Drijver en Partners

Drijver en Partners is een onafhankelijk management- en bedrijfskundig adviesbureau, dat sinds de jaren '80 actief is op het gebied van sport, recreatie, cultuur, zorg en welzijn. Het bureau is sterk op de praktijk gericht en bestaat uit een team van professionals, dat staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening, persoonlijke uitstraling en betrokkenheid en een doeltreffende afbakening en aanpak van de opgedragen werkzaamheden. Alle professionals hebben een veelzijdige advies-, exploitatie- en managementervaring en worden ingezet op basis van hun individuele, op de opdracht toegesneden competenties.

Wij hebben een ondernemende kijk op complexe vraagstukken in sport, recreatie, cultuur en welzijn. Onze oplossingen zijn verbindend, betrouwbaar en praktisch en hebben impact.

Verbindend, want een duurzame oplossing heeft draagvlak en draagkracht bij alle betrokkenen. Wij zetten er op in dat iedereen meegaat, niemand achterblijft. We verbinden in ons team en onze adviezen verschillende disciplines met elkaar en creëren zo meerwaarde: welzijn met sport, bestuurskunde met bewegingswetenschappen, psychologie met bedrijfskunde, enzovoorts.

Betrouwbaar, want we verlenen al meer dan 30 jaar onze diensten voor maatschappelijke voorzieningen en maatschappelijk kapitaal. We stellen ons onafhankelijk op en dat wordt door partijen gewaardeerd. Want we weten waarover we het hebben en praten niemand naar de mond.

Praktisch, want we zetten ons in voor uitvoerbare oplossingen en nemen iedereen graag mee in een succesvolle uitwerking en implementatie.

Impact, want een vlotte, voortvarende en zorgvuldige oplossing voor een complex vraagstuk brengt opluchting, voortgang en maatschappelijk rendement. Zoiets gaat nooit ongemerkt voorbij.

Onderzoek en advies

Voor gemeenten en exploitanten doen wij onderzoek op het gebied van beleid, exploitatie en beheer van maatschappelijke voorzieningen, zoals zwembaden, binnen- en buitenaccommodaties, theaters, dorpshuizen, etc.. Daarbinnen hebben wij ervaring met alle voorkomende vraagstukken. Van de haalbaarheid van nieuwe voorzieningen en het schrijven van businessplannen, tot de doorlichting en verbetering van bestaande exploitaties.

Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken wij over een uitgebreid databestand, met daarin gegevens over onder andere bezoek/gebruik, omzet, kosten, personele inzet en energieverbruik van diverse soorten maatschappelijke voorzieningen. Hiermee kunnen wij de prestaties van individuele accommodaties tegen de actuele referentiegegevens van vergelijkbare voorzieningen afzetten. Ook hebben wij hiermee een scherp beeld van trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om de landelijke ontwikkeling van het recreatieve zwembezoek.

Onze onderzoeken kenmerken zich door de volgende aspecten:

  • gebaseerd op feiten en een scherpe interpretatie daarvan,
  • interactief en gericht op optimaal draagvlak,
  • constructieve en praktijkgerichte adviezen.

Drijver en Partners | Nieuws