Schulinck, JB Lorenz en Finext bundelen expertise

16 april 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Adviesbureau Finext heeft een samenwerking afgesloten met social domein dienstverlener Schulinck en veranderingsbureau JB Lorenz. De bedrijven bundelen hun expertise op het gebied van jeugdhulp, om gemeenten nog beter te kunnen ondersteunen en ontzorgen, aldus de partners.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Daarmee hebben gemeenten de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Voor gemeenten vormen deze nieuwe, en soms complexe taken een fikse uitdaging. Hoe zit dat precies met gezag? Valt hulp onder de Jeugdwet, of is het Wmo of Zorgverzekeringswet? Wat zijn de regels rondom het persoonsgebonden budget? Allemaal vragen waar gemeentebestuurders regelmatig mee kampen.

Grip op jeugd

Om gemeenten te helpen met de uitvoering van de Jeugdwet heeft Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer, jaren geleden ‘Grip op Jeugd’ gelanceerd, een online kennisbank waar volgens eigen zeggen alle informatie onder één dak te vinden is. De databank bevat onder meer kennis en processen rondom de Jeugdwet, wet- en regelgeving en praktijkinformatie. Het platform wordt inmiddels veel gebruikt door medewerkers van een gemeente, zoals beleids- en kwaliteitsmedewerkers, casemanagers en juristen bezwaar en beroep. Maar ook cliëntenraden, de Sociale Verzekeringsbank, gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders, advies- en indicatieorganisaties, advocaten en rechterlijke colleges behoren tot de gebruikers

Ter versterking van het ‘Grip op Jeugd’ platform heeft Schulinck, in samenwerking met Finext en JB Lorenz, twee nieuwe modules ontwikkeld: ‘beleid & monitoren’ en ‘inkoop’. De ‘beleid & monitoren’ module richt zich op beleidsmatige vraagstukken en geeft inzicht in de specifieke risicofactoren die samenhangen met het gebruik van jeugdhulp. De ‘inkoop’ module stelt gemeenten in staat te sturen op het gebruik en de kosten van jeugdhulp. Door de toevoeging van de twee modules is er volgens Marja Kleinekoort, Manager Schulinck, voor “het eerst een integraal, flexibel systeem beschikbaar dat geheel op maat gemaakt wordt voor iedere gemeente en daarbij ontsloten wordt via een gedeeld platform.”

Bijdragen van Schulink - JB Lorenz en Finext

Bianca den Outer van JB Lorenz, een bureau dat gemeenten en zorginstellingen ondersteunt bij de implementatie van innovaties en veranderingstrajecten, voegt toe: “De samenwerking tussen deze drie partijen levert gemeenten niet alleen toegang tot relevante wetgeving en beleidsdocumentatie op, maar biedt ook de mogelijkheid risico analyses te maken en inzichten te verwerven over het zorggebruik en de zorgkosten van jeugdhulp.”