Jenny van den Boogaard versterkt Kirkman Company

25 maart 2015 Consultancy.nl

Jenny van den Boogaard is bij Kirkman Company onlangs gestart als Consultant. Van Den Boogaard werkte onder meer in diverse projectmanagement- en adviesrollen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en heeft ruime ervaring opgedaan in verander- en implementatietrajecten op het gebied van inkoop en duurzaamheid. Binnen het adviesbureau uit Baarn zal zij zich richten op de expertisegebieden Procurement & Partnerships en New Economy.

Jenny van den Boogaard heeft gedurende de afgelopen jaren onder meer als incompany adviseur en projectmanager ruime ervaring opgedaan in verander- en implementatietrajecten op het gebied van inkoop en duurzaamheid. Vorig jaar werkte Van Den Boogaard bij PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden waar ze het landelijk expertisepunt Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vormgaf en inrichtte. In de jaren daarvoor begeleidde zij binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken bovendien diverse trajecten gericht op de professionalisering van de rijksinkoop, zoals fuseringstrajecten van rijksinkooppunten en de ontwikkeling van een lange termijn strategie van de rijksinkoop. 

Jenny van den Boogaard

Kirkman Company
Met uitgebreide kennis op zak op het gebied van professionaliserings- en verandertrajecten, projectmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), besloot Jenny van den Boogaard zich aan te sluiten bij Kirkman Compancy. Het organisatieadviesbureau uit Baarn richt zich in het bijzonder op sociaal ondernemen, MVO, co-creatie en de circulaire economie.

In haar nieuwe rol als Consultant zal Van Den Boogaard zich bij Kirkman Company focussen op de expertisegebieden Procurement & Partnerships en New Economy. Van Den Boogaard over haar aanstelling bij het bureau: “Maatschappelijke vraagstukken benaderen vanuit een ondernemende blik. Daarin hebben Kirkman Company en ik elkaar gevonden.”

Nieuws

Meer nieuws over