Drijver & Partners helpt Katwijk bij verzelfstandiging muziekschool

19 november 2020 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Drijver en Partners is in opdracht van de gemeente Katwijk begonnen met het verzelfstandigingstraject van Muziekschool Katwijk. 

De muziekschool is onderdeel van de gemeente Katwijk. Het team van de muziekschool bestaat uit ongeveer 25 docenten, 2 administratief medewerkers en een teamleider/directeur. Het college van gemeente Katwijk heeft al langer plannen om de muziekschool zelfstandig te laten verder gaan, en dus los te koppelen van de gemeentelijke organisatie.

Een zelfstandige muziekschool kan beter inspelen op de huidige ontwikkelingen in de markt, stelt de gemeente. De loskoppeling is nodig om van de muziekschool een zelfstandige rechtspersoon te maken. En dat houdt weer verband met de langgekoesterde wens om de muziekschool samen met de bibliotheek en volksuniversiteit Kunst en Ontspanning (K&O) onder te brengen binnen één cultuurorganisatie.

Drijver & Partners helpt Katwijk bij verzelfstandiging muziekschool

De gemeenten en organisaties zijn over deze mogelijke krachtenbundeling al langer in gesprek. Om een gedegen besluit te kunnen maken hierover heeft gemeente Katwijk een extern adviesbureau aan boord gehaald.

De keuze viel op Drijver & Partners, een gespecialiseerd bureau uit Alblasserdam met zo’n vijftien professionals. Het advies- en managementbureau richt zich vooral op de gebieden sport, recreatie, kunst, cultuur, welzijn en maatschappelijk vastgoed, waarbinnen het zich toelegt op realisatie-, ontwikkelings-, beheers- en exploitatievraagstukken rond maatschappelijke voorzieningen.

Het bureau werkt momenteel aan een gedetailleerd en door betrokkenen gedragen verzelfstandigingsplan en bereidt de besluitvorming over de verzelfstandiging door de gemeenteraad voor. In het geval er een positief besluit volgt, zal Drijver & Partners de verzelfstandigingsplannen verder uitwerken en deze vervolgens ook implementeren.

De opdracht loopt naar verwachting tot begin najaar 2021.