Helder Onderwijs

Helder Onderwijs verleent diensten op het gebied van (organisatie)advies, administratie/outsourcing en juridisch advies aan instellingen binnen de onderwijssector. Helder heeft meer dan 150 professionals verspreid over heel Nederland.

Helder is een waardevolle en betrouwbare kennisorganisatie die in principe elke complexe vraag van de klant kan beantwoorden. Wij zijn zo georganiseerd dat we binnen 48 uur de probleemdefinitie goed gedocumenteerd en toegelicht met de klant kunnen bespreken. Want als het probleem eenmaal helder is, dan is de oplossing eenvoudig.

Visie
Professionals in het onderwijs werken met hart en ziel om het Nederlandse onderwijs excellent te houden en waar nodig te verbeteren. Het systeem waarin zij werken is complex en kent vele, soms tegenstrijdige, regels en protocollen. Helder Onderwijs draagt actief bij aan de verheldering en vereenvoudiging van dit systeem voor onderwijsinstellingen en professionals. Wij helpen u in control te komen en te blijven. Zo leveren wij een indirecte, maar waardevolle bijdrage aan de kwalitatieve verbetering van het onderwijs als geheel.

Missie
Ontzorgen van onderwijsinstellingen door hun bedrijfsvoering te vereenvoudigen en door de medewerkers op elk moment te voorzien van die kennis en informatie die zij nodig hebben. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen zich (weer) volledig richten op het leveren van excellent onderwijs aan leerlingen. Helder Onderwijs doet dit met gemotiveerde professionals, integraal in de vakgebieden HRM, financieel management, juridische zaken, facilitaire zaken.

Helder Onderwijs | Nieuws