First Consulting implementeert Mendix klantportaal

01 mei 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

First Consulting heeft recentelijk een nieuw klantportaal bij een dienstverlener in de energiesector geïmplementeerd. Het gerealiseerde klantportaal is gebaseerd op het Mendix App platform en biedt de organisatie de flexibiliteit om klant specifieke services aan te bieden, zodat met een korte ontwikkeltijd op veranderingen in de markt kan worden gereageerd en een concurrentievoordeel ontstaat.

Achtergrond
Als onafhankelijke dienstverlener in de energiesector maakt de dienstverlener het voor leveranciers, producenten en grootverbruikers mogelijk om elektriciteit op de energiemarkt te kopen en verkopen zonder gebonden te zijn aan één handelspartij. De organisatie levert verschillende diensten aan kleine en grote organisaties in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

In het gerealiseerde klantportaal voeren klanten de voorspelde productie en afname op, alsmede de onderlinge trades die klanten met andere partijen hebben gemaakt. Het resterende overschot of tekort, dat voor de klant op de energiebeurs gekocht of verkocht dient te worden, wordt geautomatiseerd door het klantportaal berekend en getoond. Voor de medewerkers van de dienstverlener is in het portaal een dashboard gerealiseerd, waarmee in één overzicht alle klantdata is weergegeven en de orders voor de inkoop en verkoop van elektriciteit worden uitgestuurd. 

Screenshot van dashboard

Wens - Grotere flexibiliteit IT landschap
De energiemarkt, waarin de dienstverlener actief is, is sterk aan veranderingen onderhevig. De voortdurend wijzigende klantwensen en wetgeving vereisen de flexibiliteit om adequaat op de veranderingen van de markt te reageren. Het IT landschap was een beperkende factor in de flexibiliteit van de organisatie. Met het vernieuwde klantportaal, inclusief het dashboard voor de operatie, is een eerste stap gezet richting het creëren van een toekomstbestendig IT landschap.

Aanpak - Agile model-gedreven ontwikkeling van het klantportaal
Voorafgaand aan de realisatie van het nieuwe klantportaal zijn de kern functionaliteiten door First Consulting in kaart gebracht. Vervolgens is gestart met de ontwikkeling met behulp van het Mendix, platform, waarmee schaalbare web applicaties kunnen worden gemodelleerd (in vergelijking tot het traditionele programmeren). Het platform maakt het daarbij mogelijk om eenvoudig koppelingen met backend systemen te maken. Dit maakt het bij uitstek geschikt om portalen in te ontwikkelen. De agile scrum methode en het gebruik van het Mendix Platform verschaffen de flexibiliteit om nieuwe inzichten vanuit de business door te voeren en met beperkte doorlooptijd functionaliteit toe te voegen.

Resultaat - Toekomstgericht klantportaal
First Consulting heeft het Mendix klantportaal in nauwe samenwerking met business- en IT-medewerkers ontwikkeld. In een multidisciplinair scrum team hebben drie applicatieontwikkelaars in vier maanden tijd het klantportaal en operations dashboard ontwikkeld. Door de agile aanpak was het mogelijk om de klanten in een vroeg stadium te betrekken. Hierdoor is het klantportaal goed afgestemd op de wensen van de klanten. Het modulair opgebouwde klantportaal geeft de flexibiliteit om klant specifieke producten en services aan te bieden. Daarnaast biedt het Mendix Platform de mogelijkheid om adequaat op veranderingen van de markt te reageren.

First Consulting levert diensten rondom drie hoofdthema’s: Process, Technology en Change. Deze case is een voorbeeld van de projecten die First Consulting uitvoert binnen het domein ‘Technology’.