Overheidsadviseur JB Lorenz sluit samenwerking met Pseudonimiseer

15 december 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

JB Lorenz, een innovatie- en adviesbureau gericht op de publieke sector, heeft een partnership gesloten met Pseudonimiseer, een bedrijf dat zich toelegt op veilige communicatie van digitale gegevens. Door de bundeling van krachten kan het adviesbureau uit Rotterdam overheidsinstellingen beter ondersteunen met het veilig verwerken en analyseren van persoonsgegevens van burgers.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer zorgen ontstaan ten aanzien van het gebruik van gegevens – en de potentiële impact op de privacy – door bedrijven als Facebook en Google, maar ook bijvoorbeeld banken, die steeds vaker gebruik willen maken van klantgegevens. Ook voor overheidsinstellingen, die op een berg van persoonsgegevens zitten, is dit een actueel vraagstuk. Vanuit de wet wordt voorgeschreven dat direct herleidbare persoonsgegevens niet verspreid mogen worden, en dat ministeries, gemeenten, ZBO’s en overige overheidsinstellingen organisatorische en technische maatregelen moeten nemen om zich aan deze wetgeving te houden. 

Aan de andere kant vormt het analyseren van data juist een kans voor het publieke domein. Op basis van analyses kunnen partijen betere keuzes maken bij het organiseren van zorg, of fraude beter opsporen, om een paar voorbeelden te nemen. Soms is er sprake van data die door de keten heen verweven is in de dienstverlening van verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld in het geval van complexe maatschappelijke thema’s als wonen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij hebben gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties ieder een deel van de relevante informatie in bezit. Maar ook bijvoorbeeld bij de behandeling van multi-probleemgezinnen, informatie over deze gezinnen is versnipperd over diverse betrokken instanties. Regelmatig komt het voor dat wel twintig hulpverleners zich bezighouden met één gezin.

Overheidsadviseur JB Lorenz sluit samenwerking met Pseudonimiseer

Door data te gebruiken en inzichten uit die data te koppelen, kunnen overheidsinstellingen de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden beter in kaart brengen. Op basis van deze inzichten kunnen ze vervolgens hun beleid en processen optimaliseren. “We zien in de praktijk dat complexe maatschappelijke thema’s steeds vaker in een partijensamenwerking worden belegd”, zegt Bianca den Outer, managing partner bij Rotterdams innovatie- en adviesbureau en publieke sector specialist JB Lorenz. De toepassingen in de praktijk liggen vooral daar waar analyses of rapporten worden gevraagd, die gebruik maken van brongegevens – vaak uit meerdere bestanden/omgevingen – die persoonsgegevens bevatten zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een van de uitdagingen waarmee publieke organisaties kampen is hoe ze de kracht van analytics kunnen benutten zonder de grenzen van privacy te overschrijden. Om haar klanten – overheden, gemeenten en instellingen actief in het sociaal domein – beter te kunnen ondersteunen, sloot JB Lorenz afgelopen maand een partnership met Pseudonomiseer.

De software IT specialist uit Amsterdam maakt het mogelijk om gegevens vanuit verschillende bronnen te koppelen zonder dat er direct identificerende persoonsgegevens worden gedeeld of herleidbaar zijn. “Hierdoor kunnen persoonsgegevens veilig en gecontroleerd worden verwerkt ten bate van analyses, met respect voor de privacy van betrokkenen”, legt Den Outer uit. JB Lorenz neemt de analysekracht voor hun rekening – de consultants zijn ervaren met het omzetten van grote hoeveelheden data in waardevolle inzichten. “Onze expertise leidt tot diepere inzichten in de oorzaken van complexe vraagstukken met bijbehorende resultaatgerichte oplossingen”, besluit Outer.

De samenwerking tussen JB Lorenz en Pseudonimiseer werd formeel op 25 november 2016 bekrachtigd.