Shell

Shell Nederland bestaat (fiscaal-juridisch gezien) uit ongeveer 300 bedrijven. Daartoe behoren ook veel bedrijven die geen activiteiten meer uitoefenen of die geen personeel hebben in Nederland. We kijken nu alleen naar die bedrijven die wel actief zijn en die mensen in dienst hebben. Dan blijven er ongeveer 30 over. 

Royal Dutch Shell (het moederpartner) kan ook onderverdeeld worden in vijf segmenten die ondersteuning krijgen van een hele reeks gespecialiseerde, dienstverlenende bedrijven:

- Upstream International
- Upstream Americas
- Downstream
- Projects & Technology
- Overige partnersonderdelen en Corporate

Wat doet Shell?
In Nederland zijn de kernactiviteiten van Shell bijna allemaal vertegenwoordigd: upstream, downstream, overige onderdelen en ondersteunende functies. De aanwezigheid van deze laatste functies is vooral te danken aan het feit dat het hoofdkantoor van Royal Dutch Shell in Den Haag is gevestigd.

Een mooi voorbeeld van een upstream -activiteit is de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) die op vele honderden locaties in Nederland en op de Noordzee gas en olie opspoort, aanboort en produceert.

Voorbeelden van downstream -activiteiten zijn de raffinaderij in Pernis, waar onder meer motorbrandstoffen en grondstoffen voor de chemie worden geproduceerd, en de chemie-installaties in Moerdijk en Pernis, waar basischemicaliën worden gemaakt.

Onder Corporate valt een hele reeks partnersonderdelen die diensten verlenen aan de andere Shell-onderdelen en bedrijven.

Shell | Nieuws