Wingman

Wingman is een onafhankelijk bureau voor ondernemingswaardering. Wingman kent als geen ander de omstandigheden die de waarde van een onderneming of aandelenpakket kunnen beïnvloeden en weet deze op waarde te schatten. Wingman komt altijd tot een afgewogen en onderbouwd waardeoordeel. Wingman waardeert in uiteenlopende situaties, waaronder bij geschillen, bij koop en verkoop, voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. 

Wingman | Nieuws