouden met een lichte groei. Het lage sentiment in Amerika komt volgens Horwath HTL vooral voort uit de hoge resultaten in 2014 als gevolg van het WK voetbal in Brazilië. Japan, Thailand en Ierland blinken uit als het gaat om positivisme, Zwitserland, Maleisië en Singapore kampen juist met een zeer negatief hotelsentiment.

De onderzoekers keken ook naar de ontwikkeling in bezettingsgraden en kamerprijzen. Hieruit komt naar voren dat onze hoofdstad op beide aspecten voorop loopt. In de stad Amsterdam is de bezettingsgraad in 2014 gestegen naar 82%, terwijl de kamerprijs is gestegen naar €125. Voor 2015 wordt verwacht dat de bezettingsgraad op hetzelfde hoge niveau blijft, terwijl de gemiddelde kamerprijs verder kan stijgen naar €131. In Rotterdam is de bezettingsgraad in 2014 nog licht gestegen naar 64%, maar is de gemiddelde kamerprijs gedaald tot €82. Voor 2015 wordt geen stijging in de bezettingsgraad verwacht, maar wordt wel verwacht dat de kamerprijs zijl stijgen naar €85.

Bezettingsgraden en kamerprijzen per stad

In Den Haag is de bezettingsgraad in 2014 gestegen naar 65%, bij een lichte stijging van de kamerprijs naar €96. Voor het komend jaar wordt rekening gehouden met een stabiele bezettingsgraad en een verdere stijging van de kamerprijs. De stad Utrecht behaalde in 2014 eveneens een stijging in de bezettingsgraad, naar 65%, terwijl ook de gemiddelde kamerprijs steeg tot €95. Voor 2015 wordt verwacht dat de kamerprijs verder zal stijgen, terwijl ook voor de bezettingsgraad nog een verdere groei wordt verwacht.

Maastricht laat een iets ander patroon zien dan het landelijke beeld. De bezettingsgraad is hier in 2014 eveneens gestegen, tot 67%, maar ten koste van de kamerprijs die tot €92 daalde. Voor 2015 wordt verwacht dat de bezettingsgraad iets lager uit zal vallen maar dat de kamerprijs weer zal kunnen stijgen tot €95.

* Crowe Horwath heeft wereldwijd kantoren in 400 steden verspreid over 88 landen.

Nieuws

Meer nieuws over