Henk Berg over de nieuwe koers van Helder Onderwijs

03 februari 2016 Consultancy.nl 9 min. leestijd

In september vorig jaar maakte OSGMetrium een doorstart als Helder Onderwijs. Hoe staat Helder Onderwijs er inmiddels voor? Is de organisatie financieel gezond? Welke koers vaart het bureau? Een interview met Henk Berg, managing director van Helder Onderwijs.

“Onze doorstart naar Helder Onderwijs is geslaagd. We hebben de neergaande weg verlaten en gaan kleiner, gezonder en beter de toekomst in. We zijn van een grote organisatie met veel verschillende vestigingen en afdelingen, gegaan naar een kleine, platte organisatie. Een bedrijf dat financieel kerngezond is en waar professionals werken met hart voor het onderwijs en met klanten waar we trots op zijn.”

Hoe heb je de doorstart zelf beleefd?
“Een goede en gedegen voorbereiding ligt ten grondslag aan deze doorstart. In de zomermaanden is gewerkt aan Helder Onderwijs ter voorbereiding op de definitieve doorstart. Een proces dat door een klein groepje mensen in de organisatie is voorbereid. Het moment van aankondiging van het faillissement en de doorstart sloeg in als een bom bij zowel de medewerkers als klanten. We hebben met elkaar de blaren op de tong moeten praten om te laten zien waarom deze stap nodig was. We werden bewierookt en verguisd tegelijkertijd. Alleen door het vaak en goed uit te leggen, creëren we begrip. Ondanks het feit dat deze doorstart noodzakelijk was, heeft het hele proces me geraakt. Slechts het aankondigen van een doorstart maakt een nieuwe organisatie nog niet direct anders. Het waren best lastige maanden voor onze klanten en ook voor ons. We hebben daarom met elkaar heel hard gewerkt om het nieuwe bedrijf neer te zetten.”

Wat maakt jullie nou Helder? Omschrijf Helder Onderwijs eens kort?
“Je kunt elke dag in de krant lezen dat de samenleving verandert als gevolg van de digitalisering. Dit heeft voor met name traditionele arbeidsintensieve sectoren grote gevolgen. We zijn altijd Helder geweest dat dit ook geldt voor het voeren van administraties en dus ook voor ons oude bedrijf. De invloed van voortschrijdende automatisering en technologie op de sector administratie is enorm. Helder Onderwijs heeft het voortouw genomen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn, vanzelfsprekend in het belang van de klant en van de sector onderwijs. Helderheid is de basis van ons bestaan en is één van onze onderscheidende kwaliteiten. In onze dienstverlening gaan we onze Helderheid nog beter waarmaken. In de afgelopen maanden hebben we, naast onze vaste klanten, ook vertrekkende klanten goed geholpen. Vanaf 1 januari 2016 ligt de volle aandacht bij klanten die expliciet voor Helder Onderwijs hebben gekozen. Wij zijn Helder over wie we willen worden, namelijk een volledig automatisch digitaal advies- en administratiebureau. Die ontwikkeling is onomkeerbaar. En wat ons het meest Helder maakt, is het belang van de relatie met klanten want dat is de plek waar al onze kennis, expertise en passie voor het onderwijs moet samenkomen.”

Hét volledig automatisch gedigitaliseerd advies- en administratiebureau voor het onderwijs. Een hele mond vol maar wat houdt dit precies in?
“De administratie wordt maximaal gedigitaliseerd en zodat er zo beperkt mogelijk handen en ogen aan te pas komen, zowel bij de klant als bij Helder Onderwijs. De foutenkans wordt dan gereduceerd tot bijna nul en de efficiency gaat omhoog. De professional van Helder Onderwijs krijgt op deze manier, op basis van een juiste, volledige en tijdige administratie, alle tijd om te controleren, signaleren, analyseren en adviseren. Het administratiebureau verandert daarmee van een kantoor waar alles naar toe werd gebracht en waar de administratie volledig wordt uitgevoerd, naar een bureau dat de klant helpt om op basis van de administratie keuzes te maken in het eigen primaire proces. Voorbeelden als sturen op verzuimpercentages gebaseerd op correct vastgelegde data, waarbij Helder Onderwijs controleert of het percentage passend is bij de koers van de organisatie van de klant. Maar ook het sturen op professionalisering van de medewerkers van de klant kan volledig digitaal. Daarmee wordt er meer vastgelegd zodat er meer tijd over blijft voor het goede gesprek en de investering van goed onderwijs.”

Hoe denkt Helder Onderwijs deze stip op de horizon te bereiken?
“Allereerst door goed in gesprek te blijven met de klant over wat zijn/ haar stip op de horizon is en daarbij aan te sluiten. Onze stip op de horizon is ultimo 2016 wanneer alle processen maximaal gedigitaliseerd zijn met zoveel mogelijk invoer aan de bron. Die bron is overigens niet per definitie de klant, die bron ligt in veel gevallen bij een leverancier van de klant of bij de medewerker van de klant zelf. Onze klantenteams worden getraind in het digitaal werken en het proactief adviseren van klanten. Net als bij het digitaal bankieren gaat het bij het bereiken van de stip op de horizon vooral ook om het loslaten van oude gewoontes.”

Waarom moet een schoolbestuur voor Helder Onderwijs kiezen? Wat onderscheidt haar van alle andere advies- en administratiekantoren in de markt?
“Het administratiekantoor is dood, schreef ik al in 2013. Hoewel we er qua continuïteit redelijk voor stonden, hebben we als OSGMetrium welbewust, en na serieuze overweging, zelf de stekker eruit getrokken en zijn we als Helder Onderwijs doorgestart. Dat vraagt lef en die lef zie je, samen met een hoge mate van professionaliteit, terug in de dienstverlening van Helder Onderwijs. Wij hebben de ambitie om het beste advies- en administratiebureau van Nederland te worden. Dat kan alleen als wij samenwerken met klanten die net als ons ook de ambitie hebben om de bedrijfsvoering in dienst te stellen van het onderwijs. Helder Onderwijs zal zich niet profileren als een kantoor waar alle administratie uitgevoerd en geregistreerd wordt, maar als een hulpmiddel om als onderwijsorganisatie te sturen op de eigen bedrijfsvoering. De kracht van Helder Onderwijs is de kennis van de wet- en regelgeving van het onderwijs en de interpretatie en gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering. Helder Onderwijs focust vooral op de digitalisering van die processen die digitaal kunnen en wil juist gekend worden voor de analyse van de gegevens die al vastgelegd zijn. Pas dan kun je als bestuurder ‘sturen met inzicht’.”

En heel concreet, wat levert het op voor een schoolbestuur?
“Op elk moment een juiste, volledige en tijdige administratie van waaruit conclusies worden getrokken en verantwoord maatregelen worden genomen. Als expert in bedrijfsvoering met hart voor het onderwijs, is Helder Onderwijs de ‘trusted advisor’ voor elk schoolbestuur. Naarmate de digitalisering voortschrijdt, wordt de data betrouwbaarder en nemen de kosten van het administreren af.”

Bij Helder Onderwijs staat de klant centraal. Hoe merkt de klant dit?
“Om het heel eenvoudig te houden, alles bij Helder Onderwijs is erop gericht om bij elke klant op het gebied van tevredenheid een score van hoger dan een 8 te behalen. Onze klant merkt dit in de wijze van communiceren, afspraken nakomen, professionaliteit van medewerkers en de kwaliteit van de overzichten en inzichten die we bieden. Helder Onderwijs is proactief en denkt met de klant mee.”

De onderwijsmarkt verandert. Welke belangrijke veranderingen zijn te zien en hoe speelt Helder Onderwijs daarop in?
“Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn te zien in het onderwijs. In het Primair en Voortgezet Onderwijs is een professionalisering van de bedrijfsvoering in gang gezet. Steeds meer onderwijsbestuurders worden door hun omgeving bevraagd over de financiële resultaten van de organisatie. Met teruglopende budgetten, maar meer verantwoordelijkheid voor goed onderwijs, moet de bestuurder continu in staat worden gesteld om de juiste keuzes te maken. Maar ook de professionalisering van de leerkracht is een punt van aandacht in het onderwijs. Helder Onderwijs helpt de bestuurder om het proces van professionalisering vast te leggen. De digitale ontwikkeling gaat het onderwijs niet voorbij. De kinderen van nu denken en doen veel digitaal. Zij zijn de voorlopers van de ontwikkelingen van het onderwijs. De ontwikkeling van de onderwijsorganisatie moet hand in hand gaan met de ontwikkeling van het onderwijs voor de kinderen. Helder Onderwijs helpt de klant die stappen te zetten.”

Hoe weet Helder Onderwijs wat de problemen zijn die spelen in de markt en hoe zorgen jullie voor een snelle en goede oplossing?
“Wij zijn continu in gesprek met de klant, waarbij de stip op de horizon van de klant centraal staat. Helder Onderwijs maakt onderdeel uit van het bereiken van die stip op de horizon. We focussen ons niet op het inrichten van het onderwijsproces, de professional voor de klas is en blijft degene die dat moet doen. Wel helpen wij om het proces rond het onderwijs te vereenvoudigen en meer meetbaar te maken. Helder Onderwijs heeft een team van praktische topadviseurs die de klant echt helpen om de volgende stap te zetten. Of het nu gaat om het inrichten van de planning en control of om het professionaliseren van de ondersteunende functies. Juist vanwege het grote netwerk waarover Helder Onderwijs beschikt, is Helder Onderwijs in staat om snel te schakelen als er een vacature ontstaat bij de klant. Helder Onderwijs verbindt de vraag van de klant met een passend aanbod vanuit dat netwerk.”

Ten slotte, ik wil graag zo snel mogelijk klant worden en profiteren van de voordelen die Helder Onderwijs biedt. Hoe gaat dit in zijn werk? Kan ik als schoolbestuur direct overstappen?
“Ja, dat kan. Er zijn vele voordelen om te kiezen voor Helder Onderwijs als advies- en administratiebureau. Er is één risico bij overstappen en dat is het moment van overstappen, dat is gerelateerd aan de systemen. Daarover maken we, samen met de leverancier van het betreffende systeem, een risicoanalyse en van daaruit plannen we het moment waarop een overstap 100% verantwoord is. Bij interesse kan direct contact opgenomen worden met Helder Onderwijs. Wij helpen elk schoolbestuur graag verder.”