Stratelligence

Stratelligence

Stratelligence is een ambitieus adviesbureau dat zijn cliënten met strategisch advies en onderzoek helpt om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat zulke beslissingen bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. De onderwerpen waarmee we ons bezighouden liggen op het snijvlak van economie, technologie en strategie. De cliënten van Stratelligence zijn doorgaans actief in de sectoren energie, transport en infrastructuur, defensie en veiligheid, industrie en andere kapitaalintensieve sectoren.

De kennis en het innovatieve denkvermogen van Stratelligence worden al jaren ingezet bij veel van de belangrijkste beslissingen op vitale beleidsterreinen: defensie en veiligheid, infrastructuur en vervoer, (duurzame) energie, de toekomst van de zorg, marktontwikkelingen in de pers, en het tegen aanvaardbare kosten droog en van voldoende zoetwater voorzien houden van ons land.

Stratelligence | Nieuws