Stratelligence: Slechte prestatiecontracten kost geld

10 november 2009 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Slechte prestatiecontracten kosten het bedrijfsleven en de belastingbetaler veel extra geld. Ook leren organisaties nog onvoldoende van fouten die door andere organisaties en sectoren werden gemaakt met deze op de eindprestatie gerichte contracten. Dat concludeert het onafhankelijke adviesbureau Stratelligence, dat optreedt als adviseur van zowel overheid als bedrijfsleven.

Prestatiecontracten

De afgelopen jaren is zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid met wisselend succes ervaring opgedaan met deze prestatiecontracten of Performance Based Contracting (PBC), een contractvorm waarbij partijen afspraken maken over de prestaties die zij leveren in plaats van de activiteiten of inspanningen. Of het nou gaat om de politie, het spoor of de woningbouw, in al deze sectoren blijkt dat het opstellen en ontwikkelen van een goed PBC geruime tijd duurt en een aantal afbreukrisico's met zich meebrengt.

In de recente publicatie 'Performance Based Contracting, Waarom, wanneer, wat, hoe?' wordt naar aanleiding van een aantal praktijkvoorbeelden door Stratelligence geconcludeerd dat te snel starten met een onvoldoende doordacht contract een belangrijke oorzaak van mislukkende prestatiecontracten is. "Vaak wordt het voorbereiden van de eigen organisatie en personeel overgeslagen en wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat een PBC ook doorontwikkeld kan worden. Daarnaast blijken prestatieafspraken ongewenste bijeffecten te hebben bijvoorbeeld dat de opdrachtgever zonder dat hij het zich realiseert afhankelijk wordt van één partij en een onomkeerbaar monopolie creëert" aldus het adviesbureau uit Leiden.

Perverse effecten

Een bekend voorbeeld van perverse effecten die prestatiecontracten kunnen hebben, gaat over rattenvangers die indertijd per stuk werden betaald; "Waarom zou je in de winter twee ratten vangen, terwijl je er in het voorjaar met de jongen erbij dertig zou kunnen hebben?" Daarnaast volgt uit de praktijkvoorbeelden dat als gevolg van overhaaste invoering, de gewenste prestaties afnamen, kosten hoger uitvallen, en processen voor de opdrachtgever onbeheersbaar worden. Er zijn echter ook voldoende voorbeelden van geslaagde invoering en het benutten van de potentiële meerwaarde van prestatiesturing. De lessen die in sommige sectoren worden opgedaan, lijken echter hun weg vaak niet te vinden naar partijen die nog zoekende zijn.