Hiemstra & De Vries | Werken bij

Met ruim 50 organisatieontwikkelaars geloven wij dat we maatschappelijk verschil kunnen maken. In ons vak van organisatieontwikkeling zijn we voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen die leiden tot maatschappelijk resultaat. Dit doen we door mensgericht te werken en teams en organisaties te laten excelleren.

Hiemstra & De Vries als werkgever

Hiemstra & De Vries is een werkgever van deze tijd. We kijken voortdurend hoe we onze arbeidsvoorwaarden en andere werkgeverszaken kunnen laten aansluiten bij wat de huidige tijd van werkgevers én werknemers vraagt. Daarbij horen een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Om een voorbeeld te noemen: we houden geen vakantiedagen bij. We hebben een richtlijn en het is ieders eigen verantwoordelijkheid om daarin de goede balans te vinden tussen werk en vrije tijd. Dat past bij onze gedeelde zorg voor elkaar en het bedrijf.

Deze invulling van werkgeverschap past bij ons werk, onze mensen en onze organisatie. Wij zijn één bedrijf. We voelen ons allemaal eigenaar van Hiemstra & De Vries. We werken altijd in teamverband in de overtuiging dat iedereen iets kan leren van elkaar. We leren, sparren en vieren successen samen.

Meer weten

Wil je meer weten over werken bij Hiemstra & De Vries? Mail dan naar werkenbij@hiemstraendevries.nl of neem dan contact op met een van ons.

Hiemstra & De Vries | Nieuws