Stratelligence ontwikkelt MKBA model Rijkswaterstaat

28 november 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Stratelligence heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een model ontworpen dat maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) gebruikt voor de onderbouwing van beleidskeuzes. Het model is met name bedoeld voor beleidskeuzes met betrekking tot beheer en onderhoud, zoals het onderhoud van rijkswegen, verharding en kunstwerken.

Rijkswaterstaat moet jaarlijks honderden beleidskeuzes maken ten aanzien van haar infrastructuur. Voorbeelden zijn het uitstellen of naar voren halen van onderhoud, het wijzigen van de uitvoeringsmethode van groot onderhoud en het combineren van werkzaamheden zodat onderhoud in een keer kan worden uitgevoerd. Om dergelijke beleidskeuzes beter te kunnen maken, is Stratelligence, een boutique adviesbureau uit Leiden dat gespecialiseerd is in het onderbouwen van beleidskeuzes*, gevraagd om hiervoor een model te ontwikkelen.
 
Stratelligence ontwikkelt MKBA model voor RWS
 
Het model van Stratelligence geeft effecten weer in nominale en contante waarden als kosten voor geprogrammeerd en ongeprogrammeerd onderhoud, maar ook voor maatschappelijke kosten van bereikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, voertuigschade en brandstof. Keuzes kunnen worden gemaakt op basis van diverse criteria, waaronder basis van wegcategorie, regio, wegnummer, type kunstwerk of soort schade. “Aan de hand van het model kan RWS het beheer en onderhoud zo plannen en optimaliseren dat alle kosten zo laag mogelijk zijn” zegt Gigi van Rhee, Directeur van Stratelligence. “Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de maatschappelijke effecten”.

MKBA Stratelligence

SLA’s met IenM

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat het model de komende periode zal worden toegepast bij het opstellen van Service Level Agreements (SLA’s), overeenkomsten tussen Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin het voorzieningenniveau van de netwerken wordt vastgesteld. Ook onderzoekt RWS of het raamwerk te gebruiken is bij de jaarlijkse regionale programmering van beheer en onderhoud.
 
* Naast het gebruiken van KBA- en MKBA-modellen is Stratelligence bekend om het (door)ontwikkelen van methoden zoals adaptief programmeren en reële optie analyses voor de onderbouwing van beleidskeuzes.