Drijver en Partners biedt strategische sparringssessies aan

09 november 2020 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Adviesbureau Drijver en Partners heeft een nieuwe propositie gelanceerd voor colleges van gemeenten die aan de vooravond staan van een belangrijke beslissing op het gebied van sport, recreatie, cultuur en welzijn. 

De coronacrisis en de daaraan gerelateerde maatregelen hebben een grote impact op tal van sectoren. Samen met de horeca en luchtvaart, worden de sport-, recreatie- en cultuursectoren het hardst geraakt. Voor beleidsbepalers actief in deze segmenten werpt de huidige situatie tal van vraagstukken op. 

Met zoveel onzekerheden op de loer kent het werken aan dit soort vraagstukken veel valkuilen. Terugvallen op expertise is dan een welbekende oplossingsrichting. Het kan dan nuttig zijn om de case te bespreken met een ervaren professional die deze – of een vergelijkbare – situatie al vaker heeft meegemaakt.

Dit is precies waar Drijver en Partners met zijn propositie op inspeelt. “Staat uw college of gemeente aan de vooravond van een belangrijke beslissing? Overweegt u een bepaald proces in te gaan? Speelt er al langere tijd een lastige kwestie waar u niet verder mee komt? Onze experts kunnen sparren over de huidige denkrichting. We brengen diepe kennis en ervaring en een ‘frisse blik’”, zo valt te lezen op de site van het adviesbureau uit Alblasserdam.

In een (kosteloos) intakegesprek van circa 1 uur kunnen professionals op strategisch niveau sparren met de experts van Drijver en Partners. “De best passende adviseur(s) komt of komen – al dan niet digitaal – bij de klant langs om de case te bespreken. Na het gesprek hebben professionals baat bij de nieuwe inzichten en concrete aanknopingspunten voor het vervolg.” 

Vraagstukken die de revue passeren kunnen uiteenlopend zijn. Van hoe in deze tijd sporthallen, zwembaden, buitensportvelden en sportparken optimaal beheerd dienen te worden, of het opstellen van een nieuwe beleidsnota voor de volgende budgetrondes, tot hoe het Rijk en gemeenten kunnen helpen bij het in leven houden van schouwburgen, musea en concertzalen, of het aanbesteden van werkzaamheden aan een derde partij.